Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Kuukkeli kiikarissa Lintuviesti 2/2006

Kuukkeli Kuva: Hannu Siitonen

Kuukkelimetsän suojelijat oikeudessa

Juho Kytömäki

Oriveden käräjillä käsiteltiin 25.4. syytteitä Virtain Riponevalla marras-joulukuussa 2004 kuukkeleiden puolesta mieltä osoittaneita luonnonsuojelijoita vastaan. Metsän hakkuun estämisestä oli syytettynä 16 henkilöä. Hakkuukohde oli valtion omistama, Metsähallituksen hallinnoima metsä.

Syyttäjä vaati luonnonsuojelijoille sakkoja metsälakiin vuonna 2004 lisätyn uuden 18 a pykälän nojalla. Pykälä kieltää oikeudettoman, häiritsevän oleskelun hakkuutyömaalla. Syyttäjän mukaan suojelijat olivat menneet metsäkoneiden 70 metrin turva-alueen sisäpuolelle, jolloin työt oli keskeytettävä.

Oliko mielenosoittajien toiminta oikeutettua?

Mielenosoittajat ja heidän puolustusasianajajansa vetosivat paitsi mielipiteen ilmaisun vapauteen myös erityisesti siihen, että mielenosoitus oli oikeutettu. Oikeutus perustuu siihen, että Metsähallitus rikkoi Riponevan hakkuilla luonnonsuojelulakia ja virallisia ympäristöohjeitaan.

Luonnonsuojelulaki määrää, että maamme kaikkien luontotyyppien ja eliölajien suojelutason on oltava suotuisa. Se tarkoittaa eliölajin, kuten kuukkelin, kohdalla muun muassa sitä, että lajin levinneisyysalue ei saa supistua. Hakkuut Virtain Riponevalla uhkasivat kuukkelin nykyisen levinneisyysalueen eteläisintä kolkkaa.

- Jos Riponevan kuukkelit katoavat hakkuiden seurauksena, karkaa lajin levinneisyysalueen raja taas pohjoisemmaksi. Eteläisimmistä maakunnista kuukkeli on jo tyystin hävinnyt, nyt myrskyn silmässä on Pirkanmaa, sanoo kuukkeliasiantuntija Rainer Mäkelä. Hän oli yksi Oriveden syytetyistä.

- Olemme nyt saaneet kuukkelin äärimmäisen uhanalaisuuden julkisuuteen. Kunpa käräjäoikeuskin ymmärtäisi kuukkelin ahdingon ja jättäisi metsien puolustajat tuomitsematta, Mäkelä toivoo.

Metsähallituksen ympäristöopas määrää, että elinvoimaiset uhanalaisten ja alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymät säästetään. Jos esiintymillä tehdään hakkuita, pitää ne suunnitella tarkasti yhdessä luontoasiantuntijan kanssa. Näin ei Riponevalla toimittu.

Puolustuksen asianajaja Kirsi Tarvainen kiteytti viestin: - Mielenosoittajat ovat rikkoneet vähäpätöisempää säännöstä olennaisemman oikeudenloukkauksen estämiseksi.

- Jutun suurin konna on Metsähallitus, joka on kyllä antanut käräjäoikeudelle kirjallisen lausunnon, mutta livistänyt pääkäsittelystä, toinen puolustusasianajaja Simo Ellilä lisäsi.

Riponevan kuukkelipopulaatio tärkeä

Oriveden oikeudenkäynnissä kuultiin puolustuksen todistajana kuukkelitutkija Bo-Göran Lillandtia. Hän on tutkinut kuukkelia erityisesti Etelä-Pohjanmaan Suupohjassa.

Lillandt korosti, että kuukkeli on aiemmin kuulunut koko Suomen lajistoon. Laji on nykyisin suuressa vaarassa hävitä maan eteläpuoliskosta. Lillandt toi myös esille mielenkiintoista tietoa Riponevan kolmen kuukkeliparin populaation "elinvoimaisuudesta": - Tutkimukset ovat osoittaneet, että Riponevan kuukkelit tuottavat erittäin hyvin poikasia. Ne ovat oman tutkimusaineistoni kuukkeliparien parhaan 20 prosentin joukossa. Riponevan paikallispopulaatio on pieni mutta tärkeä, niin sanottu lähdepopulaatio.

Kuukkelin suojelutoimissa ensiarvoisen tärkeää olisi keskittyä Riponevan kaltaisten lähdepopulaatioiden suojeluun. Niistä kuukkelit voivat levittäytyä takaisin ympäröiville alueille – ainakin teoriassa, mikäli metsät ovat lajille kelvollisia.

Käräjäoikeus antaa päätöksensä jutussa 17.5.2006.

Juho Kytömäki, kirjoittaja oli itsekin syytettynä Oriveden oikeudenkäynnissä.

Sivun alkuun
Kuukkelisivulle

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 5.2006 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi