Kuukkeli kiikarissa Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys Kuukkeli
Kuukkeli Kuva: Hannu Siitonen

Uutispalsta. Tälle sivulle toimitetaan tuoreimmat kuulumiset kuukkelimailta.

Onko sinulla vinkkejä, linkkejä tai kysymyksiä kuukkelista?

Muista ilmoittaa kaikki kuukkelihavainnot Suupohjan alueelta Ismo Nousiaiselle tai Tiiraan. Tiiraan voi ilmoittaa havainnot myös muilta retkeilyalueilta.


Uutispalsta | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


2015

14.4. Suupohjan kuukkelien seuranta hiipui. Suupohjan kuukkelitutkimus siirtyi telakalle. Syksyllä 2014 perinteinen Lillandtin tutkimusalue jäi kokonaan kartoittamatta, joten suurin osa Suupohjassa tiedossa olleista reviireistä jäi seurannan ulkopuolelle. Tutkimusalueelle sijoittui pääosa Närpiön ja Teuvan reviireistä.

Kuukkeleita ruokittiin ja seurattiin Suupohjan muilla alueilla, joskin seurannan teho oli melko heikko. Havaintoja kertyi 12 reviiristä ja 26 kuukkelista. Vuotta aiemmin kirjattiin 10 reviiriä ja 23 yksilöä. Tuntuma kuukkelipaikoilla oli, että melkein kaikilla paikoilla nähtiin vain kaksi lintua, jotka olivat usein valmiiksi rengastettuja. Nuoria lintuja näillä reviireillä oli siten melko niukasti.

Kristiinankaupungissa kuukkeleita oli edelleen yhdellä reviirillä. Iloinen yllätys oli, että vanhan Kurikan viimeiseltä reviiriltä löytyi jälleen kaksi lintua; edellisen kerran paikalla nähtiin kuukkeleita syksyllä 2007. Isojoen ja Karijoen viimeisiltä reviireiltä ei saatu tietoja.

Reviirit Yksilöt
Jurva 7 16
Kauhajoki 1 2
Kristiinankaupunki 1 2
Kurikka 1 2
Teuva 2 4
Yhteensä 12 26

Kiitokset kaikille kuukkelihavaintoja ilmoittaneille. Suupohjan kuukkelihavainnot voi ilmoittaa Tiiraan tai suoraan Ismo Nousiaiselle. Kartoitusvuonna 2014 kuukkelihavaintoja Suupohjasta ovat ilmoittaneet: Kari Ketola, Teijo Mylläri, Ismo Nousiainen.


28.1. Painavaa asiaa kuukkeleista. Pekka Peltoniemi purkaa blogissaan kokemuksiaan ja havaintojaan kuukkeleista ja kuukkelitutkimuksesta.


2014

3.4. Suupohjan kuukkelit kartoitettiin. Kuukkelitutkimus jatkui Suupohjassa myös syksyllä 2013, joskin aiempia vuosia pienemmin panoksin. Perinteisellä Lillandtin tutkimusalueella (BGL) ruokintaa oli lähinnä vanhoilla reviireillä, joten kannan kehitystä ei voida arvioida edellisten vuosien tarkkuudella. Lisäksi tutkimusalueen renkaattomat kuukkelit jäivät suurelta osin rengastamatta. Syksyn 2013 kartoituksessa Lillandtin tutkimusalueelta löytyi 28 reviiriä ja 62 kuukkelia. Luvut ovat vielä tarkistamattomia, eikä niitä ole laskettu kunnittain. Suurin osa tutkimusalueen kuukkelireviireistä oli Närpiössä ja Teuvalla. Lisäksi kuukkeleita tavattiin ainakin Jurvassa, Karijoella ja Kauhajoella. Vuotta aiemmin kattavampi kartoitus tuotti 32 reviiriä ja 82 yksilöä.

Kuukkeleita seurattiin myös varsinaisen tutkimusalueen ulkopuolella. Myös näillä alueilla seurantaan käytetty aika väheni edellisistä syksyistä. Suurin osa havainnoista kertyi metsäruokinnoilta. Lisäksi yhdellä paikalla kuukkeli vastasi viheltelyyn. Havaintoja kertyi 10 reviiristä ja 23 kuukkelista, kun mukana on BGL:n tutkimusalueeseen kuuluvat Kauhajoen ja Isojoen ainoat reviirit (taulukko 1). Vuotta aiemmin samalta alueelta ilmoitettiin 16 reviiriä ja 43 yksilöä.

Taulukko 1. Suupohjasta löytyneet kuukkelireviirit ja -yksilöt syksyllä 2013. Taulukossa on perinteisen tutkimusalueen (BGL) ulkopuolelta tehdyt kuukkelihavainnot. Kauhajoen ja Isojoen ainoat reviirit ovat kuuluneet myös BGL:n tutkimusalueeseen.

Reviirit Yksilöt
Jurva 6 14
Isojoki (BGL) 1 1
Kauhajoki (BGL) 1 2
Kristiinankaupunki 1 2
Teuva 1 4
Yhteensä 10 23

Kiitokset kaikille kuukkelihavaintoja ilmoittaneille. Suupohjan kuukkelihavainnot voi ilmoittaa Tiiraan tai suoraan Ismo Nousiaiselle.

Kartoitusvuonna 2013 kuukkelihavaintoja Suupohjasta ovat ilmoittaneet: Ilkka Iivonen, Bo-Göran Lillandt, Kari Ketola, Timo Mylläri, Ismo Nousiainen ja Turo Tuomikoski.


2013

13.8. Kuukkelisyksy on alkanut, kun ensimmäiset rasvaruokinnat on viety metsiin. Paras aika kuukkelireviirien kartoittamiseen on elo-lokakuussa, mutta kartoitusta voi jatkaa myös talvella (ohjeita kuukkelireviirien kartoitukseen).

26.3. Suomenselän kuukkelimetsissä hiljenevää. Syksyllä 2011 Suomenselän kuukkelimetsissä oli aiempaa hiljaisempaa, sillä havaintoja ilmoitettiin vain 55 kuukkelista. Suomenselällä on myös pohdittu kannattaako kuukkeleita ruokkia talvella.

20.3. Suupohjan kuukkelit laskettiin. Suupohjan kuukkelikannan kehitys näyttää tasaantuvan. Monella suunnalla kuukkeleita on kuitenkin niin niukasti, että satunnaiset tekijät vaikuttavat yleiskuvaan nopeasti. Kuukkelisyksyn myönteisiin uutisiin kuuluu kuukkeliperheen löytyminen Kristiinankaupungista välivuoden jälkeen. Kuukkeliseurannan tuloksista voi lukea tarkemmin tulossivulta.

18.1. Metsän tarina elokuvassa. Kuukkeli on tärkeässä roolissa Metsän tarina -elokuvassa, joka on pyörinyt vuoden alussa elokuvateattereissa. Vuosikymmeniin ensimmäinen isolle kankaalle päässyt luontoelokuva on kerännyt mukavasti yleisöä. Elokuvan tekijät haluavat kertoa metsistä ja niiden arvoista kaikille, sillä metsien luonto kohtaa monenlaisia uhkia. Elokuvaankin päätyneiden metsien tulevaisuus on vaakalaudalla.


2012

23.7. Suomenselällä vaisu kuukkelivuosi. Suomenselällä havaittiin syksyllä 2011 vain 55 kuukkelia, mikä oli selvästi edeltäneitä syksyjä vähemmän. Kuukkeleiden etsintätehokkuus vaihtelee kuitenkin jonkin verran vuosittain, mikä vaikuttaa tulokseen. Tarkemmin Suomenselän kuukkelitilanteesta kerrotaan tuoreimmassa Suomenselän linnut -lehdessä (2/2012). Samassa lehdessä pohditaan myös kannattaako kuukkeleita ruokkia talvella. Lisäksi lehdessä on yhteenvetoa myös Suupohjassa vuosina 2009-2011 toimineen kuukkeliverkoston tuloksista (katso myös hankkeen nettisivu).

7.2. Kuukkeli katosi Kristiinankaupungista. Suupohjan kuukkelikartoituksen tulokset syksyltä 2011 kertovat kuukkeleiden määrän vähenevän edelleen. Kristiinankaupungin viimeinen reviiri autioitui, mutta Jurvan metsissä kuukkelit pärjäsivät kohtuullisen mukavasti. Tuloksista tarkemmin kartoitusvuoden yhteenvedossa.


2011

26.12. Kuukkelihanke maaliin. Valtakunnallisen kuukkelihankkeen ansiosta Suomeen saatiin yli tuhat hehtaaria uusia suojelualueita. Lokakuussa 2009 toimintansa aloittanut Kuukkeli-yhteistoimintaverkosto sai reilun kahden vuoden aikana paljon aikaan: viestintää, ohjeita, uusia menetelmiä sekä yli 1000 hehtaaria suojelualueita kuukkelimetsiin. Tarkemmin hankkeen tuloksista sekä hankkeet tuottamat esitteet ja oppaat löytyvät hankkeen kotisivuilta.

27.11. Suomenselän kuukkelit. Kuukkeleita seurataan myös naapurissa Suomenselällä. Parin edellisen syksyn kartoitustulokset löytyvät nyt netistä: kuukkelit syksyllä 2009 ja syksyllä 2010. Suomenselän tilanteen lisäksi jutuissa on tietoa kuukkelista erityisesti verkostohankkeen tiimoilta.

3.8. Kuukkelitutkimuksen syksy on alkanut, kun ensimmäiset rasvaruokinnat on viety metsiin. Paras aika kuukkelireviirien kartoittamiseen on elo-lokakuussa, mutta kartoitusta voi jatkaa myös talvella (ohjeita kuukkelireviirien kartoitukseen).

14.7. Suomenselän kuukkelit vaikeuksissa. Suomenselältä kertyi syksyllä 2010 kuukkelihavaintoja likimain edellisen syksyn malliin. Useamman vuoden tarkastelussa kuukkeleiden määrä on selvästi vähentynyt, joskin myös kartoitusaktiivisuus vaihtelee vuosittain. Syksyllä 2010 Suomenselältä ilmoitettiin havainto 71 kuukkelista, kun syksyllä 2007 havaintoja oli vielä 120 kuukkelista. Huolestuttavaa on myös poikueiden vähäinen määrä ja kuukkeleiden ilmeinen katoaminen osalta perinteisiä esiintymisalueita. Tarkemmin Suomenselän kuukkelitilanteesta Suomenselän linnut -lehdessä (2/2011).

25.5. Ohjeita kuukkelimetsien hoitoon. Kuukkelin verkostohanke on julkaissut kaikille kuukkelimetsien hoitajille ohjeita ja vinkkejä tarjoavan esitteen Metsäkäsittely kuukkelialueilla (pdf 1,4 M). Esitteestä löytyy monipuolista tietoa kuukkelin huomioon ottavaan metsien käsittelyyn. Lue lisää tiedotteesta.

5.5. Lisää kuukkelihavaintoja. Suupohjan kuukkelikartoituksen tulokset syksyltä 2010 on päivitetty muutamalla uudella havainnolla.

23.4. Kuukkelitutkimukselle rahoitusta. R. Erik Serlachiuksen säätiö on myöntänyt jatkorahoitusta Suupohjan kuukkeliprojektille. Rahoitus turvaa Suupohjan kuukkeliseurannan ja kuukkelimetsien tilanteeseen liittyvän tiedotuksen jatkumisen vuodelle 2011. Vuosi on Suupohjan kuukkeliprojektin 38. vuosi.

4.3. Lomalaisten ja kuukkeleiden metsä. Metsien suojelulla turvataan kuukkeleiden kotimaisemia. Samalla voidaan tarjota myös matkailijoille viihtyisä ja rauhoittava ympäristö. Hyväksi esimerkiksi käy Saarijärven metsän tarina, josta kerrotaan Metsonpolku-sivuilla.


2010

23.12. Kuukkelikannan hiipuminen hidastui. Suupohjan kuukkelikartoituksen tulokset syksyltä 2010 kertovat kuukkelien selvinneen kuluneesta vuodesta kohtuullisen hyvin. Kuukkeleiden määrä väheni edelleen mutta varsin maltillisesti. Aiheesta on juttua myös Ilkan sivuilla.

22.12. Kuukkeli, metsän emäntä -dokumentti katsottavissa Ylen Areenassa 31.12. asti.

22.12. Kuukkeli esittäytyy. Kuukkeliverkostohanke pyrkii edistämään kuukkeliystävällistä metsänkäsittelyä. Tutustu hankeen julkaisemaan kuukkeliesitteeseen.

15.12. Metsälajisto uhanalaisena. Suomen lajiston uhanalaisuus on arvioitu ja julkaistu. Metsälajistossa on edelleen runsaasti uhanalaisia lajeja, eikä tilanne ole oleellisesti parantunut viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Kuukkeli on valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji (NT), mutta eteläisen Suomen maakunnissa kuukkelin tilanne on merkittävästi huonompi. Maakunnalliset arviot lajien uhanalaisuudesta julkaistaan alkuvuodesta.

26.11. Kuukkeli jaksaa kiinnostaa. Yhä vain hulluna kuukkeleihin kerrotaan Suupohjan Sanomien jutussa.

8.9. Kuukkelista Metsoon. Kuukkeliverkostohankkeessa toimiva Risto Sulkava toteaa kuukkelin ja Metson sopivan hyvin yhteen.

7.9. Kesämyrskyt suojelivat kuukkelimetsän. Kesän ukkosmyrskyjen muokkaama kuukkelimetsä rauhoitettiin Etelä-Karjalan Ruokolahdella Metson siipien alla. Nyt suojeltu metsä on kuukkelireviirin ydintä ja sen suojelua on vaadittu pitkään (kuva). Luontojärjestöt toivovat arvokkaiden metsien suojelulle jatkoa. Myös yksityinen maanomistaja voi tarjota myrskymetsäänsä suojeluun.

6.9. Kuukkelimetsistä kuvamaailmaan. Kuukkeleita tutkiva Bo-Göran Lillandt pyrkii tekemään luontoa tutuksi valokuvillaan.

16.8. Kuukkeli ja kuukkelin metsä -tapahtuma Seitsemisen luontokeskuksessa 21.8. Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava kertoo kuukkelista ja kuukkelin suojelusta Etelä-Suomessa. Samana päivänä luontokuviaan esittelee vuoden luontokuva 2009 kilpailun voittaja Kari Leo, joka on tunnettu erityisesti kuukkelikuvistaan.

15.8. Kuukkelitutkija vetosi pääministeriin. Kuukkelitutkija Bo-Göran Lillandt avasi Isojoella Lauhansarven luontomatkailukeskuksessa valokuvanäyttelyn. Valokuvanäyttelyyn tutustuneelle pääministeri Kiviniemelle Lillandt esitti huolensa metsäluonnon suojelun rahoituksen vähäisestä määrästä.

9.8. Syksyn kuukkelikartoitukset ovat käynnistyneet helteisissä merkeissä. Paras aika kuukkelireviirien kartoittamiseen on elo-syyskuussa (ohjeita kuukkelireviirien kartoitukseen), mutta kartoitusta voi jatkaa pitkälle syksyyn asti.

9.8. Tutkimus aidon metsäluonnon kuolemasta. Suupohjan kuukkelitutkimus on seurannut alkuperäisen metsäluonnon häviämistä. Hippiäisessä julkaistu artikkeli on nyt luettavissa sähköisessä muodossa.

28.6. Suupohjan kuukkeliprojektin järjestämä Metso suojelee metsäsi -luontokuvanäyttely on esillä elokuun loppuun asti Lääkärikeskus Pulssin ikkunagalleriassa Turun keskustassa (Humalistonkatu 9-11, lähellä rautatieasemaa). Valokuvanäyttelyyn kuuluu 30 Hannu Siitosen, Benjam Pöntisen ja Bo-Göran Lillandtin ottamaa metsäaiheista valokuvaa.

13.6. Kuukkelikuvat Lauhanvuorella. Kari Leon ja Eero Heinosen kuukkelikuvat ovat esillä Isojoella Lauhansarven luontomatkailukeskuksessa heinäkuun loppuun asti. Näyttely on jatkanut matkaa elokuun alussa Nurmon kirjastoon.

24.5. Metsän emäntä kertoo kuukkelin ja ihmisen suhteesta. Vuoden luontokuva -kisan kuukkelikuvalla voittanut Kari Leo puhuu mielellään kuukkelista ja metsien suojelusta. Juttu löytyy Metsonpolku-sivuilta.

21. 5. Metso auttaa. METSO - Kuukkelin, kanalintujen ja metsänomistajan hyödyksi julkaistiin Metsästäjä-lehdessä (3/2010).

18.4. Kuukkelitutkimukselle rahoitusta. R. Erik Serlachiuksen säätiö on myöntänyt jatkorahoitusta Suupohjan kuukkeliprojektille. Rahoitus turvaa Suupohjan kuukkeliseurannan ja kuukkelimetsien tilanteeseen liittyvän tiedotuksen jatkumisen vuodelle 2010.

15.4. Metso kaipaa lisärahoitusta. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), Metsäteollisuus ry sekä Suomen luonnonsuojeluliitto vaativat Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma Metson rahoituksen turvaamista. Hyvän vastaanoton saaneen ohjelman resurssit täytyy saada sen tavoitteita vastaavalle tasolle. Koko tiedote.

6.4. Kuukkeli tukee matkailua. Suomen ensimmäinen kuukkelikoulu toimii Virroilla. Aiemmin maassamme on toiminut vain epävirallinen kuukkeliyliopisto Kristiinankaupungin Tiukassa. Nuorisokeskus Marttisen yhteydessä toimiva Ympäristökoulu Kuukkeli järjestää ympäristökasvatusta edistäviä leirejä ja kursseja. Ympäristökoulussa voidaan tutustua esimerkiksi Luontokuvaajan kuukkelikouluun tai pistäytyä Metsän emännän omassa ympäristössä.

1.4. Kuukkelikuvat Lauhanvuorella. Kari Leon ja Eero Heinosen kuukkelikuvia on näytillä Isojoella Lauhansarven luontomatkailukeskuksessa huhti-toukokuussa. Kari Leo voitti kuukkelikuvallaan tuoreimman Vuoden luontokuva -kisan.

10.3. Kuukkeli-verkosto monipuolistaa metsien suojelua. Kuukkeli on esillä metsonpolulla, joka on eteläisten metsien suojelua edistävän Metso-hankkeen kotisivu.

2.3. Metso suojelee metsäsi-näyttely päättyi Lauhansarven luontomatkailukeskuksessa Isojoella. Jatkossa näyttelyyn voi tutustua Lappeenrannassa Kaakkois-Suomen valokuvakeskuksessa.


2009

21.12. Kuukkelimetsän kohtalo avoin. Vuoden luontokuvassa esiintyvän kuukkelin kotimetsän kohtalo on edelleen auki. Tarkemmin Verkkolehdessä.

7.12. Huuto metsistä. Suupohjan kutistuva kuukkeliasutus ja Metso-ohjelman mahdollisuudet ovat esillä HBL:n sivuilta löytyvässä jutussa.

23.11. Kuukkelimetsä uhattuna? Vuoden luontokuvassa esiintyvän kuukkelin kotimetsän kohtalo herättää kysymyksiä. Tarkemmin Suomen luonnon sivuilla.

20.11. Kuukkeli videolla. Hannu Siitosen kuukkelivideo on katsottavissa Etelä-Saimaan sivuilla.

18.10. Kuukkelimetsät kiinnostuksen kohteena. Suomen luonnonsuojeluliiton vetämä kuukkelinsuojelun yhteistoimintahanke on käynnistynyt lokakuun alussa. Kuukkeli metsäluonnon suojelun monipuolistajana -hankkeessa kehitetään kolmen vuoden aikana eri tahojen välistä yhteistoimintaa kuukkelimetsien suojelun edistämiseksi. Hanke liittyy kansalliseen Metso-ohjelmaan, jolla pyritään ylläpitämään ja lisäämään metsien monimuotoisuutta. Suupohjassa yhteistoimintaverkostoon osallistuvat metsä- ja ympäristöalan organisaatioiden rinnalla sekä Suupohjan lintutieteellinen yhdistys että Suupohjan kuukkelitutkimusprojekti.

17.10. Kuukkeli eduskuntaan. Eduskunnassa on tehty kirjallinen kysymys Parikkalan kuukkelimetsien pelastamisesta.

17.10. Kuukkelit näytillä Virroilla. Vuoden luontokuvan ottaja ja malli löytyvät Virtain metsistä. Lauantain Ilkka kertoo kuvan taustoista.

15.10. Hyviä uutisia Parikkalan kuukkeleille. Metsäyhtiö UPM ja luonnonsuojelijat selvittävät yhdessä Parikkalan kuukkelien tarkat reviirit. Luontokuvaaja Hannu Siitosen mukaan hakkuukoneet eivät toistaiseksi tule Parikkalan ja Punkaharjun rajamailla sijaitseviin yhtiön metsiin, joissa elää kuukkeleita. Tarkemmin Etelä-Saimaan sivuilla.

11.10. Kuukkelikuva valittiin Vuoden luontokuvaksi. Kari Leon ottama kuukkelikuva Metsän emäntä valittiin vuoden luotokuvaksi 2009. Kuukkelikuvaan ja muihin palkittuihin kuviin voi tutustua Vuoden luontokuva 2009 -sivuilla. Valokuvaajan haastattelu (Nelosen uutiset). Katso myös Ylen juttu Luontokuvaajat ottavat kantaa suojelukiistoihin.

7.10. Tietokirjailija Pertti Koskimies pakinoi Ylen Luonto-Suomessa eteläisten kuukkeleiden ahdingosta. Kuuntele pakina Yle Areenassa (kuunneltavissa 7.12. asti).

4.10. Kuukkelikuva ehdolla Vuoden luontokuvaksi. Vuoden luontokuvaksi 2009 on ehdolla Linnut-sarjan voittanut kuukkelikuva, joka on Kari Leon kuvaama. Kuukkelikuvaan ja muihin sarjavoittajiin voi tutustua Vuoden luontokuva 2009 -sivuilla. Kuukkelikuvia on esillä Seinäjoella Vuoden luontokuva -tapahtumassa 12.10. Tilaisuudesta tarkemmin Lakeuden luontokuvaajien sivuilla.

26.9. Hakkuut karkottamassa kuukkelin Etelä-Suomesta. Hakkuut uhkaavat luontokuvaaja Hannu Siitosen seuraamaa kuukkelimetsää. Lue lisää Helsingin Sanomien jutusta.

4.9. Kuukkeli metsäluonnon suojelun monipuolistajana on yksi käynnistyvistä hankkeista, joilla pyritään eteläsuomalaisten metsien monimuotoisuuden lisäämiseen. Suomen luonnonsuojeluliiton kokoama hanke perustuu yhteistoimintaverkoston hyödyntämiseen. Lue lisää ministeriöiden tiedotteesta (MMM, YM).

3.9. Metso suojelee metsäsi -näyttely nyt Suupohjassa. Luontokuvaajat Hannu Siitonen, Benjam Pöntinen ja Bo-Göran Lillandt ovat luoneet näyttelyn vapaaehtoisen metsiensuojelun edistämiseksi. Kuvissa sukelletaan arvokkaiden metsäkohteiden maisemiin sekä tutustutaan metsäluonnon harvinaisiin ja uhanalaisiin lajeihin. Kuukkelin ja liito-oravan lisäksi kuvissa esiintyy monimuotoisten metsien eliöitä hämähäkistä siperiankärhöön.
Näyttely on nyt esillä Lauhanvuoren kansallispuiston maisemissa, kuvat on jaettu Lauhansarven ja Muurahaisen näyttelytilojen kesken.

25.8. Yle TV1 näyttää uusinnan Hannu Siitosen ja kumppaneiden kuvaamasta dokumentista Kuukkeli metsän emäntä   lauantaina 29.8. klo 12.35. Dokumenttia on kuvattu myös Suupohjassa.

17.7. Suupohjan kuukkelitutkimuksen syyssesonki käynnistyi, kun Kristiinassa vietiin maastoon ensimmäiset syksyn kartoituksia auttavat rasvaruokinnat. Paras aika kuukkelireviirien kartoittamiseen on elo-syyskuussa (ohjeita kuukkelireviirien kartoitukseen).

16.7. Valtakunnallisen kuukkelin vuoden 2007 yhteenveto on ilmestynyt julkaisussa Linnut-vuosikirja 2008. Tulokset vahvistavat aiemmat tiedot kuukkelikannan selvästä taantumisesta eteläisessä Suomessa 1900-luvun aikana. Projektivuonna kertyneet havainnot muodostavat hyvän pohjan tulevien muutosten seurantaan. Koko artikkeli pdf-tiedostona (2,67 Mt)

6.7. Metso suojelee metsäsi. Luontokuvaajat Hannu Siitonen, Benjam Pöntinen ja Bo-Göran Lillandt ovat luoneet näyttelyn vapaaehtoisen metsiensuojelun edistämiseksi. Kuvissa sukelletaan arvokkaiden metsäkohteiden maisemiin sekä tutustutaan metsäluonnon harvinaisiin ja uhanalaisiin lajeihin. Kuukkelin ja liito-oravan lisäksi kuvissa esiintyy monimuotoisten metsien eliöitä hämähäkistä siperiankärhöön. Näyttely, joka muodostuu 26 valokuvasta, on esillä Raippaluodon takana Björköbyssä Café Salterietissä heinäkuussa joka päivä klo 10-22. Näyttely on keskellä Merenkurkun maailmanperintöaluetta. Lue myös: Metso herättää toiveita kuukkelimetsissä (Pohjalainen 18.7.)

18.5. Kuukkelille koti Metson suojasta. Maaseudun Tulevaisuus -lehden julkaisema artikkeli kuukkelin suojelusta.

6.4. Kuukkelimetsää suojeltiin Virroilla. Metsähallitus on päättänyt suojella Metso-ohjelman kehyksissä 10 000 hehtaaria metsää. Pääosin eteläiseen Suomeen sijoittuvia uusia suojelumetsiä on listalla 104 kohdetta. Yksi laajimmista suojeltavista metsäkohteista on 455 hehtaarin laajuinen Lakeisnevankangas Virroilla. Kyseinen metsäalue on kuukkelille tärkeä pesimäalue lajin levinneisyyden etelärajoilla. Nykyisin lähes kaikki Pirkanmaan jäljellä olevat kuukkelireviirit sijaitsevat Lakeisnevankankaalla ja sen lähiympäristössä. Erityisesti pirkanmaalaiset luonnonsuojelujärjestöt ovat toimineet pitkään maakunnan viimeisten kuukkelimetsien suojelun puolesta. Nyt tehty päätös on merkittävä edistysaskel eteläisten kuukkelien elinmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Pirkanmaan kuukkeleista voi lukea lisää Pirkanmaan ja lähialueiden kuukkelit -kirjasesta (pdf).

8.3. Metsien vapaaehtoisesta suojelusta ja Metso-ohjelmasta keskustellaan Seinäjoella 11.3. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO -seminaarissa. Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin järjestämässä tapahtumassa on luvassa paljon mielenkiintoisia esityksiä. Lue tarkemmin seminaarin ohjelmasta. Tiivistelmät seminaarin esitelmistä ovat luonnonsuojelupiirin Metso-sivuilla.

4.3. Bo-Göran Lillandtin pitkä ura kuukkelitutkijana alkoi 4.3.1979, jolloin hän teki nuorena ala-asteen oppilaana ensimmäisen metsäretken lehtori Nils Fritzénin kanssa. Fritzén oli jo silloin seurannut kuukkeleiden elämää yhdessä Harry Lillandtin kanssa viiden vuoden ajan yhtenäisellä metsäalueella Kristiinankaupungin ja Närpiön rajalla.

Kyseisen kevättalven ensimmäisen iltapäiväretken aikana rasvaruokintoja laitettiin 13 vanhalle reviirille, mutta vielä silloin ei nähty kuukkeleita. Tarkoituksena oli ruokintojen avulla selvittää, missä kuukkelit liikkuvat pesimäkauden kynnyksellä. Pesien etsiminen aloitettaisiin hieman myöhemmin kevättalvella.

Tasan 30 vuotta tämän kuukkelitutkimuksen virstanpylvään jälkeen Bo-Göran Lillandt lähti uudestaan kiertämään alkuperäisen tutkimusalueen vanhoja ruokintapaikkoja uuden digikameran kanssa. Miltä näyttävät 1970-luvun kuukkelimetsät tänään? Lue raportti kuukkelimetsistä.

17.2. Kevättalvella 2009 on kulunut 30 vuotta siitä, kun Bo-Göran Lillandt aloitti kuukkelitutkijan uransa Kristiinankaupungin Tiukan kylän metsissä yhdessä biologian lehtori Nils Fritzénin kanssa. Lisäksi on kulunut 35 vuotta siitä, kun Nils Fritzén aloitti Suupohjan kuukkelitutkimusprojektin yhdessä silloisen oppilaansa Harry Lillandtin kanssa kevättalvella 1974.

Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan vuoden aikana kuukkelin uutispalstalla muistelmia ja tarinoita kuukkelitutkimuksen alkuvuosista. Kertomukset perustuvat kenttätöiden aikana tehtyihin yksityiskohtaisiin muistiinpanoihin, joita täydennetään uusilla tämän vuoden havaintotiedoilla. Teksteissä tullaan erityisesti nostamaan esille, miten Suupohjan metsäluonto on muuttunut 30/35 vuoden aikana ja miten muutokset ovat vaikuttaneet kuukkelin ja muiden lajien elämään tällä ajanjaksolla.

Bo-Göran Lillandtin pitkä lintuhavaintomuistiinpanojen sarja aloitettiin 17.2.1979. Muistiinpanojen ensimmäisellä sivulla pääroolissa ei ollut kuukkeli, vaan helmipöllö! Lue lisää 30-vuotisjuhlahelmipöllöstä tästä.


29.1. Kuukkelisivujen linkkilista on päivitetty. Sivuille on tulossa kevään mittaan tuoreita tietoja ainakin Suupohjan kuukkeleista.


2008

2.11. Suupohjan kuukkelikanta hupenee. Tutkimusalueelta löytyi syksyn 2008 kartoituksissa 45 kuukkeleiden asuttamaa reviiriä ja 100 kuukkeliyksilöä. Lue kuukkelikartoituksen tulokset syksyltä 2008.

1.9. Syksyn kuukkelikartoitus on hyvässä vauhdissa Suupohjan tutkimusalueella. Ensimmäisten havaintojen mukaan kuukkelien määrä näyttää vähentyneen. Kesän poikastuotto on jäänyt keskimääräistä niukemmaksi ja myös emolintujen kuolleisuus on ollut tavallista korkeampaa. Tuloksista kerrotaan lisää syksyn kartoituksen valmistumisen jälkeen. Kuukkelireviirejä voi etsiä rasvaruokintojen avulla: vinkkejä kuukkelireviirien kartoittamiseen.

6.3. Kuukkelin vuoden yhteenvetona Suupohjasta syksyllä 2007 löytyneet kuukkelit on nyt kirjattu taulukkoon kunnittain (sivun lopussa).

22.1. Kävelyllä metsässä: Etelä-Suomen viimeiset kuukkelit. Kuukkelikannat ovat pienentymistään pienentyneet. Uhkaako Etelä-Suomen kuukkeleita sisäsiittoisuus? Ohjelmassa haastateltavana muun muassa Bo-Göran Lillandt. Yle, Tiedeuutiset 22.1.2008


2007

31.12. Kuukkeli televisiossa. Kuukkeli, metsän emäntä uudenvuodenpäivänä 1.1.2008 YLE TV1 16.35-17.00. Kuukkeli on erämaan lintu johon liittyy monia tarinoita ja uskomuksia. Sen ja luonnossa vaeltavan ihmisen välillä vallitsee erikoinen luottamus ja ystävyys.

11.12. Suupohjan kuukkelitilanteeseen luodaan tiivis katsaus Suupohjan lintutieteellisen yhdistyksen syyskokouksessa lauantaina 15.12. Kurikassa (yläasteen auditorio, kokous alkaa klo 13). Hieman laajemmin kuukkelitutkimukseen voi tutustua Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin kokouksessa 18.12. Seinäjoella (Tapiola-ryhmän kokoustiloissa, Keskuskatu 13, klo 18), jossa Bo-Göran Lillandt kertoo tutkimuksen menetelmistä ja tuloksista.

23.10. Metsälintua ei voi suojella ilman metsiä. Etelä-Suomen kuukkeleista ja kuukkeleiden tulevaisuudesta keskusteltiin Suomen luonnonsuojeluliiton ja BirdLife Suomen järjestämässä seminaarissa 19.10. Kuukkeli tarvitsee elinympäristökseen riittävän laajoja varttuneita metsiä, sillä laajoja aukkoja ja taimikoita kuukkeli välttelee. Eteläisten kuukkeleiden tulevaisuuden kannalta avainasemassa on säännöllisesti poikasia tuottavien reviirien säilyminen elinkelpoisina. Tarkemmin seminaarin esityksistä ja johtopäätöksistä Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilla.

19.10. Suupohjan kuukkelikanta on harventunut viime vuodesta ja muutoksen suunta on ollut vähenevä pidemmän aikaa. Perinteisellä tutkimusalueella nähtiin tänä syksynä 131 yksilöä 55 reviirillä. Viime vuoteen verrattuna reviirien lukumäärä on vähentynyt 8 ja yksilömäärä peräti 20 prosenttia. Yksilömäärä on täten lähellä vuonna 2005 rekisteröityä pohjalukemaa (125 yksilöä). Yksilömäärän suurempi väheneminen johtuu poikastuoton heikkoudesta edeltäneeseen ennätysvuoteen verrattuna. Tänä syksynä todettu nuorten lintujen osuus koko populaatiosta (26 %) on kuitenkin lähellä viime vuosikymmenten keskimääräistä tasoa. Puunhinnan vahvan nousun seurauksena metsiä hakataan runsaasti ja vanhat kuusimetsät ovat muuttuneet aukoiksi monilla kuukkelireviireillä. Ennusteet kuukkelikannan tulevasta kehityksestä ovat hakkuiden runsauden ja kuukkelipopulaation heikon poikastuoton vuoksi erittäin synkät. Suupohjan tutkimusalueen tämän vuoden syysinventointi on loppuvaiheessa, joten todennäköisesti tässä annetut lukumäärät ovat lopullisia. Työstä on jäljellä lähinnä ruokintojen kerääminen pois maastosta. Varsinaisen tutkimusalueen etelä- ja itäpuolelta ei ole syksyn kartoituksissa löydetty kuukkeleita juuri lainkaan. Sen sijaan tutkimusalueen pohjoispuolelta, Jurvan suunnalta, on paljastunut useampia kuukkeleiden asuttamia metsiä.

Suupohjan kuukkelitutkimuksen tuoreimmat tulokset taulukossa, kuvissa reviirien määrän kehitys ja kuukkeliyksilöiden määrän kehitys tutkimusalueella. Kuukkelien suojelusta keskustellaan 19.10. Suomen luonnonsuojeluliiton ja BirdLife Suomen järjestämässä seminaarissa Tampereella.

7.8. Suupohjan kuukkeliseurannan tämän syksyn kartoitusten alustavia tuloksia julkaistaan tuoreeltaan Kuukkelin vuoden kunniaksi. Ruokintojen tarkistukset pystyttiin aloittamaan viileiden kesäsäiden myötä 30.7., joka on muutaman päivän edeltäviä vuosia aikaisemmin. Ruokinnat (noin 500 kpl) oli viety maastoon 1-2 viikkoa ennen kartoitusten käynnistymistä. Kenttätyöhön osallistuvat Bo-Göran Lillandt ja Peter Uppstu.
Työn ensimmäisessä vaiheessa on tarkistettu vanhoja vakioreviirejä, joissa yksilöiden havainnointi etenee melko nopeasti. Kymmenessä päivässä on ehditty nähdä yhteensä 101 kuukkelia 40 reviirillä. Nuorten lintujen osuus on lähellä pitkäaikaista keskiarvoa, eli selvästi viime vuoden ennätystason alla.
Tähän mennessä kertyneet havainnot ovat jo aiemmin asutuilta reviireiltä. Mahdolliset uudet parit eivät ole vielä ehtineet ottaa reviireillään olevia ruokintoja käyttöönsä. Suupohjan kuukkelikannan koosta ei siten voida vielä tehdä kunnon arviota.
Kuukkelikannan yleistilanne vaikuttaa melko normaalilta, joten suuria muutoksia viime vuoteen verrattuna ei näyttäisi olevan odotettavissa. Aluekohtaiset tiedot Suupohjan kuukkelikannan kehityksestä löytyvät tästä taulukosta; taulukon tietoja pyritään päivittämään kenttätyön edetessä syksyn aikana.

30.7. Suupohjan kuukkelitutkimuksen maastokausi on käynnistynyt. Asuttujen reviirien määrää ja poikastuottoa selvitetään perinteisesti rasvaruokintojen avulla. Kuukkelin vuoden merkeissä kuukkelitilannetta kannattaa selvittää muuallakin. Rasvaruokinta paljastaa usein vanhoilla reviireillä tai uusilla paikoilla majailevat kuukkelit. Tuoreeltaan ilmoitetut havainnot helpottavat tämän hetken kuukkelitilanteen arviointia. Uusia kuukkelipaikkoja voi etsiä elo-lokakuussa, jolloin linnut valmistautuvat talveen keräten samalla varastoja. Rasvan saa hyvin esille esimerkiksi ripustamalla sen melko pienisilmäisen metalliverkonpalan välissä puun oksaan. Vinkkejä kuukkelireviirien kartoittamiseen.

30.4. Ajankohtaisia kuulumisia Pirkanmaan kuukkelimailta. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen julkaisemassa Lintuviestissä kerrotaan Pirkanmaan kuukkeleista. Kuukkelisivut pdf-tiedostona (4,9 Mt). Kuukkelit ovat esillä myös Tampereen pääkirjasto Metsossa, jossa on Hannu Siitosen Kuukkelin vuosi -valokuvanäyttely 13.5. asti.

5.4. Kuukkeli, metsän henki. Tuoreessa Suomen Luonnossa on kerrottu eteläsuomalaisista kuukkeleista ja kuukkelitutkimuksesta. Suomen Luonnon artikkeli.

7.2. Tutkijat vetoavat luonnontilaisten metsien säilyttämisen puolesta. Maa- ja metsätalousministerille suunnatussa kirjeessä tutkijat perustelevat, miksi suojelualueiden ulkopuolella olevien luonnontilaisten metsäalueiden säilyttäminen on tarpeen ekologisten, taloudellisten ja kulttuuristen perusteiden vuoksi. Kirjeen voi lukea Helsingin yliopiston sivuilla. Kirjeestä käytyyn keskusteluun voi tutustua täällä.

30.1. Hannu Siitonen lumoutui kuukkeleista jo lapsuudessaan. Suomen metsäyhdistyksen forest.fi-sivustolla kerrotaan tiiviissä muodossa kuukkelin herättämistä tuntemuksista. Kuukkeliartikkeliin.

17.1. Kuukkelin vuosi 2007. Birdlife Suomi on nimennyt tämän vuoden nimikkolajiksi kuukkelin, jonka levinneisyyttä ja kannan vahvuutta pyritään kartoittamaan erityisesti eteläisessä Suomessa. Kuukkelin vuoden kunniaksi myös nämä Kuukkeli kiikarissa-sivut on päivitetty. Vuoden laji esittäytyy myös Birdlifen sivuilla: Kuukkeli - vuoden laji 2007.

17.1. Pirkanmaan kuukkelit ovat ahtaalla, joten kuukkelimetsien hakkuut herättävät huolta. Aiheesta lisää Luonnonsuojeluliiton ja Greenpeacen sivuilla.


2006

17.10. Kuukkelikannan harventuminen pysähtyi Suupohjan tutkimusalueella. Syksyn kartoitukset kuukkelireviireillä ovat tuottaneet myönteisiä havaintoja. Kannan jyrkkä alamäki on pysähtynyt erinomaisen pesimistuloksen ansiosta. Suupohjan tutkimusalueelta on löydetty tähän mennessä 163 kuukkelia, mikä on 34 yksilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuukkeleiden pesintöjen hyvä poikastuotto nosti nuorten lintujen osuuden kuukkeleiden kokonaismäärästä yli 35 prosenttiin. Kuukkeleiden asuttamia reviirejä on löydetty 60, joten reviirien määrä nousi viidenneksen. Kuukkelikannan tulevaisuus riippuu metsien peitteisyyden säilymisestä. Aukoista, taimikoista ja hyvin harvapuustoisista metsistä kuukkelit eivät löydä riittävästi suojaa ja ravintoa, vaan kuukkelit tarvitsevat reviireilleen myös varttuneempaa ja tiheämpää metsää.

8.9. Luonnonsuojeluliiton palkitsemasta Suupohjan kuukkelitutkimuksesta kerrottiin Luonnonsuojelija-lehdessä (890 kt).

22.8. Ilmastomuutos koettelee kanadalaisia kuukkeleita. Harmaakuukkeleiden ruokavarastojen pilaantuminen lämpiminä syksyinä heikentää lintujen keväistä kuntoa ja pesintätulosta. Uutisjuttu aiheesta löytyy Tiede-lehden sivuilta.

5.7. Hannu Siitosen valokuvanäyttely Kuukkelin metsä on palannut kesäksi Pohjanmaalle, Lauhanvuoren kansallispuiston maisemiin. Heinäkuun ajan näyttely on esillä Muurahaisen luontotuvalla Kauhajoella, ja elokuussa Lauhansarven luontomatkailukeskuksessa Isojoella.

5.6. Suupohjan kuukkelitutkimus sai Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpalkinnon vuonna 2006. Kuukkelitutkimuksen käynnisti biologian lehtori Nils Fritzén Harry Lillandtin kanssa vuonna 1974. Tällä hetkellä tutkimusta jatkaa Bo-Göran Lillandt yhteistyössä akateemisten tutkimusryhmien ja kuukkelista kiinnostuneiden luontoharrastajien kanssa. Luonnonsuojeluliiton tiedote ja Bo-Göran Lillandtin kiitospuhe.

1.5. Hannu Siitosen valokuvanäyttely Kuukkelin metsä on esillä Seitsemisen kansallispuiston luontokeskuksessa Kurussa 1.-31.5.2006. Luontokeskuksessa on avattu myös uudet perusnäyttelyt. Kesäkuussa kuukkelinäyttely on esillä Hämeen luontokeskuksessa Tammelassa 5.-30.6.

27.4. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kuukkeliasiantuntija Rainer Mäkelä on koonnut tiedot maakunnan kuukkelitilanteesta julkaisuksi. Pirkanmaan ja lähialueiden kuukkelit - Metsiemme peruslajista uhanalaiseksi harvinaisuudeksi kertoo kuukkelista, lajin taantumisesta ja kuukkelin tulevaisuuden hyväksi tehdystä työstä. Luonnonsuojeluliiton tiedote, kuukkelijulkaisun tilaaminen.

27.4. Kuukkeli eduskunnassa. Valtiopäivillä on tehty kirjallinen kysymys (KK 357/2006 vp) hallituksen toimista Etelä-Suomen kuukkeleiden tulevaisuuden turvaamiseksi.

25.4. Kuukkelimetsän hakkuiden vastustamista Virtain Riponevalla käsiteltiin Oriveden käräjillä. Kiista syntyi Metsähallituksen hakkuista loppuvuonna 2004. Kuukkeleita puolustaneet saivat syytteet hakkuiden estämisestä, vastapuolen penkillä istui hakkuita toteuttanut metsäkoneyritys. Oikeudessa esiin nousivat muun muassa sananvapaus sekä metsä- ja luonnonsuojelulakien suhteet. Oikeus antaa jutussa päätöksen toukokuussa. Lisätietoja löytyy Luonnonsuojeluliiton tiedotteesta ja Lintuviestin uutisjutusta.

10.4. Etelä-Suomen kuukkelihavainnoista on julkaistu tuore yhteenveto vuosilta 1990-2005. Selvityksen mukaan kuukkeli esiintyy Etelä- ja Keski-Suomessa hyvin laikuttaisesti. Suupohjassa kerätty kuukkelitieto on hyvin esillä raportin sivuilla. Julkaisutiedote ja pdf-muodossa oleva raportti löytyy Ympäristöministeriön sivuilta. Julkaisu (pdf 2,58 M) ja kuukkelihavainnot kartalla (pdf 543 kt).

