Välillä pitää jumpata.

Päivällä lauloi kultarinta ja illalla satakieli, tosin melko vaimeasti