RÖGÅRD Magnus
f. 1944

CV Suomeksi
Utbildning                                             
Ingenjör
Tekniska Läroverket i Helsingfors (1967)
Språkkunskaper Finska, svenska, tyska, (engelska)
Arbetserfarenhet

KUPARI Engineering Oy, Vanda
- VVS-planerare (1996- )
PI-yhtiöt, Projekti-insinöörit Oy, Vanda
- VVS-planerare (1986 -96)
LVI-insinööritoimisto Teppo Vainio Ky
- VS-planerare (1984 - 85)
LVI-toimisto Timo Penttilä Ky
- VVS-planerare (1983 - 84)
Insinööritoimisto Leo Maaskola Ky
- VVS-planerare (1967 - 83)
Projekter Fastighets-HUCS (=HNS)
Renovering av centralköket (2002-)
Materialcentralen V6 Planering av komfortkylanläggning. (2002-)
Nurmijärvi kommun
Harjula skola VVS-planering och övervakning. (2002-)
Rundradions pensionärsfond
Kiinteistö Oy Lemuntie 7 (3800m2). Vvs-ackordförfrågnings dockument med arbetsplanritningar och chematritningar. (2001)
Fastighets-HUCS (=HNS)
Operationsavdelningen (12 salar) med tillhörande materialservice avdelning (1999) VVS-övervakning och testkörningar (2000-2001))
Efkava Oy
Krakowska Fabryka Kabli, Krakowa, Puola, Vulcaniceringsutrymmenas Vvs- planering. (2000)
Metsä-Serla Oyj
Joutsenos CTMP-fabrik. Hjälputrymmenas (t.ex. kontor, elutrymmen,sosialutrymmen, mm.) ventilationsplanering Handledning av processutrymmenas (135.000m3) vent. Planering. (2000-2001)
UPM-Kymmene Oyj, Kajaana
Centralövervakningen, korskopplings- och el-utrymmenas Vvs-planering (2000)
Royal Rest Oy
Ravintola Teatteri VVS-planering och övervakning (1999-2000)
Fastighets-HUCS (=HNS)
Operationsavdelningen (12 salar) med tillhörande materialservice avdelning (1999) VVS-planering
Tekmanni Oy/ Nikoil Moskva
14-våninsbygge grundrenovering av gammal sovjetfastighet åt franska Nicoil. Ritningarna gjordes i Moskva på bygget med autocad. VVS-planering med Moskva som boningsort. (1998-1999)
Lohja Oy
Kontorshus på pappersfabriken sammanbands med kontoret på fabriken VVS-planering. (1998)
Metsä-Serla Oy
Kiri-projektet, Gerknäs, finpappersfabrik, maskinhallen 520m lång.
VVS-arbetsövervakning (1996)
Luftfartsstyrelsen
Uleåborgs flygledningstorn med tillhörande servicebyggnad VVSA-planering. (1996)
Strålskyddscentralen (STUK)
Laboratorie-och kontorsutrymmen, 109.000 m3. Ventilationsplanering av den 1991 byggda kontorsfastigheten som omändrades till kontors-och forskningscentral med bl.a. 100 dragskåp. (1993-1994)
Tekmanni Oy
Sklifosovski, en toksigologisk anläggning, Moskva VVS-ändrings och tilläggsplanering (1995)
Komsomolsky Tower, grundrenovering av ett 14-våningars kontorskom-plex, VVS-övervakning. (1995) (1995)
Chase Manhattan Bank, Moskova, VVS-planering under amerikansk led-ning i en av en rysk byggnadsfirma uppförd 7-vånings kontorskomplex. (1994)
Brännskadesjukhus, Moskva, VVS-planering (1994-1996)
Oy Alko Ab/Röhm, Tyskland
Bioanläggning ventilationsplanering.
Oy Tuko Ab, Salo
Anttila VS-utkast-planering.
Metra Engineering
Nevskivarv Ryssland Ladoga hall Nr 1 150.000 m3 VVS-planering.
Kvaerner Masa-Yards Oy
Förnyelse av block-hallens ventilation och samtidigt planering av utbygg-naden av samma hall. (1995)
Bilfärjan L485 England-Frankrike planering av ventilationsmaskinrummen.
Suomen OP-Kiinteistökeskus
Andelsbanken Raseborg Ekenäs, VVS-utkastplanering.
Outokumpu Oy, Torneå
Stålfabrik luftkonditioneringsplanering av el och ADB-utrymmena med maskinrum.
Eke Oy
Autovaz, Togliatti Sovjet Ing. bygnad 83.600 m3 granskning i 2 veckor av byggnadens VVS-installation.
Wärtsilä Project Export
Nevski varv, Sovjet VVS-offertsplanering.
Kuusamo kommun
Kuusamohuset VVS-utkastplanering.
Teräsbetoni Oy
270.000 m3 byggnad L:rad Sovjet, ventilationsoffertsplanering.
Nokia Data Systems
Kutomotie 18, planering av centralluftaggregatens förnyelse, total luft-mängd 300.000 m3/h.
Eke Oy
Ventilations offertsplanering för olika byggnader i Sovjet.
Byggnadsstyrelsen
Jyväskylä Universitet Ylistönrinne accelerationssyklotronlaboratorie pla-nering av luftkonditionering (33.560 m3).
Tammerfors tekniska högskola
"Inteligenta stålkonstruktionskontors" ventilationssystems forskningsuppdrag.
Nokia Data Systems
Kutomotie 18, planering av central-kylvatten/alkoholcirkulationssystem.
Nokia Elektronik
Kutomotie 16-18, luftkonditioneringsplanering av rumsförändringar.
Eke Oy
Autovaz, Togliatti, Insinöörirakennus 83.600 m3 planering av luftkondi-tionering, Sovjet.
Oy Alko Ab, Rajamäki
Teknokemiska fabriken, ändringsplanering av en del av luftkonditioneringen.
YIT Oy
Jamburg, Norra Siberien, Sovjet, sjukhus- och poliklinikabyggnadernas luftkonditionering.
Byggnadstyrelsen/Utrikesministeriet
Finlands ambassad i Oslo, grundrenovering av områdets byggnader och nybyggnadens VVS-planering.
Byggnadstyrelsen
Jyväskylä Universitet, Ylistönrinne I, byggnadsskede (40.000 m3), ke-mianläggning, VVS-planering.
Ilmateollisuus Oy
Korpilampi kultur- och rekreations-centrum, VVS-förplanering.
Oy Alko Ab, Rajamäki
Försöksbageriets VVS-tekniska utkastplanering.
Vanda stad
Gladans skola, VVS-utkast.
Askis skola, VVS-planering.
Finlands Nationalopera
Värme- och vattenplanering för LVI-insinööritoimisto Chydenius (Jyväs-kylä) åt Byggnadsstyrelsen.
Uusi Suomi Oy
Tryckeri byggnads (Pohjola) VVS-utkastplanering för tillbyggnad.
Bostads Ab Kaksoiskiventie 4, Esbo
4 st. våningsbostadsbyggnader, VVS-planering för byggnadsfirman Arvo Westerlund.
Kiinteistö Oy Lämmittäjänkatu 2, Hertonäs
36.000 m2, VVS-planering och installationsövervakning.
Polar Oy
Hotel Pasila, VVS-installations övervakning.
Esbo Kulturcentrum, Hagalund
Slutföring av VVS-planering.
ARCTIA Oy
Restaurangtrenovering, VVS-planering bla. Arctia, Savoi, Marski, Brän-dö Casino.
Matkaravinto Oy
Restaurangtrenovering, VVS-planering bla Esbo Centrum.
MercCon Oy
Kontorsbyggnad, Krämertsskog, Helsingfors, VVS-planering.
Arvo Westerlund Oy
Åtskilliga våningsbostads-byggnader, VVS-planering.
Helsingfors stads bostadsbyggnadsbyrå
Åtskilliga våningsbostadsbyggnader, VVS-planering.
Helsingfors stad
Åtskilliga skolor och barndaghem, VVS-planering.
Rautaruukki Oy
Mustavaaras gruvområdet, byggnaders VVS-planering.
Helsingfors stad
Metrodepå, vatten- och värme- samt processrörsplanering.
TVH, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
Maskindepå, Sorsakoski, Kuopio, vatten- och värme- samt processrörsplanering.
Tidningsartiklar

-Forum för ekonomi och teknik 2/1995
Jyväskylä centrum för den europeiska kärnforskningen
-VVS 3/2000 Ravintola Teatteri