Perunaseitin torjunta

Taudinoireet

 

Mukuloiden epämuotoisuus

 

Mukuloiden epämuotoisuus on tyypillisin seitin aiheuttama laatuvika. Epämuotoisuutta syntyy usealla eri mekanismilla. Suurin syy on maavarsivioitusten seurauksena muodostuva tiivis mukulapesä, jossa mukulat painautuvat toisiaan vasten kasvaessaan epämuotoisiksi.

 

 

 

 

 

 

Pienten mukiuloiden pinnan vioittuminen johtaa oheisen kuvan tapaiseen epämuotoisuuteen, jossa vioittunut kohta on jäänyt kuopalle. Kuoppakohdassa näkyy oheisen kuvan tavoin kuorirosoa. Tällainen epämuotoisuus sijaitsee usein mukulan itupäässä.

 

 

 

 

 

 

 

Seitti voi myös aiheuttaa perunassa kasvuhäiriön, joka voi johtaa oheisen kuvan tapaiseen epämuotoisuuteen. Mukulan silmäpisteiden lähellä olevat alueet kasvavat epätavallisen voimakkaasti. Tällainen "joulukuusi-ilmiö" on tyypillinen pitkänomaisille lajikkeille.

 

 

 

 

 

 

Tässä kuvassa tervettä perunasatoa.