Perunaseitin torjunta

Taudinoireet

 

Maavarsien vioittuminen

 

Maavarsien kasvu alkaa lähes heti perunan

pintaantulon jälkeen. Jo 1-2 viikkoa pintaantulosta maavarsiin alkaa muodostua samanlaista seittivioitusta kuin aiemmin ituihin. Vioitus on yleensä keskittynyt maavarren kärkosaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopulta valtaosa seitin vaivaaman kasvin maavarsien kärjistä voi olla seitin vioittamia. Maavarsien kärkien vioittuminen johtaa epätasaiseen mukuloiden kokojakaumaan ja mukulapesän normaalia tiiviimpään rakenteeseen, mistä puolestaan seuraa mukuloiden epämuotoisuutta, vihertyneisyyttä ja juovaisuutta.