Myllynkatu Jalo 38
Volvo B10M
Wiima K202
3.11.2005