Paavon Perunasivu

AMAZONE

LAJIKEKUVAUS

JALOSTAJA Agrico
EDUSTUS Kesko Oyj
ALKUPERÄ Amazone polveutuu risteytyksestä Civa x Provita
KASVUAIKA Amazone on lajiketyypiltään varhaisperuna, joten mukulasadon kehitys ja varsiston tuleentuminen tapahtuu aikaisin.
KASVUTAPA Varsisto on varhaisperunalle tyypillisellä tavalla matala.
SATOISUUS Amazonen satoisuus on keskinkertainen. Runsasmukulaisena lajikkeena myyntikelpoista kokoa syntyy hieman hitaammin kuin muilla varhaisperunoilla.
MUKULA Mukulaluku on runsas. Mukula on pitkänsoikea, hyvin matalasilmäinen ja kirkaskuorinen. Mukulan ulkonäkö on lajikkeiden ehdotonta parhaimmistoa.
KEITTOLAATU Amazonen erikoisominaisuus on varhaisperunaksi poikkeuksellisen jauhoisuus. Se ei ole kovin arka raaka- tai keittotummumiselle. Jauhoisuudesta johtuen mukula kuitenkin rikkoutuu kuorittuna keitettäessä herkästi.
TAUDINKESTÄVYYS Amazonella on erinomainen kestävyys virustauteja vastaan. Se on myös ankeroisenkestävä. Perunaruven kestävyys on keskitasoa, mutta rutonkestävyys heikko.
SADON KÄYTTÖ Koska Amazone on varhaisperuna, se on parhaimmillaan kesällä. Syksyllä sen jauhoisuus saattaa olla varsinkin kuivina vuosina niin suuri, että rikkikiehuminen muodostuuu ongelmaksi. Amazonen laatu ei, useimmista muista varhaisperunoista poiketen, heikkene varastoinnin aikana ja se sopii siksi ympärivuotiseen käyttöön. Matalan sokeripitoisuuden ansiosta se soveltuu myös perunalastu- ja ranskanperunatuotannon raaka-aineeksi.
VILJELYSUOSITUS Amazone soveltuu varhais- ja talvikäyttöön viljeltäväksi koko maahan.

VILJELYTEKNIIKKA

MAALAJI

Amazone kärsii herkästi kuivuudesta ja soveltuu siksi huonosti perinteisille varhaisperunalohkoille, joissa maalajina on useimmiten vettä heikosti pidättävä hiekka tai karkea hieta. Myös tällaiset lohkot tulevat luonnollisesti kyseeseen, jos perunaa on mahdollista sadettaa.

Maan multavuus on Amazonen viljelyssä eduksi. Runsaasti multa-ainesta sisältävän maan vedenpidätyskyky on hyvä ja siinä on runsaasti typpeä. Amazonen viljelystä jopa turvemailla on saatu hyvä kokemuksia.

SIEMEN

Amazonen siemenen tulisi olla täysin vapaata mukularutosta. Kasvuston sisältä ruttoisista siemenmukuloista käsin varhain liikkeelle lähtevä tauti voi muutoin aikaistaa ruton ilmaantumista huomattavasti. Siemenen taudittomuuden voi varmistaa hankkimalla vuosittain uutta tarkastettua käyttösiementä.

Amazonen taudinkestävyys on muutoin hyvä ja muita siemenperäisiä sairauksia ei juuri esiinny.

IDÄTYS

Siemenen kunnollinen idätys on sadonmuodostuksen jouduttamiseksi tarpeen myöskin varhaisperunoilla. Liiallista fysiologisen iän lisäämistä tulee kuitenkin välttää, koska vanhentuessaan siemen menettää sadontuottokykyään.

Valo rajoittaa idun pituuskasvua. Valoidätyksellä idusta kehittyy vihreä ja sitkeä valoitu, joka kestää rikkoontumatta koneellisen istutuksen.

Lämpö säätelee itämisnopeutta. Idätysajan pituus riippuu käytetystä lämpötilasta. 15 asteen lämmössä Amazonen idätysaika on noin 18 vuorokautta. Idätysaikaa voidaan lyhentää antamalla siemenelle lämpösykäys korkeammassa lämpötilassa idätyksen alussa. Siementen ei tarvitse olla vielä siinä vaiheessa välttämättä valossa.

LANNOITUS

Perunan typpilannoitustarve riippuu maalajin multavuudesta, vaihdellen välillä 50 kg/ha (rm, erm) - 70 kg/ha (vm, m).Eteläisimmässä osassa maata näitä lukuja voi korottaa noin 10 kg/ha.

Amazonen viljelyn onnistuminen edellyttää kuitenkin muita varhaisperunoita voimaperäisempää viljelyä. Hyvän tärkkelyspitoisuuden ja jauhoisuuden ansiosta Amazonen typpilannoituksen tasoa voi, ja tulee, lisätä normaalista 10-20 kg/ha keittolaadun heikentymättä.

Liiallisen jauhoisuuden vähentämiseksi suhteellisen runsas kaliumin käyttö on suositeltavaa.

ISTUTUS

Riittävän mukulakoon saavuttamiseksi istutuksen tulisi olla harvahko. Istutusetäisyys noin 30 cm.

SADETUS

Amazonen sadettaminen on hyvään tulokseen pääsemiseksi lähes välttämätöntä.

Jotta sadetus ei kiihdyttäisi Amazonen mukulaluvun kasvua, se täytyisi aloittaa suhteellisen myöhään, mukulanmuodostuksen jo alettua. Suhteellisen tiheä sadetus pienehköin kerta-annoksin antaa parhaan tuloksen. Noin 25 millimetrin kertasadetusta käytettäessä läpäisevät maat tulisi sadettaa viikon välein ja hyvin vettä pidättävät lohkot 10 päivän välein. Luonnonsade luonnollisesti vähentää sadetustarvetta. 4-5 millin sade siirtää seuraavaa sadetuskertaa päivällä eteenpäin.

RUTONTORJUNTA

Varhaisperunana ennen elokuun alkua korjattavia eriä ei kannata ruttoruiskuttaa, koska ruttoa ilmenee hyvin harvoin haitallisessa määrin niin aikaisin. Elo- ja syyskuussa korjattavien ja varsinkin varastoitavien erien ruttoruiskutuksista täytyy kuitenkin huolehtia.

Ensimmäinen ruiskutus suoritetaan ennen varsiston sulkeutumista, jolloin myöskin alalehdet saadaan suojattua. Ensimmäisellä ruiskutuskerralla suositeltava aine on systeeminen Tattoo, jonka vaikutus säilyy pari viikkoa. Toisella ja mahdollisella kolmannella ruiskutuskerralla voisi käyttää Shirlania, jonka varoaika on vain seitsemän vuorokautta.

NOSTO

Varhaisperunan ensimmäiset nostot täytyisi suorittaa erityisen hellävaraisesti, jotta heikko kuori säilyisi mahdollisimman eheänä.

Myöhemmissä nostoissa varhaisperunan aikainen tuleentuminen ja nopea kuorenmuodostus kääntyy eduksi, ja nosto onnistuu yleensä ongelmitta.

Jos ruttoa ilmestyy ruiskutuksista huolimatta edes vähänkin Amazonen lehtiin ennen syysnostoja, varsinkin varastoitavaksi aiottujen erien varsisto tulisi hävittää kemiallisesti (murskaus + Reglone) noin viikkoa ennen nostoa. Muutoin lehdissä oleva ruttosaastunta tartuttaa nostossa mukulat ja seurauksena saattaa olla sadon nopea pilaantuminen varastossa.

VARASTOINTI

Varastoon tuotu peruna tuuletetaan kuivaksi muutamassa päivässä suhteellisen suurilla ilmamäärillä (80-100 m3 ilmaa perunatonnia kohti tunnissa). Sen jälkeen tuuletus pudotetaan minimiin turhien haihtumistappioiden estämiseksi.

Kolhujen nopean korkkiutumisen edistämiseksi perunoita lämpökäsitellään kuivatuksen jälkeen. Kaksi viikkoa 15 asteessa on riittävä aika.

Ulkoilman viilennyttyä riittävästi varaston lämpötila pudotetaan 3,5-4,0 asteeseen. Lämpötila pyritään pitämään tasaisena tuulettamalla varastoa tarvittaessa.