6.3. Kuukkelitutkijalle työpaikka neljäksi vuodeksi

17.2. Hannu Siitosen valokuvanäyttely Kuukkelin metsä jatkuu helmikuun loppuun asti Vaasassa. Näyttelyä varten on tehty kaksikielinen, Suupohjan kuukkelitutkimusta kuvaava esite, joka on saatavana nyt myös pdf-tiedostona. Esitteessä oleva Peter Uppstun kirjoittama teksti on julkaistu myös uusimmassa Lintuviesti- ja Hippiäinen-lehdessä.

10.1. Kuukkelikuvaajan ja entisen keihäänheittäjän Hannu Siitosen valokuvanäyttely Kuukkelin metsä on avoinna Pohjanmaan museon Terranovassa Vaasassa 17.1.-28.2.2006. Lisätietoja näyttelystä on Terranovan sivuilla.
Näyttelyn avajaisten yhteydessä 17.1. klo 18.30 järjestetään yleisölle avoin tilaisuus, jossa Hannu Siitonen esittelee näyttelynsä ja kertoo kuukkelien kuvaamisesta. Lisäksi tilaisuudessa näytetään kuukkelielokuva ja kuukkelitutkija Bo-Göran Lillandt kertoo Suupohjan kuukkelitutkimuksesta (ruotsiksi).


2005

3.12. Kuukkeli kertoo salaisuuksistaan Kuukkeli-lehdessä.

7.11. Suupohjan kuukkeleita tutkittu yli 30 vuotta

30.10. Suupohjan kuukkelit televisiossa. Luonto-ohjelma Uteliv kävi Suupohjassa kuvaamassa kuukkeleita ja kuukkelitutkimusta. FST ja TV2, maanantaina 7.11.2005 klo 18.35 (suomenkielinen teksti). Ohjelma on katsottavissa Svenska Ylen arkistossa.

1.9. Kuukkelitutkimuksen tulokset vuodelta 2004 on julkaistu Hippiäinen-lehdessä. Artikkelin voi lukea myös pdf-tiedostosta.

31.7. Hannu Siitosen valokuvanäyttely Kuukkelin metsä pidetään sen saaman suuren suosion takia esillä Kristiinankaupungissa vielä tulevan viikon. Viimeinen näyttelypäivä on lauantai 6.8., tarkemmat tiedot alla.

20.7. Uusimmat tiedot Suomenselän alueen kuukkelitilanteesta löytyvät Suomenselän Linnut-lehdestä 2/2005. Artikkelissa peräänkuulutetaan henkilöitä, jotka haluavat olla mukana tehostamassa kuukkelihavainnointia syksyllä 2005 seuraavissa kunnissa: Multia, Pylkönmäki, Ähtäri, Soini, Karstula, Kyyjärvi, Perho, Kivijärvi ja Kinnula.

6.7. Kuukkelin metsä - valokuvanäyttely Kristiinankaupungissa
Kuukkelien ystävänä ja valokuvaajana sekä entisenä keihäänheittäjänä tunnettu Hannu Siitonen avaa valokuvanäyttelyn Kuukkelin metsä Kristiinankaupungin kesämarkkinoiden yhteydessä. Näyttely avataan torstaina 14.7.2005 klo 18.00, jolloin Hannu Siitonen pitää kaikille kiinnostuneille avoimen esitelmän kuukkelista. Tilaisuuden järjestäjänä on Kristiinankaupungin kansalaisopisto. Tilaisuus on Lebellin Kauppiaantaloon kuuluvassa Felénin talossa, jossa näyttely on esillä noin parin viikon ajan. Kauppiaantalon osoite on Rantakatu 51-53, puhelin (06) 221 2159, talo on avoinna klo 11-17, viikonloppuisin klo 11-14.
Hannu Siitonens lavskriksfotoutställning i Kristinestad (Syd-Österbotten 16.7.2005)

11.4. Artikkeli Pyhästä Linnusta uusimmassa Kuukkeli-lehdessä.

2.3. Parikkalan kuukkelikuvaaja Hannu Siitonen palkittiin vuoden 2004 ympäristöpalkinnolla hänen pitkäaikaisesta työstään kuukkelin puolesta. Palkinnon luovutti Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. Kuukkelikuvaajalle ympäristöpalkinto

22.2. Linnut-lehdessä (2/2004) julkaistu artikkeli kuukkeleista on nyt luettavissa pdf-tiedostona, joka löytyy alla olevan linkin takaa.
Kuukkeleiden kohtalo koskettaa (Linnut 2/2004) (pdf 2,45 Mt)

7.1. Syksyn 2004 kuukkelitutkimuksen tulokset Suupohjan alueelta ovat valmistuneet. Kuukkelikannan alamäki jatkuu jopa ennustettua jyrkemmin: reviirimäärä oli nyt 63 (86 vuonna 2003, -27 %). Poikastuotto oli kuitenkin selvästi edellisvuotta parempi. Tutkimusalueelta löydettiin 52 nuorta lintua, eli 31 % kaikista havaituista yksilöistä oli nuoria (yhteensä nähtiin 169 yksilöä). Yksilömäärän väheneminen (-15,5 %) oli siten selvästi pienempi kuin reviirimäärän väheneminen. Tämän perusteella voi toivoa, ettei kannan lasku enää jatkuisi vuonna 2005. Toisaalta laajojen metsähakkuiden vaikutus on nyt voimakkaimmillaan; vanhojen metsien päätehakkuut koskevat miltei jokaista reviiriä. Lisää tietoa kuukkelitutkimuksen tuloksista julkaistaan Hippiäinen-lehdessä ja näillä sivuilla kevään aikana.

6.1. Kuukkelikuvaaja Hannu Siitonen on päivittänyt kotisivunsa [päivitetty linkki kotisivuille], ja lisännyt niille monta loistavaa kuukkeli- ja muuta luontokuvaa.


2004

10.8. Kuukkelitutkijat ovat lähteneet kartoittamaan Suupohjan tämänvuotista kuukkelitilannetta elokuun alussa. Kuukkelikannan alamäen ennakoidaan jatkuneen, mutta tarkka tilanne selviää lähiviikkojen aikana.

27.5. Artikkeli kuukkelista tänään ilmestyvässä Linnut-lehdessä.

25.5. Kuukkelisivulle lisätty uusia linkkejä.

Sivun alkuun
Kuukkelisivulle

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 1.2016 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi