Uusitoivo.net / Lyhennelmä
(Koko tutkimus linkissä: Elias Paneliuksen kirjallisuuskatsaus)

KANNABIKSEN TERVEYSVAIKUTUKSET
Elias Panelius

Muistiinpanojen päälähdeteos (päivitetty tälle sivulle 18.8.2007):

The health and Psycholigical consequences of cannabis use

Monigraph series no 25
Hall, Solowij & Lemon
National Drug and Alcohol Research Centre
Australian Goverment Publishing Service
Canberra

Australia, March 1994

ISSN 13Z2-5049
ISBN 0 644 35035 7

KANNABIS, PÄIHDE:

RESEPTORI:

RADIOAKTIIVISESTI MERKITTY THC KIINNITTYY EPÄSPESIFISESTI KAIKKEEN NEURAALISEEN PINTAAN VIITATEN SIIHEN, ETTÄ SE VAIKUTTAA SEKOITTUMALLA SOLUKALVOIHIN (MARTIN -86).

EDELLÄMAINITUSTA SEURAA, ETTÄ.

KANNABINOLEJA VIRHETOIMINTANA SITOVAT RESEPTORIT KORTEKSISSA JA HIPPOKAMPUKSESSA LIITTYVÄT KOGNITIIVISIIN (TAJUNNAN SISÄLTÖ) TOIMINTOIHIN ELI

BASAALIGANGLIOIDEN JA PIKKUAIVOJEN SUURI RESEPTORIPITOISUUS VIITTAAVAT KANNABIKSEN JA LIIKKUVUUDEN KONTROLLIN YHTEYTEEN. KANNABINOLIT SEKAANTUVAT LIIKKEEN KOORDINOINTIIN.

KANNABIKSELLA ON HEIKKO EFEKTI KARDIOVASKULAARISIIN JA ERITYISESTI HENGITYSFUNKTIOON (HOLLISTER -86).

KANNABIKSEN MUODOT:

MARIJUANA

KUIVATUT KUKINNOT, ERITYISESTI EMIKUKAT JA YLEMMÄT TERÄLEHDET, JOISSA TAHMEAA KANNABINOLIPITOISTA ÖLJYÄ

PITOISUUTEEN VAIKUTTAA KASVUOLOSUHTEET, KASVIN GENEETTINEN OMINAISUUS JA MAAPERÄ.

THC-PITOISUUS KASVISSA LÄHES TÄYDESTÄ NOLLASTA 5%:IIN KASVINYLIMMISSÄ LEHDISSÄ JA KUKINNOISSA 14%IIN GENEETTISEN VAIHTELUN VUOKSI ERITYISESTI (KUITUKASVI JA PÄIHDEKASVI -VARIAATIOT VÄLIMUOTOINEEN).

VÄRI VIHREASTÄ HARMAASEEN JA RUSKEAAN JA RIIPPUU KUIVATUSTEKNIIKASTA.

YLEENSÄ MARIJUANASÄTKÄ KOOSTUU LEHTI- JA VARSIOSARAAKA-AINEESTA, 0.5-5% THC, KASVIN YLÄOSISTA TEHTYNÄ 7-14(PAINO)%

HASHIS

KOOSTUU KANNABISKASVIN KUIVATUSTA PIHKASTA JA KUKINTOPURISTEESTA.

VÄRI VAALEAN RUSKEASTA RUSKEAAN JA LÄHES MUSTAAN.

MYYDÄÄN PAKSUINA PALOINA TAI KUUTIOINA.

THC-PITOISUUS 2-8%, JOSKUS 10-20%

HASHISÖLJY

VISKOOSIA AINETTA, TEHTY ORGAANISELLA LIUOTTIMELLA HASIKSESTA TAI MARIJUANASTA, JOSTA FILTTERÖITY UUTOS KONSENTROITU, JOKA JOSKUS VIELÄ JATKOPUHDISTETAAN.

