Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Suomenselän kuukkelit Suomenselän Linnut 2/2008

Kuukkeli Kuva: Hannu Siitonen

Kuukkelit Suomenselällä syksyllä 2007

Pertti ja Risto Sulkava

Kuukkelit olivat vuonna 2007 BirdLife Suomen ja vähän muidenkin luontojärjestöjen teemalajina. Tarkoitus oli kartoittaa lajin tilanne nyt, ja saada tietoja myös menneestä eli kehityssuunnista. Valtakunnallisia raportteja odotellessa tässä katsaus Suomenselän osalta. Tilanne pysyi täällä keskimäärin suunnilleen ennallaan. Ilmeisesti pääosin tehostuneen etsinnän vuoksi kuukkeleita löydettiin nyt hieman enemmän (111), kuin edellisinä vuosina (2006 104 ja 2005 101). Pääosa havainnoista tuli nyt Tiiran kautta. Matti Aalto avusti työtä tilastoin ja kartoin. Mauri Korven karttapohjaiset tiedostot olivat myös suureksi avuksi. Havainnot keskittyivät jälleen entisille alueille tai niiden tuntumaan. Vain muutamia hajahavaintoja tuli muualta. Tulos kuvastaa osittain vain lintumiesten aktiivisuutta eri alueilla, mutta osittain varmaan myös kuukkeleiden todellista jakautumaa Suomenselän tienoilla. Tämän katsauksen pohjana ovat havainnot kesäkuusta 2007 helmikuuhun 2008. Seuraavassa havainnot on käsitelty edellisten vuosien tapaan alueittain.

1. Lappajärven ympäristöstä ilmoitettiin nyt yhteensä 31 yks., viime vuonna 22, mutta 2005 33 ja 2004 30. Kanta siis näyttäisi pysyneen melko tasaisena, viime vuoden (ehkä vähentyneestä havainnoinnista johtuvaa) notkahdusta lukuun ottamatta. Lappajärven-Kauhavan puolella (järven länsipuolella) populaatio (tai havainnointi ?) näyttäisi hiipuneen, mutta Vimpelin puolella vahvistuneen. Lappajärveltä löytyi nyt 1+2+3 kuukkelia, Kauhavalta 1+2 ja Vimpelistä 1+1+2+2+2+3+5+6. Luvut tarkoittavat suurinta kullakin paikalla tavattua yksilömäärää. Poikueita (vähintään 3 yksilöä yhdessä) löytyi nyt 4, edellisinä vuosina 3, 6 ja 5. Evijärven Sydänmaalla tavattiin kuukkeli helmikuussa 2007, ja Evijärven luoteispuolelta, Ähtävän suunnalta, Mattias Kanckos on löytänyt runsaasti reviirejä. Lappajärven seudun kuukkeleilla lieneekin yhteyksiä tuohon suuntaan. Evijärveltäkin niitä varmaan löytyisi, jos etsintää tehostettaisiin.

2. Virtain Riponevan-Lakeisnevan suunnilla tavattiin nyt vain 10 kuukkelia (2+4+5), edellisinä vuosina 15, 12 ja 11. Etsintä alueella on ollut kutakuinkin tehokasta, joten tulos oli pettymys. Kaksi poikuetta kuitenkin.

3. Ilmajoen-Ylistaron (-Isokyrön) rajaseuduilta Korven Mauri haravoi nyt esille peräti 26 yksilöä. Edellisenä vuonna sieltä löytyi vain 9, 2005 10 ja 2004 18. Ilmeisesti etsintäkin oli nyt edellisvuosia tehokkaampaa, mutta silti tulos oli positiivinen yllätys. Paikoin melko rajuista hakkuista huolimatta tuolla takamaalla kuukkelikanta on edelleen ilmeisen elinvoimainen, pari vähintään 10 reviirillä. Tosin aluekin on aika laaja, n. 20 x 30 km. Ilmajoen puolella yksilöitä oli 2+2+2+3+4, Ylistarossa 2+2+2+2+3 ja Isokyrössä 2. Poikueita siis 3, 2006 1. Tältä alueelta lienee lähtöisin myös Lapuan Leppälän kylällä tavattu yksinäinen yksilö. Tämän seudun kuukkeleilla lienee yhteyksiä Suupohjan yhä melko hyvinvoipaan kuukkelipopulaatioon, vaikka varmoja havaintoja (rengaslöytöjä tai dna-tietoja) lienee yhä aika vähän.

