Helsingintien rakentamisen ja rantaradan parannustyön vaikutus Turun bussilinjoihin

Aurajoen itäpuoli

Linjat ja reitit ao. alueella töiden alkaessa vuoden 1993 alussa:
2, 28
...Hämeenkatu - Hämeentie - Vanha Hämeentie...
5, 55
...Hämeenkatu - Hämeentie - Nummen puistokatu - Hakapellonkatu - Halistentie...
10
...Hautausmaantie - Ahtolantie - Mustionkatu...
12
...Hautausmaantie - Ahtolantie - Jaanintie...
19
...Hämeenkatu - Kiinamyllynkatu - Lemminkäisenkatu - Mustionkatu...
20
...Hippoksentie - Lemminkäisenkatu - Mustionkatu...
32, 42
...Hämeenkatu - Kerttulinkatu - Sirkkalankatu - Joukahaisenkatu - Kiinamyllynkatu - Teollisuuskatu - Kalevantie - Peronkatu - Vanha Littoistentie - Jaanintie - Littoistentie...
50
...Hämeenkatu - Hämeentie - Keskikatu - Pispalantie - Inspehtorintie - Kuikkulankatu - Hanhitarhankatu - Urho Kulovaaran katu - YLIOPPILASKYLÄ, paluumatkalla Kirkkotietä
52
...Hämeenkatu - Kerttulinkatu - Sirkkalankatu - Joukahaisenkatu - Kiinamyllynkatu - Teollisuuskatu - Jaanintie...
53
...Hämeenkatu - Hämeentie - Halistentie...

Reittimuutokset (linjojen muissa osissa tapahtuneita muutoksia ei ole lueteltu tässä):

1.4.1993 Vanhan Hämeentien alkupää suljettiin Savitehtaankatua rakennettaessa ja linjat 2 ja 28 reitille ...Hämeentie - Chorellinkatu - Vanha Hämeentie...

3.5.1993 Kiinamyllynkadun tasoristeyksen sulkeminen aiheutti seuraavaa: linjat 32 ja 42 siirtyivät reitille ...Sirkkalankatu - Lemminkäisenkatu - Hippoksentie - Teollisuuskatu - Jaanintie - Littoistentie...; linja 52 lopetettiin; uusi linja 320 Kauppatori - ... - Hämeenkatu - Hämeentie - Savitehtaankatu - Vanha Littoistentie - Paljetie - Kalevantie - Peronkatu - Vanha Littoistentie - Jaanintie - Littoistentie... - Varissuo.

4.10.1993 Linjan 53 reittiä alettiin ajaa numeroilla 4 ja 40; perustettiin yölinjat 31 (kulkee tarkastelualueella linjan 320 reittiä), 33 (kuten linja 10) sekä 36 (kuten linja 50 ...Urho Kulovaaran katu - Uhrimäenkuja - Halistentie...).

2.5.1994 Neljäkakkonen reitille ...Teollisuuskatu - Tierankatu - Voimakatu - Peronkatu - Vanha Littoistentie - Jaanintie - Littoistentie...

3.10.1994 Linjan 50 reitillä ajettiin jatkossa numeroilla 50, 51, 53 ja 54, syynä Hirvensalon linjojen 7, 17, 76 ja 70 kytkeminen linjaan 50.

1.12.1994 Tykistökadun silta valmistui ja linjat 31, 32 ja 320 ...Hämeenkatu - Kerttulinkatu - Sirkkalankatu - Joukahaisenkatu - Tykistökatu - Kalevantie - Peronkatu - Vanha Littoistentie - Jaanintie - Littoistentie...; linja 42 ...Hämeenkatu - Kiinamyllynkatu - Lemminkäisenkatu - Hippoksentie - Teollisuuskatu - Jaanintie - Littoistentie...

xx.12.1994 Jaanintie suljettiin Helsingintien ja rantaradan eritasoristeysten rakentamisen takia: linjat 10 ja 33 reitille ...Hautausmaantie - Jaanin kiertotie - Mustionkatu...; linja 12 reitille ...Hautausmaantie - Jaanin kiertotie - Teollisuuskatu - Jaanintie...

28.3.1995 Helsingintien rakentaminen katkaisi Lemminkäisenkadun: linja 19 reitille ...Lemminkäisenkatu - Hippoksentie - Teollisuuskatu - Jaanin kiertotie - Mustionkatu...; linja 20 reitille ...Hippoksentie - Teollisuuskatu - Jaanin kiertotie - Mustionkatu...

2.5.1995 TLO:n linjajärjestelyjen johdosta hautausmaan kautta Lausteelle ajaa jatkossa kympin sijasta ysi; 42 ja 320 vaihtoivat Varissuon pään reittejä keskenään.

1.7.1995 Jaanintie valmistui: linjat 9 ja 33 ...Hautausmaantie - Ahtolantie - Mustionkatu..., linja 12 ...Hautausmaantie - Ahtolantie - Jaanintie..., linjat 19 ja 20 ...Teollisuuskatu - Jaanintie - Mustionkatu...

2.10.1995 Kirkkotien sulkemista ennakoiden linjat 50, 51, 53 ja 54 reitille ...Hämeentie - Nummen puistokatu - Nummenpakankatu - Hanhitarhankatu - Urho Kulovaarankatu - Hanhitarhankatu - Kuikkulankatu - Inspehtorinkatu - Pispalantie - YLIOPPILASKYLÄ, mikä sekä siirsi linjan 55 reitille ...Hämeentie - Halistentie... että lopetti linjan 5 kokonaan.

xx.11.1995 Helsingintien rakentaminen katkaisi Kirkkotien: linja 36 mennen tullen Keskikatua.

11.12.1995 Linjat 19 ja 20 takaisin normaalireitilleen Lemminkäisenkadulle.

2.1.1996 Hippoksentien tasoristeyksen sulkeminen siirsi linjan 320 reitille ...Lemminkäisenkatu - Jaanintie...

2.5.1996 TLO:n seutulinjojen yhdistäminen kaupunkilinjoihin toi katukuvaan linjat 190-199 (kuten 19), 200-209 (kuten 20) ja 420-429 (kuten 42). Linjat 190-199 ylittävät rantaradan Vaalantien tasoristeyksessä sekä vielä Kaarinan ja Piikkiön puolella.

12.8.1997 Kesätaukonsa jälkeen linja 320 löysi oman reittinsä ...Lemminkäisenkatu - Hippoksentie - Sammontakojankatu - Ilmarisenkatu - Tierankatu - Teollisuuskatu - Jaanintie...

Keväällä 1998 Keskikatu rauhoitettiin läpikulkuliikenteeltä ja linja 36 siirrettiin reitille ...Hämeentie - Helsingintie - Suntiontie - Pispalantie...

Linjojen reitit rakennustöiden päättyessä ao. alueella:
2, 28
...Hämeenkatu - Hämeentie - Chorellinkatu - Vanha Hämeentie...
4, 40, 55
...Hämeenkatu - Hämeentie - Halistentie...
9, 33
...Hautausmaantie - Ahtolantie - Mustionkatu...
12
...Hautausmaantie - Ahtolantie - Jaanintie - Littoistentie...
19, 190-199
...Hämeenkatu - Kiinamyllynkatu - Lemminkäisenkatu - Mustionkatu...
20, 200-209
...Hippoksentie - Lemminkäisenkatu - Mustionkatu...
31, 32, 42, 420-429
...Hämeenkatu - Kerttulinkatu - Sirkkalankatu - Joukahaisenkatu - Tykistökatu - Kalevantie - Peronkatu - Vanha Littoistentie - Jaanintie - Littoistentie...
36
...Hämeenkatu - Helsingintie - Suntionkatu - Pispalantie...
50, 51, 53, 54
...Hämeenkatu - Hämeentie - Nummen puistokatu - Nummenpakankatu - Urho Kulovaarankatu - Hanhitarhankatu - Kuikkulankatu - Inspehtorinkatu - Pispalantie - YLIOPPILASKYLÄ
320
...Hämeenkatu - Kiinamyllynkatu - Lemminkäisenkatu - Hippoksentie - Sammontakojankatu - Ilmarisenkatu - Tierankatu - Teollisuuskatu - Jaanintie - Littoistentie...

Poikittaislinjat 90 ja 91 ylittävät Helsingintien Itäkaarta pitkin ja rantaradan Vaalantien tasoristeyksessä. Myös 4.10.1993 perustettu poikittaislinja 99 ylittää rantaradan Vaalassa. Näiden linjojen reitteihin ei rakennustöillä ollut vaikutusta.


Aurajoen länsipuoli

Linjat ja reitit ao. alueella töiden siirtyessä länsipuolelle vuoden 1998 loppupuolella:
11, 110-119
...Satakunnantie - Aninkaistenkatu - Maariankatu..., paluu ...Maariankatu - Brahenkatu - Läntinen Pitkäkatu - Kuljettajankatu - Ratapihankatu - Vanhatie - Satakunnantie...
14, 15
...Tampereentie - Murtomaantie - Urpontie - Virusmäentie...
30
...Kuljettajankatu - Läntinen Pitkäkatu - Käsityöläiskatu - Ratapihankatu - Humalistonkatu - Läntinen Pitkäkatu - Kuljettajankatu...
100
...Humalistonkatu - Puutarhakatu - Pansiontie...
Muilla linjoilla ei muutoksia ole tapahtunut.

Marraskuu 1998 Helsingintien rakentamiseen liittyvä Puolalanmäen pysäköintiluolan rakentaminen katkaisi Läntisen Pitkänkadun, joten linja 30 siirtyi Ratapihankadulle välillä Brahenkatu - Humalistonkatu.

10.3.1999 Urpontie kaivettiin auki, joten linjat 14 ja 15 siirtyivät reitille ...Tampereentie - Vanha Tampereentie - Virusmäentie...

8.4.1999 Urpontie oli kunnossa ja linjat 14/15 palasivat omalle reitilleen ...Tampereentie - Murtomaantie - Urpontie - Virusmäentie...

7.6.1999 Linjojen 11, 110-119 (Naantalin suuntaan) ja 30 (Verkahovia kohti) linja-autoaseman pysäkki siirrettiin Läntisen Pitkänkadun varrelta aseman laiturialueelle laituriin 16. Myöhemmin kesällä tämän laiturin numero muuttui 10:ksi.

13.8.1999 Linja 100 kauppatorilta messukeskukseen ja Turkuhalliin siirtyi reitille ...Humalistonkatu - Ratapihankatu - Ruissalontie - Vaasantie - Pansiontie...

14.2.2000 Linjat 11, 110-119 siirrettiin reitille ...Maariankatu - Aninkaistenkatu - Satakunnantie..., syynä linja-autoaseman koukeroihin kulunut aika.

8.6.2000 Keskustasta poispäin kulkeva liikenne siirtyi uudelle Aninkaistensillalle.

15.9.2000 Keskustaan päin tuleva liikenne siirtyi uudelle Aninkaistensillalle.

25.9.2000 Perustettiin uusi linja 118 Turku - Mynämäki, joka ajaa reittiä ...Maariankatu - Brahenkatu - Läntinen Pitkäkatu - linja-autoasema, laituri 10 - Kuljettajankatu - Ratapihankatu - Helsinginkatu - Verkatehtaankatu - Satakunnantie..., paluu ...Satakunnantie - Aninkaistenkatu - Maariankatu...

30.10.2000 Urpontie kaivettiin taas auki, joten linjat 14 ja 15 siirtyivät jälleen reitille ...Tampereentie - Vanha Tampereentie - Virusmäentie...

4.12.2000 Aninkaistensillan pohjoispään rampit valmistuivat, linjat 14 ja 15 reitille ...Virusmäentie - Virusmäenramppi - Yrjänänkatu - Aninkaistensilta..., paluu ...Aninkaistensilta - Raunistulanramppi - Virusmäentie...

10.2.2001 havaittu, että Verkahovilta linja-autoasemalle linja 30 ajaa Tuureporinkadun ja Aninkaistenkadun kautta Läntiselle Pitkäkadulle eikä siis enää kierrä sillan alitse. Aninkaistenkadulla on uusi kaista vasemmalle kohti linja-autoasemaa kääntyville busseille. Verkahovin suuntaan ajetaan edelleen sillan ali.

Linjojen nykyiset reitit ao. alueella:
11, 110-116, 119
...Satakunnantie - Aninkaistenkatu - Maariankatu...
14, 15
...Virusmäentie - Virusmäenramppi - Yrjänänkatu - Satakunnantie..., paluu ...Satakunnantie - Raunistulanramppi - Virusmäentie...
30
...Kutomonkatu - Tuureporinkatu - Aninkaistenkatu - Läntinen Pitkäkatu - Brahenkatu - Ratapihankatu - Humalistonkatu - Läntinen Pitkäkatu - Käsityöläiskatu - Ratapihankatu - Brahenkatu - Läntinen Pitkäkatu - Linja-autoasema, laituri 10 - Kuljettajankatu - Ratapihankatu - Verkatehtaankatu - Kutomonkatu...
100
...Humalistonkatu - Ratapihankatu - Ruissalontie - Vaasantie - Pansiontie...
118
...Maariankatu - Brahenkatu - Läntinen Pitkäkatu - linja-autoasema, laituri 10 - Kuljettajankatu - Ratapihankatu - Helsinginkatu - Verkatehtaankatu - Satakunnantie..., paluu ...Satakunnantie - Aninkaistenkatu - Maariankatu...