SFP i Nurmijärvi

Magnus RögårdLoviisan puolesta - För Lovisa ry

Nurmijärvi

Magnus


WWW-sidorna upprättades inför kommunalvalet år 2000
Konstaterande hösten 2004

Det till senaste kommunalval pånyttfödda Sfp i Nurmijärvi hade som mål att få ett svenskt lågstadie till kommunen. Denna höst startade den första svenska skolan i modern tid i Nurmijärvi med 19 elever varav 11 på åk1.


Svenska skolan i Nurmijärvi, vårt andliga hem

Magnus Rögård, kommer att som nämndemedlem i kommunen, arbeta hårt för en svensk skola i Nurmijärvi. I dag körs de svenska barnen från kommunens norra delar till Hyvinge, i väster till Esbo, från de östra och södra delarna till Vanda. Varför inte en egen skola mitt i byn, där vi alla kunde samlas, när så behövs. Numerärt ökar svenskarna hela tiden i Nurmijärvi, år 93 var svenskarna 220 (0,88%) av 25.000 invånare år 2003 var invånarna i Nurmijärvi 35.000 varav 420 svenskar (1,2%). Helsinforsregionen drar till sej folk också från svensbygderna. Många har vant sej vid ett småskaligt och miljövänligt liv som en liten svensk kommun har gett dem. Då många av dessa invånare i dag kann finska så söker de sej ofta till de mindre kommunerna ytterom Helsingfors, Vanda och Esbo. Det är faktiskt så att vi i denna region blir allt fler, medan de övriga i svenka Finland minskar. Skolor stängs i brist på elever. I regionen Kervo, Tusby, Hyvinge, Nurmijärvi och Vihtis finns idag ca 1500-2000 svenskspråkiga. Dessa svenskspråkiga har en minimal eller nästan obefintlig service på svenska. I Nurmijärvi har vi inget eget lågstadium. Vi behöver det, vi har ett svenskt dagis, Äppelgården. Dessa barn i Äppelgården tillsammans med andra svenska barn i byn behöver sin skola. Den svenska skolan i Nurmijärvi är en hjärtesak!

De tilltänkta kärnreaktorerna bör placeras i Lovisa.

Kärnkraftsverket i Lovisa är uppe i medelåldern. Kraftverket har fungerat utmärkt i över 20 år och försett Finland med 10% av den totala elenergin, det är mycket bra. Den hela tiden växande Helsingforsregionen behöver en pålitlig, prisvänlig och en ren energikälla intill. Ett beslut för Lovisa nu betyder att de kommande reaktorerna hinner kopplas till elnätet innan de nuvarande bir utslitna och farliga i drift. Ett nej för Lovisa betyder döden för Östra Nyland. Ingen vill bo vid nedlagda kärnreaktorer.

Konstaterande hösten 2004.
Den nya reaktorn placeras i Olkiluoto. Reaktorerna vid Lovisa kraftverk blir äldre dag för dag

Magnus född/syntynyt 1944


Magnus Rögård


Magnus (Julma Ölkky, Juhannus 03)
Foto/Kuva: Peter 2003 Kuusamo


Updaterad 03.05.05 Päivitetty


Magnus


WWW-sivut avattiin syksyllä 2000 kunnallisvaalia varten
Toteamus syksyllä 2004

Viime kunnallivaaleja varten uudelleen syntyneellä Nurmijärven Rkp:lla oli tavoitteena saada ruotsinkielinen ala-aste kuntaan. Tänä syksynä aloitti 19 oppilasta Nurmijärven ruotsinkielisessä koulusssa, heistä 11 lasta ensimmäisellä luokalla.

Svenska skolan i Nurmijärvi on kunnan ruotsalaisten koti.

Nurmijärvellä on noin 420 ruotsinkielistä, kunnan asukasmäärästä 35.000. Muutto työn perään Helsingin seudulle tuo myös ruotsinkielisiä kuntaan. Moni suomenruotsalainen on kotoisin pienestä kunnasta ja he vierastavat Vantaan, Espoon ja Helsingin menoa. Heille sopii paremmin pienimuotoinen luonnonläheinen elämä. Suomen kieli ei tuo nykymuuttajille vaikeuksia, mutta juurilleen moni ei mahda mitään. Tätä tarvetta varten perustettiin muutamia vuosia sitten "Svenska föreningen i Nurmijärvi", jonka ansioksi voidaan laskea jo pari vuotta toiminut kunnallinen ruotsinkielinen päiväkoti. Kouluikään tultuaan nämä lapset, jos vanhemmat niin tahtovat, saavat ruotsinkielistä kouluopetusta. Tällä hetkellä kunnan pohjoisosien lapsille on järjestetty Hyvinkäällä koulutusta ja länsiosien Espoolla kun taas kunnan itä- ja eteläosan lapset käyvät koulua Vantaalla. Pienelle lapselle koulukyydit ovat raskaita, siksi on toiveena että Nurmijärvelle saataisiin ruotsinkielinen ala-aste.


Ydinreaktorit Loviisaan, puhdas, turvallinen ja edullinen energialähde lähellä ruuhka-Suomea.

Perheellinen Magnus, lapset Patrik (s. 67), Peter (s. 88) ja Pauliina (s. 91), on myös erittäin huolestunut siitä, että tuontisähköä on tänään jo 15 % kokonaiskulutuksesta. Ostetaanko jatkossa yhä enenevissä määrissä naapurimaan riskialtista ydinsähköä, tai valmistetaanko se turvallisesti Suomessa. Loviisan ydinvoimala on tuottanut turvallisesti ydinsähköä jo yli 20 vuoden ajan, kattaen yli 10 % Suomen kokonaissähkötarpeesta. Ruuhka-Suomi tarvitsee lähellä edullista, turvallista ja puhdasta energialähdettä, paikka on Loviisa. Päätös tänään merkitsee käytännössä sitä, että uudet laitokset ennätetään kytkeä verkkoon, ennenkuin nykyiset vanhenevat ja käyvät vaarallisiksi.

Toteamus syksyllä 2004.
Uusi reaktori sijoitettiin Olkiluotoon Loviisan voimalan reaktorit vanhenevat päivä päivältä