Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Suupohjan kuukkelit 2010

Kuva: Bo-Göran Lillandt Suupohjan kuukkelikannan hiipuminen hidastui

Suupohjan tutkimusalueelta löytyi syksyn 2010 kartoituksissa 33 kuukkeleiden asuttamaa reviiriä ja 80 kuukkeliyksilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna reviirien määrä väheni neljällä (-11 prosenttia) kun yksilöiden määrä kutistui 3:lla (-4 prosenttia).

Kuukkelikannan kutistuminen oli nyt selvästi vähäisempää kuin edeltävinä vuosina. Pesintäaikaa edeltänyt talvi oli kylmä ja runsasluminen, mutta pohjoisten havumetsien karuihin olosuhteisiin sopeutunut kuukkeli oli kunnon talven keskellä kuin kotonaan.

Kuukkelimetsien keskeisiä petolintuja ovat kanahaukka ja viirupöllö, joiden pesinnät sujuivat eriomaisen hyvin kesällä 2009. Kevään jälkeen nopeasti heikentynyt ravintotilanne koetteli näitä petoja kuitenkin kovalla kädellä. Kuolleista kanahaukoista ja viirupöllöistä kertyi poikkeuksellisen paljon rengaslöytöjä, mikä merkinnee kuukkelien kannalta keventynyttä petopainetta.

Kuukkelireviireitä tutkimusalueella 1999-2010
Kuva 1. Suupohjan tutkimusalueelta löytyneet kuukkelireviirit vuosina 1999-2010.

Kuukkeliyksilöitä tutkimusalueella 1999-2010
Kuva 2. Suupohjan tutkimusalueelta löytyneet kuukkeliyksilöt vuosina 1999-2010.


Taulukko 1. Suupohjan tutkimusalueelta löytyneet kuukkelireviirit
ja -yksilöt vuosina 2009 ja 2010.
Kunta Reviirit 2009 Reviirit 2010 Yksilöt 2009 Yksilöt 2010
Isojoki 2 2 3 6
Jurva 5 5 15 11
Karijoki 3 3 7 10
Kauhajoki 1 1 3 4
Kristiina 1 1 1 1
Närpiö 18 14 40 33
Teuva 7 7 14 15
Yhteensä 37 33 83 80


Perinteisen tutkimusalueen ulkopuolella

Suupohjassa seurattiin kuukkeleita myös Bo-Göran Lillandtin tutkimusalueen ulkopuolella. Vahvin kuukkelikanta on Jurvan suunnalla, jossa aiemmilta vuosilta tutut reviirit olivat hyvin asuttuja. Huomion arvioista on, että tänäkään vuonna vanhan Kurikan alueelta ei löydetty kuukkeleita vanhoilta reviireiltä.

Alla olevaan taulukkoon on kerätty kaikki Suupohjan kuukkelihavainnot syksyltä 2010. (huom. taulukosta puuttuvat vielä kartoitustiedot muutamalta jurvalaiselta reviiriltä - in 23.12.)


Taulukko 2. Suupohjasta löytyneet kuukkelireviirit ja -yksilöt syksyllä 2010. Taulukossa on perinteisen tutkimusalueen (BGL) lisäksi Suupohjan muut kuukkelihavainnot.
Kunta Reviirit BGL Reviirit muut Yksilöt BGL Yksilöt muut
Isojoki 2 - 6 -
Jurva 5 8 11 20
Karijoki 3 - 10 -
Kauhajoki 1 - 4 -
Kristiina 1 - 1 -
Närpiö 14 - 33 -
Teuva 7 2 15 4
Yhteensä 33 10 80 24


Sivun alkuun
Kuukkelisivulle

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 12.2010 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi