Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Suomenselän kuukkelit Suomenselän Linnut 2/2009

Kuukkeli Kuva: Hannu Siitonen

Suomenselän kuukkelit syksyllä 2008

Pertti ja Risto Sulkava

Teemavuoden 2007 jälkeen kuukkeleihin paneuduttiin ehkä nyt hieman laimeammin. Ainakin tietoomme tulleiden kuukkeleiden määrä putosi 120:stä 95:een. Lähes kaikki havainnot löytyivät nyt Tiirasta. Parhaat kiitokset taas kaikille kuukkeli-ihmisille. Kyllä laji kuuluu aivan ilmeisesti niihin, joiden menestymistä kannattaa jatkuvasti tarkkailla. Ja onhan se mahdottoman hauska lintu muutenkin.

Valtakunnallista kuukkelivuoden katsausta odottelemme edelleen. Sen pitäisi julkitulla tämän kevään Linnut-vuosikirjassa. Lähialueilta todettakoon, että Keski-Suomen lty:n alueelta kuukkeleita näyttäisi löytyvän suunnilleen saman verran kuin Suomenselältä (edellisen katsauksemme ennakkoarvio oli vähän alakanttiin), Suupohjassa niitä on edelleen selvästi enemmän, Merenkurkun alueella vain parisenkymmentä ja Pirkanmaalla kymmenkunta. Väheneminen on selvimmin dokumentoitu Pirkanmaalla.

Kuukkeli-ihmisten palaveri pidettiin helmikuussa Tampereella. Lajin suojelun tehostamiseksi ollaan perustamassa työryhmää, jonka tarkoitus on organisoida suojelutoimia käytännössä, yhdessä mahdollisimman monen toimijatahon, ja nimenomaan puuntuotantotahon, kanssa. Harkinnassa on myös valitus EU:lle.

Kuukkelista on ilmestynyt jälleen myös tutkimustietoa. Kristiina Nyholmin Luk-tutkielma: Kuukkelin (Perisoreus infaustus) reviiritason elinympäristövalinta Etelä-Suomessa. Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tehty tutkimus yrittää selvittää kuukkelin elinympäristövaatimuksia Keski-Suomessa, Metsähallituksen ja UPM:n metsissä, pääasiassa ilmakuvien pohjalta. Tuloksissa ei sinänsä näytä olevan juuri uutta. Metsän kuusivaltaisuus ja tiheys ovat etelän kuukkeleille tärkeitä. Mutta esim. kuinka paljon tiheätä metsää tai kuusikoita täytyy reviirillä olla, jäi edelleen epäselväksi. Tutkimus kai jatkuu edelleen.

Seuraavassa katsaus Suomenselän kuukkelihavaintoihin syksyn 2008 tienoilla (kesäkuusta helmikuuhun). Ajanjakso on valittu lähinnä sillä perusteella, että enimmät kuukkelihavainnot tehdään syksyllä ja talvella. Pesimäkaudelta (maalis-toukokuulta) ei havaintoja juuri tule. Havainnot on ryhmitelty edellisvuosien tapaan n. kuudelle alueelle.

1. Lappajärven ympäristöstä ilmoitettiin nyt 22 kuukkelia, edellisenä syksynä 31. Vimpelistä löytyi 3+3+3+3+1 yksilöä, Lappajärveltä 3, Evijärveltä 2, Kauhavalta 2 ja Alajärveltä 2. Poikueiksi on taas tulkittu ryhmät, joissa on vähintään 3 yksilöä yhdessä. Niitä löytyi täältä nyt siis 5, 2007 4.

2. Virtain Lakeisnevan-Riponevan suunnalla tavattiin nyt 5+3+3+3+2 kuukkelia, yhteensä siis 16, 2007 11. Luvut kertovat suurimmat kullakin ruokintapaikalla tavatut yksilömäärät. Lakeisnevalla nähtiin kesällä kerran 5, mutta sen jälkeen aina vain 1. Ne 4 hävinnyttä saattavat tietysti olla noiden muiden paikkojen vahvistuksena? Tällä alueella metsäkiistat jatkuvat edelleen. Kristiina Nyholmin tutkimuksen jälkeenkään emme tiedä, paljonko alueen kuusikoita vielä on varaa vähentää, ennen kuin kuukkelit katoavat. Paikallisten harrastajien mielestä ei yhtään.

3. Ilmajoen-Ylistaron-Isonkyrön takamailta kuukkeleita löytyi nyt 16, 2007 26. Niitä löytyi kymmeneltä metsäalueelta: 3+2+2+2+2+1+1+1+1+1. Monessa paikassa niitä siis yhä on, mutta lisääntyvyys näyttää huolestuttavan heikolta. Poikueita nyt vain 1, 2007 3.

4. Keuruu-Multia alueelta kuukkeleita löytyi 4+3+3+3+2+2+2+1+1, yhteensä 21, 2007 13. Poikueita oli nyt siis 4, 2007 1. Etsintä ruokintojen avulla oli molempina vuosina samaa hyvää tasoa.

5. Kuortaneen Länsirannan takamailla ja ympäristössä kuukkeleita tavattiin nyt 3+3+2+2 ja vähän kauempaa Nurmosta 2+1 yks., yhteensä siis tältä takamaalta 13, 2007 16.

6. Muilla alueilla Karstulassa nähtiin 2 yks., 2007 1. Vuosien tauon jälkeen myös Lehtimäeltä (nyt Alajärven kuntaa) löytyi kuukkeleita, peräti poikue (5 yks.). Ja Pylkönmäeltäkin ( nyt Keski-suomen lty:n puolella) tavoitettiin pitkästä aikaa kuukkeleita (2 yks.). Kinnulasta ilmoitettiin 1 yks., 2007 2. Sen sijaan Kivijärveltä ei tullut tietoja, 2007 1, ja Vilppulastakin edellisen talven yksinään kyhjötellyt lintu hävisi.

Yksikseen koko talven elellyt kuukkeli tavattiin nyt 11 metsässä (2007 16), samoin pari tavattiin 11 metsässä (21) ja vielä poikuekin yhtä monessa (15). Näiden lukujen ja koko tämän katsauksen perusteella ei ole ihan helppo arvioida kuukkelikannan kehityksen suuntaa. Tällä kertaa niitä löytyi Virtain ja Keuruun suunnilta edellisvuotta enemmän, mutta Pohjanmaalta vähemmän. Havainnointiteho vaihtelee, ja varmaan ruokintakin vaikuttaa asiaan. Keuruu-Virrat suunnalla ruokinta on tosi tehokasta, ja lähes ympärivuotista. Näistä metsäruokinnoista muuten hyötyvät monet muutkin lajit, eniten varmaan tintit, käpytikka ja närhet, mutta myös harmaapäätikat, korpit, palokärjet, puukiipijät ja monet nisäkkäät ottavat niistä osansa.

Sivun alkuun
Kuukkelisivulle

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 2.2010 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi