Minun Puolani -aloitussivulle

Stanis³aw Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


Witkiewiczin teoksia Witkiewiczistä netissä

Stanis³aw Ignacy Witkiewicz (1885-1939) eli Witkacy lukeutuu Puolan kirjallisuuden modernismin kärkinimiin, ja hän on myös yksi absurdin teatterin uranuurtajia. Hän oli myös taidemaalari, valokuvaaja ja filosofi.

Witkacyn ajattelun ja taiteen keskeinen käsite on olemassaolon salaisuus. Ihminen on suuri salaisuus - myös itselleen. Hänen keskeisin eksistentiaalinen tunteensa on aina ollut "metafyysinen nälkä", jonka uskonto, taide ja filosofia ovat toisinaan kyenneet tyydyttämään.

Witkacyn mukaan 1900-luvun kulttuuri on kuitenkin aiheuttanut metafyysisen nälän katoamisen. Moderni kulttuuri pyrkii hävittämään ja orjuuttamaan yksilön ja tuottamaan sen tilalle eräänlaisen täydellisen, mekaanisen olennon. Tähän näkemykseen perustuu Witkacyn katastrofismi: hän uskoo, että yhteiskunnan teknistyessä ja ihmisten tarpeiden tullessa yhä paremmin tyydytetyiksi taide osoittautuu tarpeettomaksi: vain syöminen ja lisääntyminen ovat tarpeellisia. Tätä massojen onnea Witkacy kutsuu "termiittipesän auvoksi". Ihmisestä tulee robotti, jonka tehtävä on vain palvella yhä tehokkaammaksi käyvää tuotantoa. Katastrofismin ydin Witkacylla on siinä, että tämä kehitys on hänestä kuvottava mutta väistämätön.

Kun Hitlerin Saksa ja Stalinin Neuvostoliitto jakoivat Puolan syyskuussa 1939, Witkacy teki filosofialleen uskollisena itsemurhan itäpuolalaisessa metsässä, johon hän oli paennut sodan sytyttyä. Kuolemansa ja siihen sisältyneen viestin takia Witkacyn teokset olivat kommunistisessa Puolassa pitkään kiellettyjä. Niitä alettiin julkaista ja esittää vasta vuoden 1956 jälkeen.

Witkacy kirjoitti kolme romaania. Niistä ensimmäistä, 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta ("Bungin 622 lankeemusta eli demoninen nainen") ei kuitenkaan julkaistu hänen eläessään. Hänen varsinainen debyyttinsä oli romaani Po¿egnanie jesieni ("Jäähyväiset syksylle", 1927). Sen päähenkilö on metafyysistä todellisuutta etsivä Atanazy Bazakbal, joka rakastuu demoniseen naiseen (eräs Witkacyn toistuvista teemoista). Kirja on Witkacyn katastrofismin selkeimpiä manifesteja - se päättyy vallankumoukseen, jonka tekijät puhuvat "venäläisittäin murtaen". Kirjan tunnelma on täynnä dekadentismiä, hajoamista ja ikävystyneisyyttä.

Kirjan Nienasycenie ("Kyltymättömyys", 1930) tapahtumat sijoittuvat 1900-luvun alkuun. Puolaa hallitsee Kocmoluchowicz niminen mies, joka muistuttaa kovin marsalkka Pilsudskia, Puolan 1920- ja 30-lukujen yhä autoritäärisemmäksi käynyttä johtajaa. Idästä maata uhkaavat kiinalaiset, jotka ovat vallanneet maan toisensa jälkeen Murti-Bing-tablettien avulla. Lopulta Puola sortuu ja kiinalaiset nousevat valtaan. - syksyllä 2003 valmistui Wiktor Grodeckin elokuva romaanin pohjalta.

Teatterin alalla Witkacy kehitti teorian ns. puhtaasta muodosta. Kirjallisuustieteilijä Jan Blonskin mukaan "Puhdas Muoto on teoksen ainesten (musiikin äänten, maalaustaiteen värien ja muotojen) sellainen järjestys, joka takaa niin tekijälle kuin vastaanottajallekin tunteen yhteydestä moninaisuudessa. Se merkitsee ensinnäkin teoksen kaikkien elementtien ehdotonta, joskin älyllisesti selittämätöntä, yhteyttä. Toiseksi se merkitsee kyseisen persoonallisuuden käsittämätöntä mutta kiistämätöntä yhteyttä maailman kokonaisuuteen, joka moninaisuudessaan alati ja lakkaamatta virtaa edestakaisin."

Teatterin tehtävä on Witkacyn mukaan saattaa katsoja eräänlaiseen poikkeustilaan, jossa hän kykenee ottamaan vastaan Olemassaolon Salaisuuden. Hän haluaa luoda unen tai hallusinaation tunnelman, jossa mikään ei ole kuten arkielämässä.

Witkacyn draamoista kuuluisin on Szewcy ("Suutarit"). Se on ehein kuvaus Witkacyn pessimismistä, jonka mukaan moderni kulttuuri johtaa väistämättä ihmisten muuttumiseksi tahdottomiksi roboteiksi. Näytelmän suutarit, jotka edustavat demokraattis-liberaalista järjestystä, ryhtyvät Sajetan Tempen johdolla aluksi valmistelemaan kapinaa. Aikeet kuitenkin kukistaa liberaali demokraatti Scurvy, joka liittoutuu fasististen Reippaiden Poikien kanssa ja alkaa hallita terrorilla ja kidutuksin, fasismilla. Suutarit suljetaan "pakkotyöttömyyden saliin". He kuitenkin saavat vartijat puolelleen "työn metafysiikallaan" ("työ on ihmeistä korkein"), ja pian valta vaihtuu. Sen myötä suutarit pääsevät maistamaan vallan makeutta, mutta jo pian ikävystyvät ja kokevat olonsa tyhjiksi. Pian myös Sajetan syrjäytetään. Vallan huipulle nousee Hyper-Työläinen, ja pian kaikki on alistettu totalitaarisen järjestyksen alle. Voiton vievät tylsistyminen, groteski ja absurdi. Työläiset toteavat kaihoisasti: "vahinko, että emme ole automaatteja". Näytelmä esitettiin vasta toisen maailmansodan jälkeen.

Toinen suosittu Witkacyn näytelmä on W malym dworku ("Pikku kartanossa"). Se on päällisin puolin kuin 1800-luvun loppupuolen realistinen draama, jossa on viittauksia niin Rittneriin kuin Strindbergiinkin. Näytelmän loppu ruumisröykkiöineen on kuin suoraan Shakespeariltä. Sisällössä ei mikään kuitenkaan ole sitä miltä näyttää - totuus kahdentuu ja lopulta moninkertaistuu.

Witkacyn draamatuotanto käsittää yli 30 näytelmää. Hänen tuotannostaan on suomennettu vain kaksi näytelmää, "Vesikana" ja "Mielipuoli ja nunna".

Zakopanessa toimii Witkacylle omistettu teatteri. Hänen maalauksiaan on esillä mm. Varsovan Kansallismuseossa ja liki kaikissa muissakin puolalaisissa taidemuseoissa. Suurin Witkacyn maalausten kokoelma on kuitenkin S³upskin taidemuseossa Pommerissa.

© Tapani Kärkkäinen


Witkiewiczin teoksia

 • Romaanit
 • 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta ("Bungin 622 lankeemusta eli demoninen nainen"), 1910-11, julk. 1972
  - englanniksi (näytekäännös Poland2000- kirjallisuussivuilla)
 • Po¿egnanie jesieni ("Jäähyväiset syksylle"), 1927.
 • Nienasycenie ("Kyltymättömyys"), 1930
  - englanniksi: Insatiability. Quartet, Northwestern University Press, 1985.

 • Näytelmät
 • Pragmaty¶ci ("Pragmaatikot"), 1920, ensiesitys 1921
 • Tumor Mózgowicz ("Aivo Kasvainen"), 1921
 • Szewcy ("Suutarit"), 1922, ensiesitys 1957 Näytelmän teksti puolalaisen kirjallisuuden virtuaalikirjastossa (puolaksi)
 • Kurka wodna ("Vesikana"), 1922.
  - suomeksi: Teatteri Kultsa esittänyt vuonna 1994, suomentanut ?
  - englanniksi: The madman and the nun & The crazy locomotive : three plays, including The Water Hen. Applause Theatre Book Publishers, 1988.
 • Matwa czyli Hyrkaniczny ¶wiatopogl±d ("Mustekala eli hyrkaaninen maailmankatsomus"),1923, ensiesitys 1933
 • Mister Price, czyli Bzik Tropikalny ("Mister Price eli Trooppinen Oikku"), 1926
  - ruotsiksi: Tropikfeber, 1997
  - englanniksi: Tropical madness; four plays by Stanis³aw Ignacy Witkiewicz. Winter House, 1972
 • Nowe wyzwolenie ("Uusi vapautus"), 1922-23, ensiesitys 1925
  - ruotsiksi: Den nya befrielsen.
 • W ma³ym dworku ("Pikku kartanossa"), 1923
  - englanniksi: Country House. Harwood Academic Publishers, 1997.
 • Metafyzika dwug³owego cielêcia ("Kaksipäisen vasikan metafysiikka"), 1928
 • Jan Maciej Karol W¶cieklica ("Jan Maciej Karol Raivonen"), 1925
 • Wariat i zakonnica, czyli nie ma z³ego, co by na jeszcze gorsze nie wysz³o ("Mielipuoli ja nunna, eli ei mitään niin pahaa ettei voisi vielä pahemmaksi äityä"), 1924
  - suomeksi: Mielipuoli ja nunna. Suom. Tapani Kärkkäinen.
  - ruotsiksi: Dåren och nunnan. Radioteatern 1986.
  - englanniksi: The madman and the nun & The crazy locomotive : three plays, including The water hen. Applause Theatre Book Publishers, 1988.
 • Oni ("He"), ensiesitys 1963
 • Gyubal Wahazar, czyli Na przeleczach bezsensu ("Guybal Wahazar, eli järjettömyyden solissa"), ensiesitys 1966
 • Bezimienne dzie³o ("Nimetön teos"), ensiesitys 1967
 • Nadobnisie i koczkodany, czyli Zielona Pigu³ka, ensiesitys 1967
 • Szalona lokomotywa ("Vauhkoontunut veturi"), ensiesitys 1965
  - - englanniksi: The madman and the nun & The crazy locomotive : three plays, including The water hen. Applause Theatre Book Publishers, 1988.
 • Matka ("Äiti"), ensi-esitys 1964 Näytelmän teksti puolalaisen kirjallisuuden virtuaalikirjastossa (puolaksi)
 • Sonata Belzebuba, czyli Prawdziwe zdarzenie w Mordowarze ("Belsebuubin sonaatti, eli tositapaus Mordowarissa"), ensiesitys 1966

 • Teoreettisia ja filosofisia tekstejä
 • suomeksi:Huumeiden autuus ja kirous. Puolasta ja englannista lyhentäen suomentanut Jaana Seppänen. Nuori Voima 4/2012.
 • Nowe formy w malarstwie i wynikaj±ce st±d nieporozumienia ("Maalaustaiteen uudet muodot ja niistä syntyvät väärinkäsitykset"), 1919
 • Szkice estetyczne ("Esteettisiä hahmotelmia"), 1922
 • Teatr. Wstêp do teorii Czystej Formy w teatrze. ("Teatteri. Johdanto Puhtaan Muodon teoriaan teatterissa"), 1923
 • Nikotyna, alkohol, kokaina, peyotl, morfina, eter. Appendix. ("Nikotiini, alkoholi, kokaiini, Peyotl, morfiini, eetteri. Liite."), 1932
 • Niemyte dusze ("Pesemättömät sielut"), 1936
 • Pojêcia i twierdzenia implikowane przez pojêcie istnienia ("Olemassaolon käsitteen implikoimia käsitteitä ja väitteitä"), 1935

  Ranskaksi on Witkacyn draamat on julkaistu kokoomateoksessa Théatre complet, osat 1-6, Lausanne 1969-76.


Witkiewiczistä netissä

Minun Puolani -aloitussivulle