VÄRI KIRKAS TAI KALVAKKA KELTAINEN/VIHREÄ, RUSKEAAN TAI MUSTAAN SAAKKA.

THC-PITOISUUS 15-50%, JOSKUS 70%

ANNOSTELUTAVAT:

YLEENSÄ INHALOINTI

TUTKIMUSKÄYTÖSSÄ MYÖS PUHDISTETTUA THC:TÄ GELATIINIKAPSELISSA, JOKA NIELLÄÄN.

INTIASSA TEETYYPPINEN JUOMA LEHDISTÄ UUTETTUNA.

INTOKSIKAATIORISKI SUUN KAUTTA ANNOSTELUSSA ISOMPI KUIN INHALOIDESSA, EFEKTI NOPEAMMIN INHALOIDESSA JA NÄIN KONTROLLI PAREMPAA.

THC I.V. INJEKTIONA ON KÄYTETTY FARMAKOKINEETTISISSÄ TUTKIMUKSISSA.

AIHEUTTAA KIPUA JA TULEHDUSTA PISTOSPAIKKAAN, LIUKENEMATTOMAN THC AIHEUTTAMANA. LIUKOISUUS LUOKKAA 1 OSA THC:TÄ 4000 OSAAN VETTÄ. AIHEUTTAA MYÖS TOKSISIA SYSTEEMISIÄ EFEKTEJÄ.

KÄYTÖN KUVA:

EHKÄ 20-30% NUORISTA AIKUISISTA ON KOKEILLUT JA 5-10 KAIKISTA AIKUISISTA

HAETAAN RAUKEUTTA, EUFORIAA, TULLA PÄIHTYNEEKSI, KOKEILUN VUOKSI, UTELIAISUUTTAAN

EHKÄ 10 % KAIKISTA KOKEILIJOISTA JATKAA SUURKULUTTAJINA

LÄHES PÄIVITTÄIN JA VIIKOTTAIN OTTAJIA ON 20-30 PROSENTTIA KAIKISTA KOKEILIJOISTA (DONNELLY JA HALL -94)

TAPAKÄYTTÄJISTÄKIN SUURI OSA LOPETTAA 25-30 VUOTIAINA, AINAKIN MAISSA, JOISSA KÄYTTÖ ON KRIMINALISOITU.

TOLERANSSIN VUOKSI INHALOIJAT JA SUUN KAUTTA OTTAJAT HALUAVAT ISOJA KERTA-ANNOKSIA

KÄYTTÄJÄ ON MIES, VÄHÄN KOULUTETTU, ALKOHOLIA KESKIM. ENEMMÄN KÄYTTÄVÄ JA KOKEILLUT MUITAKIN PÄIHTEITÄ

METABOLIA:

OSA YLI 60 KANNABINOLISTA ON PSYKOAKTIIVISIA

OSA MUUTEN BIOLOGISESTI AKTIIVISIA JA OSA INAKTIIVISIA

VEREN THC HUIPPU ON 10 MIN KULUTUA INHALAATION ALUSTA, VAIKKA SÄTKÄN POLTTO JATKUISIKIN. PITOISUUS LASKEE TUNNISSA 10-20 OSAANSA. THC HÄIPYY OSAKSI METABOLOITU MATTA LIPIDIPITOISIIN KUDOKSIIN, MM. AIVOIHIN JA OSAKSI SE METABOLOITUU HETI ALUSSA.

THC JA METABOLIITIT SITOUTUVAT VOIMAKKAASTI RASVALIUKOISINA KEHON RASVAKUDOKSIIN, JOSTA NE HITAASTI VAPAUTUVAT VERENKIERTOON JA ELIMINOITUVAT AIKANAAN, LÄHINNÄ VIRTSAAN JA ULOSTEESEEN.

TAPAKÄYTTÄJÄLLÄ 1/2 KEHOON SAATETUSTA YKSITTÄISESTÄ. THC-ANNOKSESTA POISTUU 3-5 VRK KULUESSA (JOHANSSON-88).

VÄLITÖN METABOLIA IMEYTYMISEN JÄLKEEN ON TAPAKÄYTTÄJÄLLÄ NOPEAMPAA KUIN KOKEILIJALLA.

SILTI TAPAKÄYTTÄJÄLLÄ THC JA METABOLIITIT KERTYVÄT KEHOON JA VERESSÄ EDELLÄMAINITUT AINEET OVAT MITATTAVISSA PÄIVIÄ KÄYTÖN LOPUTTUA JA MITATTAVIA MERKKEJÄ KANNABINOLEISTA ON VIELÄ USEITA VIIKKOJA.

9-KARBOKSI-THC PIIKKI ON 20 MIN KULUTTUA POLTON ALUSTA. PÄIHDEPIIKKI ON 20-30 MIN THC VERIPIIKIN JÄLKEEN (JOKA 10 MIN KUL. ALUSTA) ELI 30-40 MIN KULUTTUA INHALAATION ALUSTA.

PÄIHDETILAN KESTO 2-3 TUNTIA.

KANNABINOLIEN JAKAUTUMINEN KEHOSSA

VERESSÄ

THC PLASMAPITOISUUS VOI VAIHDELLA VÄLILLÄ 0-500 NG/ML.

ESIM. VERIPLASMAN THC PITOISUUS VOI OLLA 2 NG/ML TUNTI MIEDON MARIJUANA-SÄTKÄN JÄLKEEN.

PITOISUUS VOI SÄILYÄ TÄLLÄ TASOLLA EHKÄ 9 TUNTIA,JOS SÄTKÄ ON HYVIN SUURI THC -PITOISUUDELTAAN.

TAPAKÄYTTÄJÄLLÄ 2NG/ML PITOISUUS SÄILYY USEITAPÄIVIÄ (VAIKKA PITÄISIKIN TAUKOA) JOHTUEN VARASTOITUNEEN THC:N HITAASTA VAPAUTUMISESTA TAKAISIN VERENKIERTOON.

10-15 NG/ML THC PITOISUUS VERESSÄ OSOITTAA, ETTÄ KÄYTTÖ ON OLLUT ÄSKETTÄISTÄ.

VIRTSASSA

MITÄ ENEMMÄN METABOLIITTEJA VIRTSASSA, SEN TUOREEMPI KÄYTTÖ. THC:STÄ SELLAISENAAN VAIN PIENIÄ JÄÄMIÄ VIRTSAAN.9-KARBOKSI-THC:TÄ ON 30 MIN KULUTTUA INHALOINNISTA VIRTSASSA

METABOLIITTEJA LÖYTYY ENSIKÄYTÖN JÄLKEEN USEITA PÄIVIÄ VIRTSASTA JA TAPAKÄYTTÄJILLÄ VIIKOISTA KUUKAUSIIN (ELLIS-85).

VIRTSAKOKEELLA EI VOIDA EROTELLA ONKO KÄYTTÖ TAPAHTUNUT VRK SISÄLLÄ VAI YLI KK SITTEN.

RASVAKUDOKSISSA

VARASTOITUMINEN RASVAKUDOKSEEN BIOPSIAN MUKAAN AINAKIN 28 VRK AJAKSI (JOHANSSON-87)

SYLJESSÄ

SYLKINÄYTE MAHDOLLISTAA KÄYTÖN AJANKOHDAN JÄLJITTÄMISEN PÄIVISTÄ JA VIIKOISTA TUNTIEN TARKKUUTEEN (THOMPSON JA CONE-87)

SYLJEN THC -PITOISUUS KORRELOI SUBJEKTIIVISESTI PÄIHDE TILAAN JA SYDÄNPULSAATIOON (MENKES-91)

HIUKSISSA

THC:N KÄYTÖN JÄLJET OVAT LÖYDETTÄVISSÄ KERTYMINÄ HIUKSIIN, KUUKAUSIEN TAKAA, HIUKSIEN PITUUDESTA RIIPPUEN.

PÄIHDETILA JA KANNABINOLIEN PITOISUUDET:

KANNABIKSEN KÄYTTÖ AIHEUTTA ANNOSSIDONNAISEN BEHAVIORISTISTEN (ULKOISEN KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOKSET) JA KOGNITIIVISET (TAJUNNAN SISÄLTÖÖN LIITTYVÄT) TOIMINTOJEN LAAJA-ALAISET HUONONTUMISET.

AUTOILIJAN KANNABISTESTIÄ EI OLE VIELÄ OLEMASSA.

PÄIHTYMYSTILAN ARVIOINTIIN TARVITTAISIIN KEHON KOKONAISPÄIHDEANNOS, JOKA EI MITATTAVISSA KÄYTÄNNÖSSÄ.

SYLKITESTI?

THC VOI OLLA AIVOISSA AKTIIVINEN OMIA AIKOJAAN RASVAKUDOKSESTA IRROTESSAAN, VAIKKA VERIPITOISUUS OLISI MITTAAMATTOMISSA.

PASSIIVINEN INHALAATIO:

MITATTAVISSA PITOISUUKSIA YLI VIRTSATESTIPOSITIIVISEN RAJAN (YLI 20 NG/ML 9-KARBOKSI-THC:TÄ), KUN ALTISTUU POIKKEUKSELLISEN RUNSAASTI, TÄSSÄ NIIN,ETTÄ 6 HENKILÖÄ POLTTAA HUONEESSA SAMANAIKAISESTI MARIJUANASÄTKÄÄ. ALTISTUNEELLA VOI OLLA TÄLLÖIN MYÖS PÄIHDE TUNTEMUKSIA (MORLAND -85)

AKUUTIT PSYKOLOGISET JA FYYSISET VAIKUTUKSET:

PÄIHDETILA, JOSSA TIETOISUUDEN MUUTTUNUT TASO, JOSSA LIEVÄ EUFORIA, RELAKSAATIO, AJANTAJUN HÄIRIÖ, JA VOIMISTUNUT TAVALLISTEN AISTIMUKSELLISTEN KOKEMUSTEN HAKU, KUTEN SYÖMINEN, FILMIEN KATSOMINEN TAI MUSIIKIN KUUNTELU.

KANNABIKSESTA PÄIHTYNYT ON SOSIAALISESSA KANSSAKÄYMISESSÄ TARTTUVALLA NAURULLA SITÄ SÄESTÄVÄ TAI SUULAS.

KOGNITIIVISET VAIKUTUKSET HUOMATTAVIA KUTEN HEIKENTYNYT LYHYTMUISTI, ASSOSISAATION KADOTTAMINEN, MIKÄ MAHDOLLISTAA LUISUMISEN UNELMOINTIIN JA HAAVEILUUN

MOTORINEN TAITO JA REAKTIOAIKA HEIKKENEVÄT JA AKTIVITEETTIEN OSAAMINEN RAPISTUU.

PELKOTILAT OVAT YLEINEN OIREKUVA, JOSKUS PANIIKKIREAKTIOT; TUNNE, ETTÄ ASIAT MENEE PIELEEN; HUONOVOINTISUUS TAI EPÄMIELLYTTÄVÄN MASENTUNUT TUNNE.

HARVOIN SUURILLA ANNOKSILLA HALLUSINAATIO, DELUUSIO PYSKOOTISENA LMENTYMÄNÄ, OHIMENEVÄSTI - UUSIEN ISOLLA RISKILLÄ, JOS ANNOS UUSITAAN.

ERITYISESTI NUORILLA, KOKEMATTOMILLA KOKEILI JOILLA JA HERKILLÄ ON EPÄMIELLYTTÄVIÄ OLOTILOJA. MAHDOLLISESTI MYÖS NIILLÄ, JOILLA ON SKITSOFRENIA-ALTTIUTTA.

SUUN KAUTTA ANNOSTELU LISÄÄ EPÄM. TUNTEMUSTEN RISKIÄ.

PÄIHDETILASSA SYDÄMEN SYKE NOUSEE 20-50 %, ALKAA NOUSTA 5 MIN:SSA JA KESTÄÄ 2-3 TUNTIA. RR NOUSEE ISTUEN JA LASKEE SEISTEN. SYDÄMEN TYÖ LISÄÄNTYY.

KEUHKOISSA BRONKODILATAATIO PÄIHDETILASSA. MAHDOLLISET ALLERGISET REAKTIOT INHALOIDUN KANNABIKSEN SISÄLTÄMISTÄ EPÄPUHTAUKSISTA TAI AINEIDEN SUORISTA ÄRSYTYKSISTÄ.

VARMAA YLIANNOKSEEN KUOLLUTTA EI OLE, INFARKTIIN KUOLLEITA KUVATTU, MUTTA NÄYTTÖ SYYSTÄ EPÄSELVÄÄ. FATAALI ANNOS ELÄIMISTÄ EVALUOIDEN ON KILOJA THC:TÄ KEHOSSA.

KANNABIKSEN PITKÄAIKAISKÄYTÖN VAIKUTUKSET

SOLUTASON VAIKUTUKSET:

THC VOI MUUTTAA SOLUN METABOLIAA JA DNA SYNTEESIÄ KOEPUTKESSA.

KANNABISSAVU ON MUTAGEENISTÄ, KUTEN TUPAKASSA ELI EI CANNABINOLIEN VAAN MUIDEN AINESOSIEN VUOKSI ERITYISESTI- ASIA EPÄSELVÄ.

HEIKENTÄÄ SOLUVÄLITTEISTÄ JA HUMORAALISTA PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄÄ JYRSIJÖILLÄ. IHMISELLÄ EI KLIINISTÄ VAIKUTUSTA HAVAITTU SELVÄSTI KÄYTTÄJILLÄ.

IMMUUNIJÄRJESTELMÄN VARAKAPASITEETTIÄ EHKÄ RIITTÄÄ HAITOISTA HUOLIMATTA IHMISELLÄ?

SYDÄN-JA VERISUONITAUDIT:

RISKI AINAKIN KUTEN TUPAKALLA. ATEROSKLEROOSI, HYPERTERNSIO, SYDÄMEN RASITTUMINEN KÄYTÖSSÄ, KUVATUT INFARKTIT-SYY? (TUPAKKA,KANNABIS,MUU SYY)

KANNABIS EI SOVELLU SYDÄNSAIRAALLE JO SYDÄN- JA VERISUONIHAITTOJENSA VUOKSI.

HENGITYSTIET:

KEHITTÄVÄT KROONISTA BRONKIITTIA,

HEIKENTÄVÄT ILMATEIDEN TOIMINTAA KUDOSÄRSYTYKSEN KAUTTA.

YSKÄ, LIMAYSKÖKSET JA LÄÄHÄTYS/OBSTRUKTIO

ASTMAISUUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA KEUHKOSYÖPÄ YM.

HENGITYSTIESYÖVÄT KUTEN TUPAKAN POLTAJILLA.

LISÄÄNTYMISELIMET:

KANNABINOLIT OVAT RAKENTEELTAAN LÄHELLÄ STEROIDEJA, JOKA VOISI SELITTÄÄ HORMONAALISTA VAIKUTUSHERKKYYTTÄ.

ELÄIMILLÄ NE HÄIRITSEVÄT SELVÄSTI TOIMINTOJA.

PROLAKTIINI NOUSEE JA KESKENMENORISKI KASVAA JA ELÄINTEN PENNUT OVAT NORMAALIA PIENEMPIÄ TAI KASVU ON HIDASTUNUT.

SYY?-RASKAUDEN AIKAINEN HYPOKSIA KUTEN TUPAKALLA TAI OSIN CANNABINOLIEN SUORA VAIKUTUS??

ILMEISESTI KANNABIS HÄIRITSEE SIKIÖNKEHITYSTÄ, LÄPÄISEE ISTUKAN HYVIN JA KERTYY SIKIÖÖN, MUTTA NÄKYVÄT EPÄMUODOSTUNEISUUDET VAATIVAT ISOJA ANNOKSIA THC:TÄ IHMISILLÄ.

TOSIN VISUAALISEN SYSTEEMIN KEHITYSVIIVETTÄ ALLE 6 KK IÄSSÄ, SAMOIN MOTORISTA LEVOTTOMUUTTA TAVATAAN, KANNABISÄIDEILLÄ (FRIED 1980-92).

ULTRASTRUKTURAALISET MUUTOKSET?

ERITYISESTI PREPUBERTEETTI-IÄSSÄ ALOITETTU KANNABIKSEN KÄYTTÖ VOI SIIRTÄÄ MURROSIÄN NORMAALIA KULKUA. PITUUSKASVU, LIHASMASSA YM.PARRANKASVU VIIPYY (COPELAND -80).

HORMONAALISET HEIJASTEET ILMEISIMPIÄ RASKAUDEN AIKANA, SIKIÖLLÄ VASTASYNTYNEELLÄ JA MURROS IÄSSÄ.

EHKÄ LEUKEMIARISKI (ANLL), ERÄS TUTKIMUS, KANNABIS ALTISTUS RASKAUDEN AIKANA JA RISKI LAPSEN LEUKEMIAAN KOHOSI. (ROBINSON -89)

KANNABIKSEN PITKÄAIKAISKÄYTÖN PSYKOLOGISET VAIKUTUKSET

MURROSIÄN KEHITYS:

NUORELLA KANNABISTA KÄYTTÄVÄLLÄ ON PIKKURIKOLLISUUTTA, ASIOIDEN LAIMINLYÖNTIÄ HEIKKO KOULUTUS, PUTOAA KOULUTUSOHJELMISTA ERIUSKOISUUSRISKI, LAHKOT MM.

HEIKKO JÄRJESTELYKYKY LAITTAA ASIOITA KUNTOON, HUONO TYÖPAIKASSA PYSYVYYS

YLLÄMAINITUT VAIKUTTAVAT KÄYTTÄJÄN MYÖHEMPIIN ELÄMÄN VALINNAN MAHDOLLISUUKSIIN, RAJAAVAT TALOUDELLISESTI, AMMATILLISESTI, ELÄMÄNLAADULLI SESTI HÄNEEN JA HÄNEN MAHDOLLISEEN PERHEESEEN.

NUORILLA KÄYTTÄJILLÄ ON MYÖHEMMIN KÄYTÄNNÖSSÄ PERHEEN MUODOSTAMISONGELMIA, ONGELMIA MIELENTERVEYDEN KANSSA KRIMINALITEETTIRISKIÄ.

VIEROITUSOIREET:

TOLERANSSI KEHITTYY TAPAKÄYTÖSSÄ, ANNOS NOUSEE , KARDIOVASKULAARISET HEIJASTEET VÄHENEVÄT JA PSYYKKINEN EFEKTI VAATII ANNOKSEN NOSTOA.

VIEROITUSOIREET MUISTUTTAVAT ALKOHOLIA RAUHATTOMANA OLONA, ÄRTYNEISYYTENÄ, UNIVAIKEUKSINA, PAINAJAISINA.

KESTO ON VIIKKOJA, MUTTA ALKOHOLIA LAAKEAMPI JA ERILAINEN PSYYKKISEN TOIMINTAKYVYN PALAUTUMISEN HITAUDESSA.

VIEROITUSYRITYS

120 HENKEÄ, KESKIM. 32 VUOTIAITA JA 16 VUOTTA MARIJUANAN KÄYTTÖÄ,

METODI SOSIAALINEN SUPPORTIO JA RELAPSIN PREVENTIO.

TULOS 1 KK JÄLKEEN 30 % KUIVILLA JA VUODEN KULUTTUA 17% (ROFFMAN -88).

KANNABISVIEROITUSOIREET OVAT OLEMASSA JA VAIKEUTTAVAT IRTIPÄÄSYÄ AINEESTA.

AMOTIVAATIOSYNDROOMAA:

EHKÄ ON, NÄYTTÖ KUITENKIN EPÄVARMAA

EI EDES KROONISILLA KÄYTTÄJILLÄ ASIA OLE AIVAN SELVÄÄ. TOISAALTA IHMISET ERILAISIA JA JOKAINEN ON VAIN ITSENSÄ KOTNROLLINÄYTTÖ VAIKEAA.

KOGNITIIVISET, PITKÄAIKAISKÄYTÖN VAIKUTUKSET:

KORKEAMMAN TAJUNNAN SISÄLTÖÖN LIITTYVÄN MUISTITOIMINNON HEIKKENEMINEN.

TARKKAAVAISUUS, JÄRJESTELYKYKY JA OLENNAISEN EROTTAMINEN MONIMUTKAISESTA INFORMAATIOSTA HEIKKENEE.

VUOSIEN KÄYTÖN LOPUTTUA ON EPÄSELVÄÄ MILLE TASOLLE KOGNITIIVINEN KYKY PALAUTUU.

SITÄ VAIKEAMPI ONGELMA, MITÄ PITEMPÄÄN KÄYTETTY.

AIVOVAURIO:

ASIA EPÄSELVÄ

EEG -TOIMINNAN MUUTOKSET KORRELOIVAT KANNABIKSEN KÄYTTÖMÄÄRIIN, JOSTA AIVOVAURIOMAHDOLLISUUS SELITYKSENÄ. SELVÄÄ NÄYTTÖÄ PET TAI MUILLA MENETELMILLÄ EI OLE, MUTTA ULTRASTRUKTURAALINEN AIVOVAURIO MAHDOLLISTA, KUVANTAMINEN EI TÄLLÄ HETKELLÄ ONNISTU.

OBDUKTIOTYÖ PUHTAILLA KANNABINISTEILLÄ TEHTYNÄ ODOTTAA TEKIJÄÄNSÄ.

PSYKOOTTINEN SAIRAUS:

TUNNETAAN TAPAUKSIA.

MAHDOLLISTA SUURILLA ANNOKSILLA KANNABISTA, HERKILLÄ JA ALTTEILLA,

PALAUTUVA JOS VÄLTTÄÄ KANNABIKSEN OTON JATKOSSA

MAHDOLLISESTI SKITSOFRENIARISKIN OMAAVILLA. TÄSTÄ NÄYTTÖ EPÄSELVÄÄ.

TERAPEUTTINEN VAIKUTUS:

EI SELLAISENAAN HAITTOJEN VUOKSI. KEMIALLISET JOHDOKSET, JOISTA HAITAT RIISUTTU POIS EHKÄ TULEVAISUUDESSA. ERITYISESTI ANTIEMEETTINEN TEHO, JOSKIN ON EPÄSELVÄÄ ONKO NYKYISIÄ MENETELMIÄ TEHOKKAAMPI.

GLAUKOMASSA MÄÄRÄT OLTAVA NIIN ISOJA ETTÄ HAITAT PSYYKELLE MAHDOTTOMIA, OTETTAVAN INHALOIDEN.

RUOKAHALUN LISÄÄJÄNÄ AIDS-POTILAILLA KOKEILTU.

EPILEPSIAAN KOKEILTU,

LIHASKRAMPPEIHIN JA ASTMAAN MYÖS KOKEILTU ILMAN SELVÄÄ TULOSTA.

TÄSTÄ SEURAA, ETTÄ KANNABIS EI OLE LÄÄKE.

Elias Panelius, lääkäri


KANNABISMYYTTEJÄ -pientä provokaatiota keskustelun pohjaksi

Kannabis on vaaratonta esim. alkoholiin verrattuna
vai
Kannabis voi aiheuttaa ahdistusta, paniikkia, hallusinaatioita ja todellisuudentajun vääristymistä (Australian terveysministeriön tutkimus vuodelta 1994). Alkoholiin verrattuna kannabinolit jää kehoomme hyvin pitkiksi ajoiksi. Kannabis on rasvaliukoinen ja alkoholi vesiliukoinen. Kannabis on tupakan lailla karsinogeeni. Kannabis aiheuttaa riippuvuutta.

Kannabis ei aiheuta krapulaa niin kuin alkoholi
vai
Kannabis aiheuttaa erilaisen humalan ja krapulan kuin alkoholi. Kannabishumala kestää 2-3 tuntia, mutta elimistöstä Kannabiksen aktiivit aineosat, kannabinolit, poistuvat viikkojenkin kuluttua.

Kannabiksen haittavaikutuksia ei ole vielä täysin selvitetty
vai
Kannabiksen vaikutuksia on tutkittu varsin laajasti, mutta täsmälliset solutason vaikutukset kehossa ovat vielä epäselviä. Uusin ja kattavin tutkimus on Austaralian terveysministeriöltä vuodelta 1994:
The health and Psycholigical consequences of cannabis use

Kannabis ei aiheuta riippuvuutta
vai
Kannabis aiheuttaa fyysisen riippuvuuden ohella henkisen ja sosiaalisen riippuvuuden. Elämän kokeminen kemiallisen aineen vääristämänä hämärtää todellisuuden. Ilman ainetta elämä ei tunnu enää miellyttävältä, koska aineiden aiheuttavat keinotekoiset tunnetilat valtaavat mielen.

Kannabis on 'kevyt ja luonnollinen' huume
vai
Kannabiksen käytön fysiologiset vaikutukset katsotaan niin vakaviksi, että se sisällytetään kansainvälisessä sopimuksessa huumausaineluetteloon. Siinä kannabis rinnastetaan heroiiniin, juuri keräytymisominaisuuksiensa perusteella.

Kannabis laajentaa tajuntaa
vai
Kannabis aiheuttaa keinotekoisia aistimuksia mutta ei laajenna todellisuutta.

Kannabiksen hallussapito omaan käyttöön on sallittua
vai
Suomen lakien mukaan pienenkin määrän hallussapito on rangaistava teko. Myös kannabiksen kotikasvatus huumausaineeksi on kiellettyä.

Kannabiksen vapauttaminen estäisi rikollisuutta ja edesauttaisi hoitoon ohjautumista
vai
Kannabiksen vapauttaminen ei poistaisi muiden huumausaineiden vuoksi tapahtuvaa rikollisuutta ja varsinkaan lähimmäisille sekä ympäristölle koituvia haittavaikutuksia. Hoitoonohjautuneelle voidaan nytkin jättää syytteet lukematta. Alkoholin vapauttaminenkaan ei ole poistanut sen aiheuttamia kansantaloudellisia ja sosiaalisia ongelmia.

Kannabis lisää seksuaalista nautintoa
vai
Kannabis voi aiheuttaa käyttäjässää harhan kasvaneesta nautinnosta, mutta seksuaalinen vietti vähenee kroonisella käyttäjällä. Fysiologisesti kannabis vaurioittaa siittiöitä, passivoittaa ja aiheuttaa hormonihäiriöitä, mm tetosteronin laskua.

Kannabiksen käyttöä ei suvaita, koska se ei sovi valtakulttuuriimme
vai
Juuri ne maat, jossa kannabiksen poltto on ollut tavallista vuosisatojen ajan vaativat 1900-luvun alussa kannabiksen ottamista huumausaineluetteloon. Marokossa, Intiassa, Egyptissä, jne kannabista polttavat pääosin nimenomaan köyhät kansanluokat. Kannabis passivoittaa ja alistaa. Passivoitunut ja sisäänpäin kääntynyt ihminen on heikommassa asemassa taistelussa paremmista elinolosuhteista.