Kuninkaan kartasto
Pulli 1783

Karttaosa 65h

Kartan luoteiskulmassa näkyy Hiidenvedestä Lohjanjärveen laskevaa vesireittiä sekä Suittilan kylän rakennuksia. Vastakkaisessa kaakkoiskulmassa on Hiidenveden eteläisin lahti, Vaanilan- eli Vasarlanlahti. Kahrinlammen (Kussila järvi) länsipuolella sijaitsee Lohjan kirkolta Nummelle johtava maantie, jonka viereen lammesta laskevaan puroon on merkitty mylly. Keskellä karttaa on Pullin kylä, jonka suurimman tilan Pullin ratsutilan (Pullis=gård) rakennukset sijaitsevat kumpareella Vaanilanlahteen pistävällä niemellä. Pullia isännöi kapteeni Berndt Jonas Aminoff ja hänen tilaansa oli kaksi vuotta aiemmin liitetty kylän toinen tila Kärri (Kärry), jonka rakennukset on merkitty hieman Pullin tilakeskuksesta länteen. Kahden tilan lisäksi Pullin kylään on merkitty kolme torppaa (Torp), yksi Kärrin pohjoispuolelle Mynterlään johtavan kärrytien vastakkaiselle puolelle, toinen kärrytieltä Pullin ratsutilalle vievän tien risteykseen ja kolmas siitä pohjoiseen mäenharjanteen takaiseen laaksoon. Aivan kartan eteläreunassa näkyy Vasarlan kylän rakennuksia ja Vaanilanlahden vastarannalla Kihilän (Tihilä) tilan rakennuksia sekä niiden eteläpuolella yksi Vaanilan kartanon torpista (Torp).

Halutessasi siirtyä kartalla sivusuunnassa klikkaa alla olevaa ilmansuuntanuolta
Kutsila ja SuittilaKoikkala, Kouvola ja Vanhakylä
Vaanila ja Vasarla


Timo Alanen - Saulo Kepsu: Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-1805.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 505. Helsinki 1989. ISBN 951-717-568-X
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran luvalla
WWW-versio ja teksti © Torsti Salonen 2001
www.lohjanhistoria.net