Kuukkeli kiikarissa Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys Kuukkeli
På svenska

Kuukkeli Kuva: Hannu Siitonen

Sosiaalinen erämaalintu. Kuukkeli Perisoreus infaustus kuuluu varisten heimoon. Ruotsiksi kuukkeli on lavskrika eli "naavanärhi", englanniksi Siberian Jay ja viroksi laanenäär. Närhi on kuukkelin lähisukulainen ja pahin reviirikilpailija.

Kuukkeli on vähän rastasta suurempi. Sen pituus nokasta pyrstön kärkeen on noin 30 senttiä ja paino 75-90 grammaa.

Suomessa arvioidaan pesivän noin 40 000 kuukkeliparia. Linnun vahvimmat asuinsijat ovat Metsä-Lapissa ja Peräpohjolassa, mutta hajapopulaatioita esiintyy eteläistä Suomea myöten.

1940-luvulta lähtien kuukkelien määrä on vähentynyt kolmannekseen. Syiksi kannan taantumiseen on arveltu metsien keski-iän nuorentumista, ikärakenteen yksipuolistumista ja metsäalojen pirstoutumista. Myös ilmaston lämpeneminen voi vaikuttaa lajin vetäytymiseen kohti pohjoista.

Kuukkeli on hyvin paikka- ja pariuskollinen laji, joka talvehtii reviirillään. Nuoret linnut etsivät oman asuinreviirinsä ennen seuraavaa pesintäkautta tapahtuvan itsenäistymisensä yhteydessä.

Laji on luokiteltu silmälläpidettäväksi eli uhanalaisuuden uhkaamaksi. Länsi- ja Etelä-Suomessa kuukkeli on alueellisesti uhanalainen.

Kuukkeli on sosiaalinen lintu, joka voi yhtäkkiä ilmestyä tarkkailemaan retkeilijän tai metsurin ruokailupuuhia. Uteliaalla linnulla on runsaasti nimiä ja siihen liittyy monenlaisia uskomuksia.

Kuukkelin virallinen nimi oli viime vuosisadan alkupuolella kuusanka. Suupohjassa kuukkeli on tunnettu esimerkiksi nimellä leppätossa ja korpinärhi. Kuukkeli on Kainuun maakuntalintu.


Muuta kuukkeliin liittyvää

Kuukkelin esittely (Wikipedia)
Kuukkeli (Birdlife Suomi)
Kuukkelin levinneisyys (atlaskartta) (Luonnontieteellinen keskusmuseo)

Sivun alkuun
Kuukkelisivulle

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 2.2009 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi