Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Suupohjan kuukkelit 2011

Kuukkeli Kuva: Ismo Nousiainen

Suupohjan kuukkelit vähenevät

Suupohjan perinteisellä tutkimusalueelta (BGL) kuukkelikanta jatkoi hidasta hiipumistaan. Syksyn 2011 kartoituksissa tutkimusalueelta löytyi 30 kuukkelireviiriä ja 76 kuukkeliyksilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna reviirien määrä väheni kolmella (9 prosenttia) ja yksilöiden määrä neljällä (5 prosenttia). Prosentteina muutos näyttää varsin isolta, koska kuukkelimäärät ovat kutistuneet pieneksi.

Pesimäkautta edelsi jälleen reilujen pakkasten ja paksujen lumihankien värittämä talvi; jo toisen kerran peräkkäin. Kuukkelikanta hiipuminen jatkui, mutta kuukkeleiden väheneminen oli nyt selvästi pienempi kuin lauhojen talvien jälkeen todettu. Kuukkelikannan kehitys on kuitenkin edelleen selvästi vähenevä.

Vuoden 2011 kartoituksessa ei löytynyt Kristiinankaupungista enää yhtään kuukkelia. Kunnan viimeiseksi kuukkeliksi jäi Peruksen eteläpuolisella metsäalueella syksyllä 2010 tavattu yksilö.

Ainoastaan Närpiössä kuukkelien määrä kasvoi hieman. Kaikissa muissa kunnissa määrä pysyi ennallaan tai väheni.

Kuukkelireviireitä tutkimusalueella 1999-2011
Kuva 1. Suupohjan tutkimusalueelta (BGL) löytyneet kuukkelireviirit vuosina 1999-2011.

Kuukkeliyksilöitä tutkimusalueella 1999-2011
Kuva 2. Suupohjan tutkimusalueelta (BGL) löytyneet kuukkeliyksilöt vuosina 1999-2011.


Taulukko 1. Suupohjan tutkimusalueelta (BGL) löytyneet kuukkelireviirit
ja -yksilöt kunnittain vuosina 2009-2011.
Kunta Reviirit Yksilöt
2009 2010 2011 2009 2010 2011
Isojoki 2 2 2 3 6 5
Jurva 5 5 4 15 11 11
Karijoki 3 3 2 7 10 5
Kauhajoki 1 1 1 3 4 3
Kristiina 1 1 - 1 1 -
Närpiö 18 14 15 40 33 38
Teuva 7 7 6 14 15 14
Yhteensä 37 33 30 83 80 76


Kuukkeli Kuva: Ismo Nousiainen


Perinteisen tutkimusalueen ulkopuolella

Suupohjan kuukkeleiden seuranta jatkui myös Lillandtin tutkimusalueen ulkopuolella. Näiltä alueilta löytyi yhtensä 18 reviiriä, joilla todettiin 49 kuukkelia.

Lähes kaikki havainnot ovat syksyltä ja kuukkeleita varten järjestetyiltä ruokinnoilta, jotka olivat pääosin Ismo Nousiaisen ja Kari Ketolan vastuulla. Merkittävimmän poikkeuksen muodostaa yksi Isojoen ja yksi Jurvan reviiri, joilla nähtiin yksittäinen lintu alkukesästä. Isojoen havaintopaikan tuntumassa on aiemmilta syksyiltä muutama havainto, mutta tänä syksynä paikalta ei löytynyt kuukkelia. Jurvan paikalla ruokinta järjestettiin vasta myöhään talvella, eikä paikan kuukkelitilannetta ole ehditty tarkistaa.

Perinteisen tutkimusalueen ulkopuolelta löytyi neljä reviiriä enemmän kuin vuotta aiemmin ja kuukkeliyksilöitä oli 15 enemmän. Tärkein syy havaintojen lisääntymiseen oli tehostunut seuranta. Jurvasta löytyi kaksi ja Teuvalta yksi ilmeisesti pidempään asuttuna ollut reviiri. Kaikilta näistä kolmesta reviiristä oli yksi kuukkeli, joka oli rengastettu useita vuosia aiemmin Lillandtin tutkimusalueella.

Parhaiten kuukkelit viihtyivät Suupohjan pohjoisosissa Jurvan maisemissa. Jurvasta autioitui pari edellisenä syksynä asuttuna ollutta reviiriä, mutta uudet kuukkelipaikat korvasivat autioituneet reviirit. Vanhan Kurikan kunnan alueella ei havaittu kuukkeleita tänäkään kartoitusvuonna.

Suupohjan pohjoisosissa kuukkelivuosi oli varsin menestyksekäs. Kuukkeleiden hyvästä pesintämenestyksestä kertoo esimerkiksi Jurvan reviirien lintumäärä. Syksyn kartoituksissa reviireillä todettiin keskimäärin 3,0 kuukkelia (n=16 reviiriä, mukana myös BGL:n havainnot). Närpiön reviireillä oli keskimäärin 2,5 kuukkelia (n=16) ja Teuvalla 2,5 (n=9).

Karijoen, Isojoen ja Kauhajoen kuukkelikanta on yksittäisten kuukkeliparien varassa, joten niiden menestyksestä ei ole mielekästä laskea vastaavia lukuja. Kun kuukkeleiden määrä on vähäinen, yksilöiden satunnaiset kuolemat voivat muuttaa tilanteen nopeasti. Tällaisen kunnan kuukkelit voivat hävitä helposti kokonaan pitkään kotimetsäänsä asuttaneiden kuukkeleiden kadotessa reviireiltään.

Kauhajoella on pesinyt vuosikausia hyvällä menestyksellä kuukkeleita yhdellä reviirillä. Vaikka poikastuotto on ollut ilmeisen hyvä ja kuukkeleita pesii melko lähellä myös Teuvalla ja Jurvassa, ei Kauhajoen metsistä ole löydetty muita reviirejä. Ison pitäjän metsiin katoaa toki yksittäinen kuukkelireviiri helposti, mutta kartoitusvuosien määrän lisääntyessä ei metsien kätköissä voine piilotella kuin joku satunnainen kuukkeli.

Alla olevaan taulukkoon on kerätty kaikki Suupohjan kuukkelihavainnot kartoitusvuodelta 2011.


Taulukko 2. Suupohjasta löytyneet kuukkelireviirit ja -yksilöt vuonna 2011. Taulukossa on perinteisen tutkimusalueen (BGL) lisäksi Suupohjan muut kuukkelihavainnot.
* Isojoen ja Jurvan havainnot sisältävät yhden yksilön havainnot alkukesästä.
Kunta Reviirit Yksilöt
BGL Muut Yhteensä BGL Muut Yhteensä
Isojoki 2 1* 3 5 1* 6
Jurva 4 13* 17 11 38* 49
Karijoki 2 - 2 5 - 5
Kauhajoki 1 - 1 3 - 3
Kristiina - - - - - -
Närpiö 15 1 16 38 2 40
Teuva 6 3 9 14 8 22
Yhteensä 30 18 48 76 49 125


Kiitokset kaikille kuukkelihavaintoja ilmoittaneille. Suupohjan kuukkelihavainnot voi ilmoittaa Tiiraan tai suoraan Ismo Nousiaiselle.

Kartoitusvuonna 2011 kuukkelihavaintoja Suupohjasta ovat ilmoittaneet: Ilkka Iivonen, Bo-Göran Lillandt, Kari Ketola, Ari Koski, Raimo Luoma, Ismo Nousiainen, Kari Palo, Aarno Tekoniemi, Gustav Uppgård, Elina Uusitalo ja Jani Vuorus.

Sivun alkuun
Kuukkelisivulle

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 2.2012 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi