EHDOTUS AIKUISTEN ADD-DIAGNOOSIN KRITEEREIKSI

Hallowell ja Ratey (Välittäjänä Matti Wallin, suomennos Porin ADD-vertaistukiryhmä)


1. Alisuoriutumisen tunnetta, kun ei saavuta tavoitettaan
(huolimatta siitä, että on paljon panostanut)
2. Vaikeus järjestää töitään ja arkisia rutiinejaan
3. Jatkuvaa myöhästelyä tai vaikeutta päästä alkuun
4. Monta juttua yhtä aikaa meneillään, vaikeus saada niitä loppuun
5. Taipumus sanoa mieleen juolahtaneita asioita huomioimatta sopivatko ne tilanteeseen tai ajankohtaan
6. Toistuvasti jännityksen etsintää
7. Kyllästymisalttiutta
8. Helposti häiriintymistä, vaikeuksia keskittyä, taipumusta luiskahtaa asiasta toiseen kesken kaiken, tai toisaalta usein havaittavissa yliampuvaa paneutumista
9. Usein luova, vaistomaisesti oivaltava, älykäs
10. Vaikeuksia toimia sääntöjen mukaan, noudattaa rutiineja
11. Kärsimätön, Ei kestä pettymyksiä
12. Toimii impulsiivisesti joko sanallisesti tai toimissaan; heräteostoksia, suunnitelmien muuttamista, työpaikan vaihtamista…
13. Alttiutta harmitella ja surra loputtomasti, taipumusta pohtia tulevaa joko pessimistisesti tai pinnallisesti, jopa välittämättä todellisista vaaroista
14. Välillä peloissaan kuin kuolemaantuomittu, välillä ottaa ylettömiä riskejä
15. Mielialan vaihtelua, depressiivisyyttä varsinkin, jos on menettänyt läheisen tai mieleisen tehtävän
16. Levottomuutta, rauhattomuutta
17. Aineiden väärinkäyttöä
18. Pysyvä itsensä hyväksymisen ongelma
19. Itsensä arvioinnissa epärealistisuutta
20. Suvussa ADD-oireita tai maanis-depressivistä sairautta, depressiota, aineiden väärinkäyttöä, tai muita mielialan kontrollin häiriöitä
21.Lapsuudessa havaittu ADD-oireita
22.Tai Tilanne ei muuten selity jollakin toisella sairaudella

21.10.2003