Kirjoitustaidon synty

Maailmassa on kieliä ja murteita yli 6000, mutta erilaisia kirjoitusjärjestelmiä vain satakunta. Aikaisemmin luultiin, että ne kaikki pohjautuvat yhteen, Mesopotamiassa yli 5000 vuotta sitten tehtyyn keksintöön. Uudemman näkemuksen mukaan kirjoitusjärjestelmä on osa ihmisen kulttuurikehitystä, joka on tapahtunut suhteellisen samanlaisena eri puolilla maailmaa. Kirjoitustaito näyttää syntyneen melko pian sen jälkeen, kun ihmiset keksivät satoisia viljelyskasveja, asettuivat paikoilleen ja loivat kaupunkimaisia yhdyskuntia. Mesopotamian lisäksi kirjoitus keksittiin itsenäisesti ainakin Egyptissä, Kiinassa ja Mesoamerikassa, mahdollisesti myös Indus-joen laaksossa.

Sumerilaisten vanhimmat kirjalliset muistomerkit ovat savutauluihin kirjoitettuja kuitteja ajalta 3200 eKr. Ne on kirjoitettu kuvakirjoituksella. Noin 500 vuotta myöhemmin siitä kehittyi ensimmäinen merkkeihin perustuva kirjoitus. Sitä kirjoitettiin leikatulla ruo'olla kostealle savelle, joka kuivettuaan muuttui kestäväksi. Kirjoitusvälineiden takia kuvamerkit yksinkertaistuivat joukoksi kiilanmuotoisia viivoja. Tästä nimitys nuolenpääkirjoitus.

Myös egyptiläinen hieroglyfikirjoitus on erittäin vanhaa. Aikaisemmin luultiin, että kirjoitustaito olisi levinnyt Egyptiin Mesopotamiasta, mutta uusimmat löydöt ovat osoittaneet, että kirjoitustaito hallittiin Egyptissä jopa aikaisemmin kuin Mesopotamiassa. Kirjoitustaito näyttää olleen osa kehitystä, joka johti Egyptin vanhan valtakunnan kukoistukseen ja mm. pyramidien rakentamiseen. Vanhimmat kirjoitukset ovat noin 3250 eKr. tehtyjä savisia verokortteja ja yllättävää on, että kirjoitus oli jo tuolloin pääpiirteissään valmiiksi kehittynyt.

Kiinasta on löydetty kymmeniä tuhansia Shang-dynastian ajalta (n. 1500-1300 eKr.) olevia oraakkeliluita, joihin on kaiverrettu tuhansia erilaisia kirjainmerkkejä. Ne ovat vielä alkeellisen näköisiä, mutta osa niistä on siinä määrin nykyisten kaltaisia, että kiinalaiset tarvitsevat vain vähäisen selityksen ymmärtääkseen niitä. Eräiden löytöjen perusteella on mahdollista, että kirjoitustaito Kiinassa olisi jopa tuhansia vuosia vanhempi. Joka tapauksessa kiinalaiset kirjoitusmerkit ovat vanhin edelleen käytössä oleva kirjoitusjärjestelmä.

Mesoamerikkalainen kirjoitusjärjestelmä syntyi todennäköisesti osana olmeekkien kaupungistumis- ja valtionrakentamisprosessia yli 1000 vuotta eKr, vaikka vanhimmat kirjoitusnäytteet ovat satoja vuosia myöhemmältä ajalta. Mesoamerikassa toistuu muista kulttuureista tuttu piirre: jo vanhimmissa kirjoitusnäytteissä järjestelmä näyttää olevan pitkälle kehittynyt. Meidän päiviimme on säilynyt eniten mayojen tekstejä, jotka hakattiin kiveen.


30.10.2001 Sakari Kauppinen.