Bekämpning av filtsjukan

 

 

 

 

De här bekämpningsråden har uppstått i samråd med företag, forskning och rådgivning inom den finska potatisbranschen. De har kommit till som resultat av filtsjukaundersökningar som försiggick år 2003-2006 på Institutionen för tillämpad biologi vid Helsingfors universitet. Projektgruppen har samlats sju gånger för att diskutera resultat och utarbeta odlingsråd. Odlingsråden är avsedda för hela potatisbranschen.

Websidan innehåller de egentliga bekämpningsråden, som utkristalliseras i filtsjukabekämpningens sju bud. Dessutom finns det mycket bakgrundsinformation, för att lätta bedömningen av omfattningen och bekämpningsbehovet av sjukdomen, samt för motivering av odlingsråd. Olika symptom av sjukdomen blir bekanta i och med omfattande bildmaterial. Redan i samband med sjukdomsbilderna berättas hur symptomen har uppstått, men ännu bättre kan man lära sig att känna sjukdomen genom att bekanta sig med sjukdomsförloppet i dess olika skeden. Om man vill lära känna grundligare själva orsaken till filtsjukan, Rhizoctonia solani -svampen, står en beskrivning av patogen till förfogande.

Bekämpningsråden kan printas ut här: Bekämpningsråd av filtsjukan (pdf) 

Filtsjukaprojektets slutrapport (på finska) finns här: Slutrapport (pdf)

Paavo Ahvenniemi, Paula Wilson, Mari Lehtonen och Jari Valkonen. Helsingfors 2006