Paavon Perunasivu

Perunan sadetus

 • Peruna käyttää vettä "selkärangaksi", solujen nestejännityksen ylläpitämiseen, yhteensä noin 300 mm kasvukauden aikana. Meidän oloissamme vettä puuttuu "normaalivuonnakin" lähes 100 mm, kuivina kesinä vielä paljon enemmän.
 • Hyvissä kasvuoloissa vesi lisää perunasadon määrää keskimäärin 2 tn/ha jokaista 10 mm vettä kohti. Optimaalinen perunan vesitalous antaa tällöin mahdollisuuden saavuttaa satopotentiaalin mukainen maksimisato, yli 60 tn/ha.
 • 60 tonnin perunasadon mukana lähtee vettä vain noi 5 mm:n sadetta vastaava määrä. Loput 98 % vedestä kuluu pääosin haihduntaan.

Sadetuksen vaikutukset

 1. Sadon määrä kasvaa 10-30 %.
 2. Aikainen sadetus lisää mukulalukua, pienentää mukulasadon keskikokoa ja jouduttaa varsiston tuleentumista.
 3. Tärkkelyspitoisuus yleensä nousee hieman - loppukesän sadetus yhdessä runsaiden sateiden kanssa voi kuitenkin laskea sitä.
 4. Sadon kokojakauma tasoittuu.
 5. Rupisuus vähenee selvästi oikea-aikaisella sadetuksella.
 6. Mukulan ulkonäkö paranee.
 7. Jauhoisuus ja rikkikiehuminen lisääntyy.
 8. Vetisyys vähenee.
 9. Keittotummuminen vähenee hieman.
 10. Nitraattipitoisuus laskee.
 11. Fosforipitoisuus nousee.
 12. Tyvimätä saattaa lisääntyä, jos siemenkanta on huono.
 13. Ruttoriski saattaa kasvaa, ellei rutontorjunnasta pidetä hyvää huolta
 14. Ravinteiden tarve kasvaa. Typen otto kasvaa jopa 18 %, fosforin 30 % ja kaliumin 55 %.

Miten sadetus suoritetaan?

 • Jos sadetuksella halutaan samalla torjua rupea, se tulisi aloittaa jo ennen mukulanmuodostuksen alkua - talvilajikkeilla yleensä juhannuksen tienoilla.
 • Pelto sadetetaan ensimmäisellä kerralla läpimäräksi (kenttäkapasiteettiin).
 • Sadetus uusitaan heikon vedenpidätyskyvyn omaavilla hiekkamailla ja karkeilla hiedoilla kun noin 20 mm vettä on haihtunut, eli 4-5 päivän välein.
 • Hienot hiedat ja hiesu- tai savipitoiset maat sadetetaan uudelleen kenttäkapasiteettiin kun noin 30 mm vettä on haihtunut, eli 5-7 päivän välein.
 • Viiden millin luonnonsade siirtää seuraavaa sadetuskertaa päivällä.
 • Riittävä kosteus noin kuukauden ajan mukulanmuodostuksen alusta - juhannuksen tienoilta - eteenpäin torjuu ruven täysin.
 • Hyvän sadonmuodostuksen ja laadun takaamiseksi perunan riittävästä veden saannista täytyy huolehtia elokuun puoliväliin asti.