4. Keuruulla ja Multialla kuukkeleita etsittiin taas huomattavan tehokkaasti. Keuruulla ruokintapisteitä oli vähintään 50. Kuukkeleita löytyi silti edellisvuotta vähemmän eli 13 (1+1+1+1+2+2+2+3), 2006 15. Poikueitakin löytyi nyt vain 1, 2006 2. Turhan monessa metsikössä pyöri koko talven vain yksinäinen lintu, ja pareistakin eräät ovat olleet lapsettomia jo turhan monta vuotta peräkkäin. Ovatkohan ne sisaruksia, vai peräti samaa sukupuolta? Lisäksi läheiseltä Vilppulan alueelta löytyi myös yksinäinen hiippailija ja palan matkaa Ähtärin puolelta poikue (4).

Multiallakin ruokintapisteitä oli parisen kymmentä ja kuukkeleita löydettiin 9 (1+3+5), edellisenä vuonna 11. Poikueita oli nyt 2, samoin 2006. Yhteensä Keuruu-Multia-alueelta löytyi nyt siis 22 kuukkelia, 2006 26. Näillä Keuruun-Multian linnuilla lienee Kivijärven ja Kinnulan kautta yhteyksiä Keski-Suomen eli Viitasaaren-Saarijärven melko vahvoihin kuukkeliesiintymiin.

Keski-Suomessa, myös Keuruulla ja Multialla, ollaan Jyväskylän Yliopiston (prof. Mönkkönen) toimesta aloittamassa kuukkelien viihtymistä ja menestymistä selvittelevä maisematutkimus, joka rajoittunee pelkästään Metsähallituksen ja UPM:n maille. Mainittakoon vielä, että Hannu Sillanpää etsi Keski-Suomen valtionmaiden kuukkeleita oikein palkkatyönä, muttei löytänyt juuri mitään. Kaikkiaan Keski-Suomen lintuyhdistyksen alueelta lienee löytynyt n. 70 yks.

5. Kuortaneen Länsirannan takametsistä kuukkeleita tavoitettiin nyt 16 (1+2+2+3+4+4). Lisäksi läheiseltä Lapuan alueelta ilmoitettiin kuukkeliperhe (3 ?) ja saman takamaan toiselta laidalta, Nurmosta, 2 yks. Yhteensä siis tältä seudulta n. 21 yks., 2006 19. Poikueiksi luettavia ryhmiä oli nyt 4, 2006 2.

6. Muilla alueilla Karstulassa nähtiin nyt vain 1 yks., 2006 1+1+1+2. Onko kanta hiipumassa, vai havainnointi? Kinnulasta kuukkeleita ilmoitettiin 2+2, kahdella eri osoitteella, mutta havainnot saattavat silti koskea samoja lintuja. Myös Kivijärvellä nähtiin yksinäinen kuukkeli, edellisenä vuonna siellä tavattiin poikue (4). Viime vuosien havaintoseuduista nyt jäivät kokonaan ilman kuukkeleita Perho, Lehtimäki ja Pylkönmäki. Ainakin Pylkönmäeltä niitä etsittiinkin, mutta tuloksetta.

Kaikkiaan 14 kuukkelia kuhki omassa metsikössään ihan yksin, eli oli pariton (2006 niitä oli 20 ja 2005 10). Muutama niistä tosin oli ilmeisesti vain satunnainen vaeltelija. Pareja ilman poikasia löytyi 21 metsiköstä (14 ja 11). Suuri osa niistä on ollut ilman jälkeläisiä jo monta vuotta, eli jostain syystä niiden lisääntyminen ei kertakaikkiaan onnistu. Vain 16 reviirillä tavattiin poikueeseen viittaava ryhmä eli vähintään kolme yksilöä sopuisasti yhdessä (14 ja 20). Yhteensä kuukkelireviirejä kertyi 51 (2006 48 ja 2005 41). Reviireistä 13 oli Lappajärven seudulla (2006 9 ja 2005 10), 11 Ilmajoki-Ylistaro takamaalla (5 ja 5), 11 Keuruu-Multialla (14 ja 9), 7 Kuortaneen Länsirannalla (6 ja 6) ja 7 muualla ( Karstula, Lapua, Nurmo, Ähtäri, Vilppula, Kivijärvi ja Kinnula).

Näyttäisi siltä, että läntisillä alueilla (Ilmajoki-Ylistaro, Kuortane, Lappajärven ympäristö) kuukkelit ovat pärjänneet paremmin kuin idempänä (Virrat, Keuruu, Multia). Lieneekö sattuma, että Pohjanmaan puolella myös liito-oravia on enemmän kuin idempänä Suomenselällä.

Jonkinlainen maisematutkimus tässä voisi olla paikallaan.

Sivun alkuun
Kuukkelisivulle

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 1.2009 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi