Etusivulle
Kurssi armolahjoista
Luentosarja:

Veikko Pekki

Tämän kurssin tarkoituksena on antaa systemaattinen jaoteltu raamatullinen perustieto Pyhän Hengen armolahjoista. Opettele käyttämään taulukoita ja linkkejä. Huomioi vertailevat jaottelut niissä. Kurssi perustuu periaatteellisiin kokonaisuuksiin ja edellyttää raamatunviitteiden omaehtoista hakua.


Pyhän Hengen armolahjat ja niiden toiminta 1/6: Hengen osallisuus Raamatun aikoina ja tänään
Pyhän Hengen armolahjat ja niiden toiminta 2/6: Armolahjojen ilmenemisen jaottelu
Pyhän Hengen armolahjat ja niiden toiminta 3/6: Jumalallista puhetta välittävät lahjat
Pyhän Hengen armolahjat ja niiden toiminta 4/6: Jumalallista ilmestystä välittävät lahjat
Pyhän Hengen armolahjat ja niiden toiminta 5/6: Jumalallisia tekoja välittävät lahjat
Pyhän Hengen armolahjat ja niiden toiminta 6/6: Kasvu palveluun ja rakkauteen - armolahjat ja Hengen hedelmä


Pyhän Hengen armolahjat ja niiden toiminta 1/6

Hengen osallisuus Raamatun aikoina ja tänään:

Armolahja, kreik. "karisma", saadaan Pyhältä Hengeltä, eri asia kuin luonnonlahjat


 • Ensimmäisessä Aadamissa luonnonlahjat LUOMISEN perusteella, toisessa Aadamissa Hengen lahjat YLILUONNOLLISEN HENGEN perusteella, 1. Kor. 15:46-49.
  .
  .
 • Yliluonnollinen kyky, joka annetaan seurakunnan yhteiseksi rakentumiseksi ja sielujen pelastumiseksi ja vapautumiseksi, 1. Kor. 14:24,25; Luku 12:8-10 luettelee yhdeksän, mutta on muitakin.
  .
 • Periaate ilmaistu 2. Kor. 3:5,6

Varsinaisten armolahjojen tarve:

 • JEESUKSEN palvelurooli on mallina meille: Vaikka Jeesus on Jumala, Jeesus ei palvellut Jumalan ominaisuudessa. Hän oli Ihminen, joka toimi palvelutehtävässään Pyhän Hengen voimalla, Ap.t. 10:38; Luuk. 4:17-21.
  .
 • Myös Uuden testamentin KRISTITTY palvelee tehtävässään Jumalan Hengen avulla ja voimalla - ei inhimillisten kykyjen varassa vaan samalla perustalla kuin Jeesuskin - TEHTÄVÄN SIIRTO TAPAHTUI JEESUKSELTA MEILLE: Joh. 14:12; Matt. 10:7,8; Mark. 16:15-18.

Armolahjojen vastaanottaminen:

 • Apostolien julistus yhdisti PELASTUKSEN ja KARISMAATTISEN "PYHÄN HENGEN LAHJAN" osallisuuden, Ap.t. 2:2-6,33,38,39. "Tämä lupaus" on samalla tavalla vastaanotettava tänäänkin a-lahjojen toimimiseksi.

o

 • Vaikka Pyhällä Hengellä ei täytyttäisi heti uskoontullessa, tulee Hengen lahja pyrkiä vastaanottamaan sitä seuraavine merkkeineen mahdollisimman pian, Ap.t. 8:15-17; 19:2-6. Hengen armolahjat annetaan ja jaetaan poikkeuksetta KAIKILLE: 1.Kor. 12:7,11.

o

Oikea MIELENLAATU on tärkeää pyrkiessäsi vastaanottamaan Jumalan lahjoja:

1. Pyri palvelemaan Jumalaa ja ihmisiä, 1. Piet. 4:10.

2. Pyri innokkaasti osalliseksi armolahjoista, 1. Kor. 12:31; 14:1,12,13,39. Seuraavassa käytännön neuvo:

3. Pyydä seurakuntasi johtajia panemaan kätensä päällesi ja siunaamaan sinua, jotta voisit palvella kyvyilläsi Herraa.

Näin osoitat myös yhteistyökykyisyytesi, vastuullisuutesi ja kunnioituksesi omaa seurakuntaasi kohtaan. Tällaisessa tilanteessa esim. Timoteus sai armolahjan, josta Paavali kirjoitti hänelle: "Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi." (1. Tim. 4:14).
.


ooalkuun^

.Pyhän Hengen armolahjat ja niiden toiminta 2/6

Armolahjojen ilmenemisen jaottelu tällä kurssilla

Jaottelutaulukko, opettele käyttämään ja huomioimaan kokonaisuudet myös muissa taulukoissa:


Jumalallista puhetta välittävät lahjat: Jumalallista ilmestystä välittävät lahjat: Jumalallisia tekoja välittävät lahjat:
o

- Eri kielillä puhuminen, yliluonnollista puhetta tuntemattomalla kielellä.

o

- Tiedon sanat, Jumalan mielessä olevien tosiasioiden yliluonnollinen ilmoitus.

o

- Parantamisen lahjat yliluonnollinen voima parantaa sairaita.

o

-Lahja selittää kieliä, kielten merkityksen yliluonnollinen selittäminen.

o

- Viisauden sana jumalallisen tarkoitusperän yliluonnollinen ilmoitus.

o

-Uskon lahja yliluonnollinen luottamus (passiivinen) Jumalaan, että ihmeitä tapahtuu.

o

- Profetoiminen, yliluonnollista puhetta tunnetulla kielellä.

o

- Lahja arvostella henkiä, yliluonnollinen, syvä henkien maailman ymmärrys.

o

- Lahja tehdä voimallisia tekoja, yliluonnollinen puuttuminen (aktiivinen) luonnon tavanomaiseen kulkuun.


oalkuun^oPyhän Hengen armolahjat ja niiden toiminta 3/6

Jumalallista puhetta välittävät lahjat

.Puhelahjojen suhteutusta 1.Kor. 14:1-5

Kielillä puhuva Profetoiva Kieliä selittävä
- puhuu Jumalalle, rakentaa itseään - puhuu ihmisille, rakentaa seurakuntaa - puhuu ihmisille, rakentaa seurakuntaa
- ihmisen henki puhuu Jumalalle - Jumalan Henki puhuu ihmisille - Jumalan Henki puhuu ihmisille
- on yhtä suuri kuin profetoiva silloin, kun puhe selitetään - on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä - on profetoivan veroinen

>

ERI KIELILLÄ PUHUMISEN LAHJA

> Kielilläpuhumisen eri merkitykset:

A) Kielilläpuhuminen merkkinä

 1. Merkki Pyhän Hengen kasteesta: Ap.t. 2:4; 10:44,45; 11:17; 19:6.
 2. Merkki joka seuraa Jeesukseen uskovia: Mark. 16:17
 3. Merkki uskosta osattomille: 1.Kor 14:22; Ap.t. 2:6-13

oB) Kielilläpuhuminen armolahjana

 1. Omaa rukouselämää varten: 1.Kor 14:2,4; Room. 8:26,27; Juud.20,21 merkitys: rukoileminen "hengellä" eli kielillä puhuen
  .
 2. Seurakunnassa selittämisen lahjaa varten: 1.Kor 14:5,6,13,26-28 merkitys: sanoman julistaminen kielillä puhuen
  .
 3. Hengessä kiittämistä, ylistämistä ja laulamista varten 1.Kor. 14,15 (yksityisesti) ja Ef. 5.18,19 (yhdessä)
  .

ojaotteluun^oLAHJA SELITTÄÄ KIELIÄ

 • Toimii rinnakkain kielilläpuhumisen kanssa innoittuen samaan aikaan samasta Hengestä, ei ymmärryksestä: 1.Kor. 12:10,11
 • Kielilläpuhutun sanoman voi lahjan avulla selittää joku toinen j.26 tai puhuja itse j.5
 • Kielillä puhuvan tulee rukoilla selittämisen lahjaa eli pyrkiä profeetalliselle alueelle seurakunnan rakentumiseksi 1.Kor 14:1,5,12,13
 • Puhuvatko kaikki kielillä? (1. Kor. 12:30).
  .

jaotteluun^.PROFETOIMISEN LAHJA

"Profetia"-käsitteen kaksi tasoa:

"Raamatun profetia" eli kirjoittu sana on

 

 • ainoa erehtymätön profetia (2. Piet. 1:20,21)
 • lopullinen profetia (Ilm. 22:18,19)
 • kaiken muun profetian ojennusnuora (1.Kor. 4:6)
  .

Meidän profetoimisemme on

 

 • "vajavaista" (1.Kor.13:9) ja
 • koettelun alaista (1. Kor. 14:29).

.

Profeetan virka ja profetoimisen armolahja eri asioita:

Profeetan virka on julistusvirka srk:ssa

- Tällainen palveluvirka on vain harvoilla johtajilla srk:ssa, kuten paimenen ja opettajan virkakin, 1.Kor. 12:28; Ef. 4:11; Ap.t. 15:22,32.

..Profetoimisen armolahja kuuluu yleiseen pappeuteen

- Armolahja toimii keskinäiseksi rakentumiseksi. Se on useilla kristityillä, ja lisäksi jokaista kehotetaan erikseen tavoittelemaan profetoimisen armolahjaa: 1.Kor. 14:1,31; Ap.t. 21:8,9

Huom. vaikka nimitystä "profeetta" saatetaan käyttää molemmista ryhmistä, johtamisvirka ja armolahja on erotettava toisistaan

..LAHJAN ILMENEMISMUOTOJA :

 1. Innoitettu puhe rakennukseksi, kehotukseksi, opetukseksi, lohdutukseksi: 1.Kor. 14:3,31; Ap.t. 2:11,16,17
 2. Salattujen ajatusten paljastaminen: 1.Kor. 14:24,25
 3. Yleensä yliluonnollisen tiedon osoittaminen: Ap.t. 22:14,15
 4. Rohkaisu astua Jumalan suunnitelmiin: Ap.t. 13:2
 5. Varoittaminen: Ap.t. 21:4
 6. Tulevaisuuden tapahtumien kertominen: Ap.t. 11:28
 7. Demonstrointi, draamallinen teko tms. ilmaisu: Ap.t. 21:10,11

Nyrkkisääntö profetoimisen lahjan merkityksestä:

Profetoiminen ei ohjaa elämää vaan vahvistaa jo ennen tunnettua Jumalan johdatusta.

...

VT:n profeetallisuuden ja UT:n profeetallisuuden erot:


 
VT:ssa UT:ssa
 • sanomilla auktoriteetti
 • sanomat uskovien koettelun alaisia
 • erehtymätöntä ilmoitusta
 • profetoimisemme on vajavaista
 • Henki vain harvoilla valituilla
 • profeetallinen Henki jokaisella
 • lujitti lakiliittoon
 • lujittaa armoliittoon
 

o..

 • Miten "pyrkiä saamaan" profetoimisen lahja ja "harrastaa profetoimista"?

 

- Siunaavan kuuntelevan esirukouksen palveluharjoitus - 1. Kor. 14:1,39

...

 • Miten suhtautua profetoimiseen (joka on usein vajavaista)1. Tess.5:
 

16. Olkaa aina iloiset.
17. Rukoilkaa lakkaamatta.
18. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.
.
19. Henkeä älkää sammuttako,
20. profetoimista älkää halveksuko,
21. mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22. karttakaa kaikenlaista pahaa.

..
 

"Sielullisuus ja hengellisyys" - aiheeseen liittyvä opetus tästä uuteen ikkunaan


ojaotteluun^..Pyhän Hengen armolahjat ja niiden toiminta 4/6

Jumalallista ilmestystä välittävät lahjat

Tiedon sanojen, viisauden sanojen ja henkien erottamisen suhteutusta:

Tiedon sana: Viisauden sana: Henkien erottaminen:
 • ilmestys asian paljastamiseksi
 • ilmestys oikean menettelyn paljastamiseksi
 • ilmestys toiminnan lähteen paljastamiseksi

> ..

TIEDON SANAT

> .Nyt siis ensiksi tiedon sanoista:

"Jumalalla on tiedossaan jokainen ihminen, kaikki ajat, paikat, asiat ja tapahtumat, Ps. 139:1-16. Ne eivät ole vain Jumalan mielessä (se olisi muistamista), vaan ne ovat jatkuvasti Hänen edessään (se on tietoa)" (Horton).

..

- Tiedon SANA (alkutekst. "logos") on kaiken tuon Jumalan edessä olevan tiedon jonkin yksityiskohdan yliluonnollista ilmoittamista ihmiselle Pyhän Hengen kautta.

- Tiedon Sanaa ei siis ilmoiteta puheen, vaan ILMESTYKSEN kautta (vrt. 1.Sam. 3:21: "Herra ilmestyi Samuelille Siilossa Herran sanan kautta." ks. myös Jer. 23:18: "Mutta kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut ja kuullut hänen sanansa?" )

..

Tiedon sana =

 1. Hengen toimintaa, ei luonnollista tietoa, 2.Kun. 6:8-12
 2. Saadaan ilman luonnollista ponnistelua, Ap.t. 9:11,12
 3. On riippuvainen yhteydestä Jumalaan, Matt. 16:6
 4. Sitä ei pidä sekoittaa syvälliseen sanantuntemukseen tai teologiseen tietoon, 1. Sam. 3:7,11
 5. Sitä ei pidä sekoittaa pitkällisen ja arvokkaan elämänkokemuksen tuomaan tietoon, 1.Sam. 3:1,7,11-14
 6. Voi kuitenkin esiintyä MERKKINÄ, joka vahvistaa voitelussa julistetun sanan, TEKONA, joka toimii opetuksen ohella, Ap.t. 1:1; Mark. 6:30.

..Lahjan toiminta

- Voi vakuuttaa syntisen Vapahtajasta, Joh. 4:18,19,29

- Voi rohkaista Jumalan palvelijaa, Tuom. 6:11-16

- Voi paljastaa tekopyhän, 2. Kun. 5:26; Ap.t. 5:3

- Voi ilmaista Jumalan valitun, 1. Sam. 9:17

- Voi löytää piilossa olevan ihmisen, 1. Sam. 10:22

- Voi ilmaista tarpeen, Ap.t. 9:11

- Voi ilmaista sopivan kokoontumispaikan uskoville, Mark. 14:13-15

- Voi ilmaista ihmisten ajatukset, Joh. 2:24; Mark. 2:6-8


ojaotteluun^

.


VIISAUDEN SANAT

= Jumalallisen tarkoitusperän ja suunnitelman yliluonnollinen ilmoitus oikean toimintatavan neuvomiseksi

Tiedon sanojen ja viisauden sanojen toiminta-alueet:

 • tiedon sanat > paljastavat etupäässä mennyttä ja tämänhetkistä todellisuutta
 • viisauden sanat > paljastavat etupäässä oikeita ratkaisuja menestykseksi tässä hetkessä ja tulevaisuudessa

..

Aikajana:

 
< menneisyys . . . . <tiedon sanat> . .. . . . . . . -nykyhetki- ............ >viisauden sanat >. . tulevaisuus >

.

Viisauden lähteestä ja olemuksesta:

 • Kristus = Jumalan viisaus, 1.Kor. 1:30; Kol. 2:3
  .
 • Viisauden taivaallinen olemus, Jaak. 3:17,18; Snl. 8.
  .
 • Pyhä Henki = viisauden ja ilmestyksen Henki, Ef. 1:17

- Jumalan viisaus ei ole ihmisten (kokeneidenkaan) viisautta, 1.Kor. 1:20,21; 2.luku

..Viisauden sanat eivät ole:

 • syvällisestä elämänkokemuksesta tai oppineisuudesta kumpuavaa luonnollista viisautta
 • hengellistä tai pyhittynyttäkään viisautta yleensä
 • sanan selittämisen kykyä tai jumalallisten totuuksien ilmaisemista,
  vaan:

Ne ovat hetkellisen ilmoituksen ja ilmestyksen välittämistä:

 • esim. Sanan opettamisen lahjan yhteydessä tai
 • kielten selittämisen tai profetoimisen lahjan yhtydessä tai
 • spontaanisti Hengellä täytetyn uskovan todistuksessa ja elämässä yleensä

- Jumalan viisaus ilmoitetaan ihmisen viisaudesta riippumatta, Luuk. 10:21-24,
- ilmestyksen kautta, Matt. 16:15-17,
- sitä voi ja tulee anoa, Jaak. 1:5.

...

.Täydellisen viisauden apuvälineet kristityn elämässä:

Pyhät kirjoitukset Viisauden sanat
 • Osoittavat viisauden yleisen tarkoitusperän, (2. Tim. 3:15-17).
 • Osoittavat viisauden erityisen tarkoitusperän
 • Johtavat pelastukseen, vanhurskauteen ja hyviin tekoihin yleisesti
 • Tuovat yliluonnollisen avun yksityistilanteissa, (Luuk. 12:12; 21:15; Ap.t. 6:8-10; 1. Moos. 41:25-40.)

..


.jaotteluun^LAHJA ARVOSTELLA HENKIÄ

= henkien erottaminen (diakriseis = tutkia, erottaa)


(vrt. 1.Kor. 11:31:n pohjatekstin samaa sanaa "jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi".)

.

Perustavanlaatuinen erottelu suoritettava luomattoman ja luodun henkimaailman välillä:

- Pyhä Henki kuuluu täysin eri kategoriaan - eri henkimaailmaan - kuin muut henget, koska Hän on ikuinen Jumala, Hebr. 9:14; Ps. 139:7

..

Henkien erottamista (tutkimista) ei ole:

 • ihmisen luonteen yliluonnollinen (t. luonnollinen) tunteminen
 • ihmisen vaikuttimien yliluonnollinen (t. luonnollinen) tunteminen
 • ihmisen ajatusten yliluonnollinen (t. luonnollinen) paljastaminen
 • kyky arvostella ihmisiä, musiikkia tai muuta toimintaa yleensä tai erityisesti
 • eikä varsinkaan kyky löytää virheitä kaikesta toiminnasta tai toisista ihmisistä (se on luonnonlahja, jonka omistamme kaikki)

.

Henkien erottamisen armolahja on:

ilmestyksen kautta saatu tieto siitä, onko jonkin ilmestyksen, puheen tai toiminnan perimmäisenä lähteenä

 1. ihmisen LUONNOLLINEN henki, Jer. 23:25,26; Hes. 13:3
  .
 2. riivaaja- eli DEMONIHENKI, 2. Aik. 18:12-24; Ap.t. 16:16-18
  .
 3. ENKELIOLENTO Jumalan luota, 2. Kun. 6:15-17; Dan. 10:4-7; 4. Moos. 22:31
  .
 4. Jumalan PYHÄ HENKI, 1. Kor. 2:14-16; Ap.t. 2:15,16

.

HUOM:

Jokaisen kristityn tulee ja hän voi harjoittaa henkien erottamista, vaikka hänellä ei olisikaan henkien erottamisen armolahjaa:

 • Koska Raamattu antaa siihen perustavanlaatuiset kriteerit, 1.Joh. 4:1
 • Koska ihmisessä olevan hengen voi tunnistaa puheesta, j. 2-6
 • ja hänen teoistaan, j. 7-8.
 • Koska hengelliset aistit voivat harjaantua, Hebr. 5:14
 • Koska antikristuksen henki on laittomuuden henki maailman ja yhteiskunnan ilmapiirissä, Matt. 24:12; 2.Tess. 2:7-12, ja yrittää tunkeutua seurakuntaan, 1.Tim. 4:1,2; 1.Joh. 2:18,19
  .

ojaotteluun^

.Pyhän Hengen armolahjat ja niiden toiminta 5/6

Jumalallisia tekoja välittävät lahjat

TERVEEKSITEKEMISEN LAHJAT eli parantamisen lahjat

Perustus:

Parantamisen armolahjojen (huom. monikkomuoto) tulisi olla paljon nykyistä yleisempiä uskovien keskuudessa. Ne kuuluvat epäilemättä "parhaimpiin armolahjoihin", joita Raamattu kehottaa jatkuvasti tavoittelemaan. "Teillä ei ole sentähden ettette ano." Tätä lahjaa tulisi erityisesti anoa uskossa. Uskolle on luotava kestävä pohja Jumalan sanasta. Meidän tulisikin nyt sisäistää seuraavat perustotuudet uudella tavalla - kuin ensimmäistä kertaa:

 • Parantuminen kuuluu keskeisesti lunastustyöhön ja evankeliumiin, Jes. 53:4,5; Matt. 8:16,17
 • Parantaminen kuului keskeisesti Jeesuksen toimintaan, Matt. 4:23-25
 • Parantaminen kuului ja kuuluu nytkin opetuslasten todistustehtävään, Matt. 10:7,8; Luuk. 9:2,6; 10:1,8,9
 • Parantaminen seuraa merkkinä jatkuvasti Jeesukseen uskovia, Mark. 16:18

..

Parantuminen voidaan kokea monella tavalla USKOA harjoitettaessa

 1. Evankeliumin sanan kuulemisen kautta, Ap.t. 14:9
 2. Uskovien kätten päällepanon kautta, Mark. 16:18
 3. Öljyllä voitelun kautta, Mark. 6:13; Jaak. 5:14
 4. Vanhimpien palvelutehtävän kautta, Jaak. 5:14,15
 5. Syntien tunnustamisen ja siihen liittyvän uskon rukouksen kautta, Jaak. 5:16

..

Miten parantamisen lahjat saadaan

1. Kor. 12:9: ".. toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä".

Parantamisen lahjat saivat Uudessa testamentissa:

 • Kaksitoista lähetettyä: Luuk.9:1
 • Pietari: Ap.t. 3:6; 5:15,16; 9:34
 • Paavali: Ap.t. 19:11,12; 28:8,9
 • Jäsenet seurakunnassa: 1. Kor. 12:9

Pyrittävä osalliseksi, koska kuuluu "parhaimpiin" armolahjoihin.


ojaotteluun^

..USKON LAHJA

= Yliluonnollinen, levollinen luottamus, että ihme tapahtuu jossakin tilanteessa

Uskon lahjan ja voimallisten tekojen lahjan suhteutusta:

..

 • Uskon lahja toimii passiivisesti vastaanottaen ihmeen
 • Voimallisten tekojen lahja toimii aktiivisesti tehden ihmeen

...Pelastavan uskon ja uskon armolahjan välinen ero:

Pelastava usko

 • syntyy evankeliumin kuulemisesta ja on jokaisella uskovalla, Joh. 5:24; Room. 10:17

Uskon lahja

 • ei korvaa
 • ei sisällytä itseensä
 • eikä pyyhi pois pelastavaa uskoa, vaan
 • toimii armolahjan omaavan kohdalla tilannekohtaisesti ja pitkälläkin aikavälillä, esim.:

...

- toteuttamalla lausutun sanan, Mark. 11:23; 1.Kun. 17:1; 18:23-29; 2. Kun. 2:21,22; Hebr. 11:17-27

- kohtaamalla vaaran tyynesti, Dan. 6:23; Ap.t. 12:6; 27:22; Mark. 4:40

- tuomalla apua kodin ja elinkeinon ym. ongelmissa 2. Kun. 4:1-7, 42-44

o


"Uskon rukous parantaa sairaan" (Jaak. 5:15). Huomio:

USKON rukous EI OLE: "Herra JOS SE ON SINUN TAHTOSI, paranna tai ms...". Tällainen rukous on nöyryyttä yksinomaan tapauksissa, joissa Jumalan tahdosta ei ole tietoa.

USKON RUKOUS ON VARMA LAUSUTTU TIETO JUMALAN TAHDOSTA JA TOIMINNASTA:

Eli: "Herra, KOSKA SE ON SINUN TAHTOSI, paranna, tms..."!

o


.jaotteluun^

.LAHJA TEHDÄ VOIMALLISIA TEKOJA

= Yliluonnollinen puuttuminen luonnon tavanomaiseen kulkuun,

Lahjan ilmenemisestä käytetään ilmaisuja "ihme, merkki, tunnusteot" (kuten parantumisistakin)

.

Parantamisen lahjojen ja voimallisten tekojen lahjan suhteutusta:

.
Parantamisen lahjat = ihmeitä
elollisen ruumiin alueella
.
.
Voimalliset teot = ihmeitä
elottoman luonnon alueilla
.

...

 

Voimallisia tekoja:

 • veden muuttaminen viiniksi, Joh. 2:1-11
 • tulen langettaminen taivaasta, 2. Kun. 1:10
 • kuolleen herättäminen, Ap.t. 9:40
 • meren halkaiseminen, 2. Moos. 14:21
 • myrskyn tyynnyttämien, Matt. 8:26, jne.

.Voimalliset teot

.

1. Voivat vapauttaa vihollisen käsistä, 2. Moos. 14:16

2. Voivat pitää huolta ja pelastaa vaarasta, Joh. 6:10,11; Matt. 8:23-27

3. Voivat panna täytäntöön jumalallisia tuomioita, Ap.t. 13:11,12

4. Kirkastavat Jumalan voimaa ja suurenmoisuutta, Joh. 14:11; 3:2


ojaotteluun^

.Pyhän Hengen armolahjat ja niiden toiminta 6/6

Kasvu palveluun ja rakkauteen - armolahjojen ja Hengen hedelmän suhteutusta

 • Armolahjat > Kristuksen VOIMAN ilmenemistä uskovissa, Joh. 14:12-14
 • Hengen Hedelmä > Kristuksen LUONTEEN ilmenemistä uskovissa, Gal. 5:22

.

.VASTA LAHJAT JA HEDELMÄ YHDESSÄ OSOITTAVAT MAAILMALLE KUKA JEESUS ON

..

.

.
"Mutta Hengen hedelmä on RAKKAUS, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen."
(Gal. 5:22).
.

.

.VAROITUS: armolahjat eivät todista oikeasta suhteesta Jumalaan -

SIKSI HEDELMÄN JA LAHJOJEN TASAPAINO = VÄLTTÄMÄTÖN

Armolahjat voivat toimia myös irrallaan oikeasta mielenlaadusta

 • Bileamin hurskas puhe ja samanaikainen kierous, KUITENKIN PROFETOI AIDOSTI JUMALAN HENGESSÄ: 4. Moos. 22:17-22; 24:2-; 25:1; 31:16; Ilm. 2:14.
  .
 • Siksi Jeesuksen sanat, Matt. 7:21-23
  .
 • Myös korinttolaisten keskellä toimivat kaikki armolahjat, 1.Kor. 1:7, vaikka heidän keskellään oli vakavia syntejä ja harhaoppeja: 1:11; 6:1-8; 5:1; 8:10-12; 11:18-21,29,30; 15:12

.

- Armolahjat eivät korvaa Hengen hedelmää (rakkautta)

- Hengen hedelmä ei korvaa armolahjoja, VAAN:

 

ARMOLAHJAT TOIMIVAT RAKKAUDEN TYÖKALUINA, 1. Kor. 13. luku.


 
alkuun^ | Sielullisuus ja hengellisyys - aiheeseen liittyvä opetus | Etusivulle |