Bekämpning av filtsjukan

Bilder

Mycelium
   
Groddskador
Stolonskador
Knölskador
 
Lackskorv