| koti | yleistä | tehtäväshakki | kokoukset | kilpailut | lehti | kirjat |
     | jäsenasiat | toimihenkilöt | hakemisto | linkkejä | English |

     koti > tehtäväshakki > RELO


 

SHAKKITEHTÄVIEN RATKAISIJOIDEN VAHVUUSLUKUJÄRJESTELMÄ (RELO) PIKARATKAISUKILPAILUJA VARTEN


LASKENTASÄÄNNÖT PERUSTELUINEEN

RELO-lukujen laskentaan tarvitaan kustakin kilpailusta: Lisäksi tarvitaan RELO-listasta seuraavat tiedot: RELO-luvut lasketaan seuraavasti:

1) Kunkin ratkaisijan käyttämättä jäänyt aika muutetaan aikahyvityspisteiksi (PT) kaavalla:

PT = P x P / (5 x Pmax - 4 x P) x (Tmax - T) / Tmax

Aikahyvitystä annetaan sitä enemmän, mitä enemmän aikaa on jäänyt käyttämättä ja mitä lähempänä maksimipisteitä ratkaisijan pisteet ovat.

Esimerkki:
a) Maksimipisteet saaneen ratkaisijan, joka on käyttänyt puolet ratkaisuajastaan, pisteet kasvavat aikahyvityspisteiden ansiosta 50 % eli 150 % tulokseen.
b) 50 % tuloksen saanut ratkaisija, joka on käyttänyt puolet ratkaisuajastaan, saa aikahyvityspisteitä 8 % omista pisteistään eli 54 % tuloksen.

Aikahyvityspisteiden tarkoituksena on palkita ratkaisijaa, joka ratkaisee nopeasti ja saa lähes maksimipisteet.

2) Ratkaisijan efektiivisiksi pisteiksi PE saadaan ratkaisupisteiden ja aikahyvityspisteiden summa, eli PE = P + PT

3) Kilpailun osanottajien keskimääräinen vahvuus eli kilpailun kovuus määritetään laskemalla osanottajien vanhojen RELO-lukujen painotettu keskiarvo (RA). Keskiarvo lasketaan painotettuna siten, että kokeneempien ratkaisijoiden RELO-luvut vaikuttavat keskiarvoon enemmän. Tämä siksi, että useamman kerran mukana olleen ratkaisijan RELO- luku kertoo tilastollisesti luotettavammin ratkaisijan vahvuuden. Tämä kokemuskerroin m saadaan taulukosta:
 

Aikaisemmat osallistumiskerrat (n)
m
1,5 
5 tai enemmän 

Painotettu keskiarvo lasketaan jakamalla jokaisen ratkaisijan RELO-lukujen ja kokemuskertoimien tulojen summa kokemuskertoimien summalla:

RA = summa (R0i x mi) / summa(mi)

missä i on summausindeksi.

4) Kilpailun keskimääräinen tulos PA lasketaan samaan tapaan effektiivisten pisteiden painotettuna keskiarvona kaavalla:

PA = summa (PEi x mi) / summa(mi)

5) Tehtävien keskimääräinen vaikeus (RD) saadaan keskimääräisen tuloksen ja keskimääräisen RELO-luvun avulla. Jos keskimääräinen tulos on 50 %, niin tehtävien keskimääräinen vaikeus on osanottajien keskimääräinen RELO-luku. Tehtävien vaikeus saadaan kaavasta:

RD = RA + 800 x (0,5 - PA / Pmax)

6) Ratkaisijan suoritusluku (Rp) lasketaan tehtävien vaikeustason ja ratkaisijan effektiivisten pisteiden avulla kullekin ratkaisijalle erikseen. Suoritusluku saadaan kaavasta:

RP = RD + 800 x (PE / Pmax - 0,5)

Tämä luku kertoo sen, miten hyvin ratkaisija on onnistunut kilpailussa. Jos se on ratkaisijan vanhaa RELO-lukua suurempi, nousee ratkaisijan RELO-luku ja päinvastoin.

7) Ratkaisijan uusi vahvuuslukuarvio (RM) saadaan laskemalla kunkin ratkaisijan vanhan RELO-luvun ja suoritusluvun painotettu keskiarvo. Painotetun keskiarvon käyttö estää RELO-luvun liian suuret heilahtelut yhden satunnaisen hyvän tai huonon suorituksen takia. Uusi vahvuusluku saadaan kaavasta:

RM = (R0 x m + Rp) / (m + 1)

8) Lopuksi varmistetaan se, että kaikkien osallistujien RELO-lukujen keskiarvo on yhtä suuri kuin ennen kilpailua. Se merkitsee sitä, että jos jonkin ratkaisijan RELO-pisteet nousevat, pitää jonkun toisen RELO-pisteiden laskea. Muuten on vaara, että RELO-lukujen keskiarvo hitaasti alkaa kohota tai laskea vääristäen RELO-listaa.

RELO-lukujen keskiarvon muutos (D) lasketaan niiden ratkaisijoiden perusteella, joilla on jo aiemmin ollut RELO-luku. Muutos lasketaan kaavalla:

D = summa (RM - R0) / Nv

missä Nv on vanhojen ratkaisijoiden lukumäärä.

9) Tämän erotuksen vastaluku lisätään vielä jokaisen ratkaisijan RELO-lukuun, jolloin saadaan RELO-listan RELO-lukujen keskiarvo pysymään ennallaan. Tämä erotus on itseisarvoltaan yleensä hyvin pieni. Lopullinen vahvuusluku (R) lasketaan siis kullekin ratkaisijalle kaavalla: R = RM - D

10) Vahvuusluvut ilmoitetaan pyöristämällä ne lähimpään kokonaislukuun.


 ST:n kotisivulle | alkuun | laskentasäännöt | RELO-lista


Sivun toteutus: © Hannu Harkola, Helsinki, 1998
Ylläpidetty 11.1.1998