Minun Puolani -aloitussivulle

Czeslaw Mi³osz

Mi³oszin kirjoja Mi³oszista netissä

Czes³aw Mi³osz (1911-2004) oli runoilija, esseisti ja kääntäjä, joka oli yksi Puolan tunnetumpia kirjailijoita. Hän sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon 1980, ja siitä lähtien hänen teoksensa ja samalla Puolan koko runous ovat vähitellen tulleet tutuiksi myös länsimaissa.

Vaikka Suomessa Mi³osz on jäänyt melko tuntemattomaksi ja suomennettujen teosten määrä vähäiseksi, muualla maailmassa hänet tunnetaan hyvin sekä vahvan metafysiikan sävyttämistä runoistaan että hienoista esseistään.
Czes³aw Mi³osz.

Mi³oszin runous on täynnä visuaalisia ja symbolisia metaforia, ja usein idyllinen ja apokalyptinen kulkevat siinä rinnakkain. Usein hänen säkeensä muistuttavat filosofista tai uskonnollista keskustelua - välillä ne muistuttavat lauluja, välillä lapsenomaisia riimittelyjä.

Mi³oszin tuotanto ylittää kirjallisuudenlajien rajat. Vaikka hän on parhaiten tunnettu nimenomaan runoilijana, hän kirjoitti myös huomattavan määrän esseitä. Suomessa tunnetuin kokoelma on Vangittu mieli (Zniewolony umys³, 1953, suom. 1983), kommunistisen totalitarismin klassinen analyysi. Sen Mi³osz kirjoitti loikattuaan länteen Puolasta, josta oli tullut osa kommunistista itäblokkia. Teoksessa analysoidaan neljän puolalaisen kirjailijan elämänkulun pohjalta älymystön asenteita suhteessa kommunismiin.

Yksi olennainen juonne Mi³oszin tuotannossa on hänen kotiseutunsa vanhassa Liettuassa, joka ennen toista maailmansotaa kuului Puolaan. Nuoruus Vilnassa ja sen ympäristössä on aiheena romaanissa Issan laakso (Dolina Issy, 1955). Esseemäistä muistelmateosta Eurooppani (Rodzinna Europa, 1959; ei suom.) pidetään yhtenä parhaana tutkielmana keskieurooppalaisesta mentaliteetista ja sielunmaisemasta.

Mi³osz asui 1950-luvulta lähtien Yhdysvalloissa, jossa hän toimi Berkeleyn yliopiston slaavilaisten kielten ja kirjallisuuksien professorina. Hän käänsi puolaksi muun muassa Baudelairia, Yeatsia ja Whitmania sekä kirjoittanut englanniksi esseitä ja Puolan kirjallisuuden historian. Elämänsä viimeiset vuodet hän vietti Krakovassa, jossa hän myös kuoli 14.8.2004.

Vuonna 2011 vietetään Mi³oszin syntymän 100-vuotisjuhlaa. Juhlavuoden englannin-, puolan- ja venäjänkielinen nettisivusto on osoitteessa www.milosz365.eu.

© Tapani Kärkkäinen


Mi³oszin kirjoja


Runous

 • ¦wiat. Poema naiwne, Traktat moralny. 1948
 • Traktat poetycki, 1957
  - englanniksi: A Treatise on Poetry. Ecco Press, 2001
 • ¦wiat³o dzienne, 1953
 • Król Popiel i inne wiersze, 1962
 • Gucio zaczarowany, 1965
 • Miasto bez imienia, 1969
 • Gdzie wschodzi s³once i kêdy zapada, 1974
 • Hymn o perle, 1982
  - ruotsiksi: Sangen om pärlan och andra dikter. Brombergs, Stockholm 1985
 • Nieobjêta ziemia, 1984
 • Kroniki, 1987
 • Dalsze okolice, 1991
 • Haiku, 1992
 • Na brzegu rzeki, 1994
  - ruotsiksi: Vid flodens strand. Brombergs, 2000
  - englanniksi: Facing the River. Ecco Press, 1996
 • Piesek przydro¿ny, 1997
  - englanniksi: Road-side Dog. Farrar, Straus and Giroux, New York 1998
 • Druga przestrzeñ, 2002
 • Orfeusz i Eurydyka, 2002

Runovalikoimia käännöksinä
 • suomeksi: Euroopan lapsi. Suom. Kirsti Siraste. WSOY, Porvoo 1985
 • englanniksi: Selected Poems. W.W. Norton & Company Ltd, USA, 1996; The Collected Poems. Penguin Books, London 1988

Yksittäisiä runoja suomeksi
 • Campo dei Fiori [Campo dei Fiori]. Suom. Miia Toivio (englanninkielisestä käännöksestä). Tuli & Savu 3/2004.
 • Lähtöni syyt. Kanava. 8/1980.
 • Maailmanlopun laulu. Suom. Katariina Heilala (englanninkielisestä käännöksestä). Kaltio. Pohjankaltio 53/1997.
 • Maanpaon ylistys. Suom. Hannimari Heino. Nuori Voima 5/1994.
 • Rehelliset muistiinpanot omasta itsestä lentokentällä viskilasin äärellä, vaikkapa Minneapolisissa. Parnasso 2/2004. Suom. Jussi Rosti.

Esseitä
 • Zniewolony umys³, 1953
  - suomeksi: Vangittu mieli. Suom. Kirsti Siraste. WSOY, Juva 1983
 • Rodzinna Europa, 1959
  - ruotsiksi: Mitt Europa. Brombergs, 1981.
  - englanniksi: Native Realm. A Search for Self-Definition. Doubleday and Company, New York 1968
 • Widzenia nad Zatok± San Francisco, 1969
  - englanniksi: Visions from San Francisco Bay Carcanet New Press, Manchester 1982
  - ranskaksi: Visions de la baie de San Francisco. Fayard, 1986
 • Rok my¶liwego, 1990
  - englanniksi: A Year of the Hunter. Farrar, Straus and Giroux, New York 1994
 • Kontynenty, 1958
 • Cz³owiek w¶ród skorpionów, 1962
 • Prywatne obowi±zki, 1972
 • Ziemia Urlo, 1977
  - englanniksi: The Land of Urlo. Farrar, Straus & Giroux, New York 1984
  - saksaksi: Das Land Ulro. Kiepenheuer & Witsch, 1982
 • Ogród nauk, 1979
 • ¦wiadectwo poezji
  - englanniksi: Witness of Poetry. Harward University Press, Cambridge 1983
 • Sze¶æ wyk³adow o dotkliwo¶ciach naszego wieku, 1983
 • Zaczynaj±c od moich ulic, 1985
  - englanniksi: Beginning with my streets. Farrar, Straus and Giroux, New York 1992
  - saksaksi: Die Strassen von Vilna. Hanser, 1997
 • Wypisy z ksi±g uzytecznych, 1994
 • Abecad³o Mi³osza, 1997
  - englanniksi: Milosz's ABC's. Farrar, Straus and Giroux, New York 2001
 • Inne abecad³o, 1998
 • Szukanie ojczyzny, 2001
 • To Begin Where I Am. Selected Essays. Farrar, Straus and Giroux, New York 2001.
 • Legends of Modernity. Essays and Letters from Occupied Poland 1942-43. Farrar, Straus and Giroux, New York 2005
 • Jag är här. Essäer. Bromberg, Uppsala 1980

Romaanit
 • Zdobycie w³adzy, 1953
  - ruotsiksi: Maktövertagandet. Brombergs, Stockholm 1982
  - englanniksi: The Usurpers. Faber and Faber, 1955; Seizure of Power, Abacus 1982
 • Dolina Issy, 1955
  - suomeksi: Issan laakso. Suom. Kirsti Siraste. WSOY, Juva 1981
  - ruotsiksi: Issadalen. Brombergs, Uppsala 1980
  - englanniksi: Issa Valley. Farrar & Co., New York 1981

Mi³oszista netissä

Katso myös:

Minun Puolani -aloitussivulle