Paavon Perunasivu

Idätys

  • Siemenen idätys on pohjoisissa lyhyen kesän oloissamme aina suotavaa. Useimmilla perunalajikkeillamme on liian pitkä kasvuaika ja tuleentunut, riittävän runsas perunasato voidaan saada vain idättämällä siemen. Lisäksi idätyksen ansiosta perunan nostoon päästään riittävän aikaisin, hyvillä nostosäillä, jolloin peruna pystytään nostamaan kolhiintumatta ja terveenä.
  • Valo rajoittaa idun pituuskasvua. Valoidätyksellä idusta kehittyy vihreä, sitkeä ja lyhyt valoitu, joka kestää rikkoontumatta koneellisen istutuksen. Puutteelliswssa valaistuksessa idusta kehittyy valkoinen, pitkä ja hauras pimeäitu. Valoidätys on siksi ainoa oikea idätystapa. Menetelmä, millä idätettävälle perunalle tarjotaan riittävästi idun pituutta säätelevää valoa voi vaihdella. Perusedellytys on kuitenkin, että idätettävä peruna ei ole liian paksuna kerroksena, jolloin valo pääsee riittävässä määrin jokaisen mukulan luo.
  • Idätysajan pituus riippuu idätyslämpötilasta. Tarkimpaan idätystulokseen pääsee käyttämällä lämpösummamenetelmää . Idätyslämpösumma saadaan vähentämällä päivittäisestä idätyslämpötilasta neljä astetta ja lisäämällä näin saatu päiväarvo lämpösummaan. Esimerkiksi 15 asteen idätyslämmössä päivittäin kertyy 15-4=11 astetta. 20 vuorokaudessa syntyy 20*11=220 lämösumma-astetta, mikä onkin useimmille talviperunalajikkeille sopiva lämpömäärä. Jos idätys suoritettaisiinkin 20 asteessa, päivittäin kertyisi 20-4=16 astetta ja 220 astetta saavutettaisiin 14 vuorokaudessa.
  • Aikaiset lajikkeet vaativat vähemmän idätyslämpöä kuin "normaalit" talvilajikkeet (190-200 astetta) ja hyvin myöhäiset lajikkeet vastaavasti normaalia enemmän (240-250 astetta).
  • Pohjoisessa tuotettu siemen on kasvanut suhteellisen pienillä lämpömäärillä ja se on siksi ns. fysiologisesti nuorta. Fysiologisesti nuoresta siemenestä syntyy rehevä, suhteellisen hitaasti tuleentuva kasvusto. Kasvurytmin jouduttamiseksi Pohjois-Pohjanmaalla tuotettua siementä tulisi siksi idättää suhteellisen pitkään.
  • Vähämukulaisten lajikkeiden mukulalukua voidaan kasvattaa pitämällä siemen varastoituna normaalia viileämmässä ja mahdollisimman pitkään. Myöhään aloitetussa idätyksessä muodostuu tällöin runsaasti ituja, mikä lisää varsilukua ja mukulalukua kasvukaudella.
  • Jos perunan siementä ei pysty idättämään pienissä idätyslaatikoissa tai muuten sillä tavoin, että mukuloihin muodostuu valoituja, niille kannattaa antaa vain ns. viritysidätys. Perunalaatikot nostetaan tällöin varastolämmöstä lämpimään tilaan vain noin viikon ajaksi juuri ennen istutusta. Mukuloihin muodostuu vain lyhyitä valkoisia itupiikkejä eikä pitkiä, istutuksessa katkeilevia ja vioittuvia pitkiä pimeäituja.
  • Jos perunan istutus viivästyy pitkälle toukukuuhun, peruna itää varastolämpötilan noustessa riittävästi ituja ilman mitään erillisiä toimenpiteitä. Näin käy varsinkin aikaisille lajikkeille.

     

 

 

 

 

 

Katso tästä palstaviljelijän idätysohje