Joillekin linnuille syntyy haudonnan aikana rintaan tai vatsapuolelle hautomalaikku,
josta höyhenet irtoavat haudonnan aikana.

Telkkä repii rinnastaan höyheniä alla olevassa videossa. Tekeekö se hautomalaikkua ja siten
tehostaa lämmön siirtymistä muniin. Vai repiikö se höyheniä vain pehmustaakseen ja koristaakseen ?

Höyhenien nypintää.

T2 saapuu pesälle ja sehän tietää tappelua, jonka T1 taas kääntää edukseen.

Tappelua osa1.

Tappelua osa2.

Tappelua osa3.

Tappelua osa4.

Tappelua osa5.