Uusi kirjoitus:  Robert Bresson elokuvateoreetikkona
 

 
         
 

Antti Pönni
 

Uusi kirjoitus: 
Robert Bresson elokuvateoreetikkona
Lisensiaatintutkielma. 
Turun yliopisto / Mediatutkimus

Huhtikuu 2005

 

 

kirjoitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Cinématographe: façon neuve d'écrire, donc de sentir"
("Kinematografi:  uusi tapa kirjoittaa, siis tuntea.") 


Robert Bresson:  Notes sur le cinématographe

   
 


   

Tutkielma löytyy pdf- muodossa alla olevista linkeistä.  Teksti on täysin sama kuin tarkastetussa tutkielmassa.  Erillisinä dokumentteina löytyvät

Lisäksi alla on työn sisällysluettelo, jossa kunkin luvun kohdalla on linkki kyseiseen lukuun erillisenä pdf-dokumenttina [pääluvut kooltaan 200-300 kt]. Nimiösivu, sisällysluettelo ja alun huomautukset löytyvät luvun 1 yhteydestä.
 

 

 

 

 

Sisältö

 

Sisältö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Huomautus alaviitteistä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

1. Johdanto: Robert Bresson – elokuvantekijä teoreetikkona? [300 kt] . . . . . . . . . 5

1.1. Bresson ja elokuvateoria

1.2. Bresson elokuvantekijänä

1.2.1. Bresson ja hänen elokuvansa

1.2.2. Bressonin tyyli ja sen tulkinnat

1.3. Käsitteiden cinématographe ja cinéma käännöksistä

 
2. Notes sur le cinématographe ja Bressonin elokuvateorian lähtökohdat [200 kt] . . 49

2.1. Notes sur le cinématographe: huomiota teoksen taustasta

2.2. Argumentaatiota? Notes sur le cinématographe ja Pensées

2.3. Fragmentaarisuus ja kokonaisuus

 3. "Kinematografi" ja elokuvan taide [240 kt] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 74

3.1. "Kinematografin" (cinématographe) käsite

3.2. Bresson ja kinematografin käsite

3.3. Kinematografi taiteena

3.3.1. "Kuva", "todellisuus" ja elokuvan olemus

3.3.2. "Valokuvatusta teatterista" aitoon elokuvallisuuteen

3.3.3. "Puhdas" elokuva? 

4. Kinematografi ja kirjoitus [230 kt]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

     4.1.    Bresson ja elokuvallisen kirjoituksen (écriture) ajatus

     4.2.    Kirjoitus ja montaasi

               4.2.1. Bresson ja neuvostoliittolainen montaasiteoria

               4.2.2. Kuleshovin efekti ja montaasiperiaate

4.2.3. Montaasi, kirjoitus ja kieli

4.2.4. Kirjoitus yhteentörmäyksenä: Bresson ja Eisenstein

5. Todellinen ja tosi [300 kt] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138

5.1. Kaksi periaatetta

5.2. Todellinen (réel)

5.2.1. "Todellinen" materiaalina: Bresson ja Kuleshov

5.2.2. Fotogeenisyys ja todellisen "paljastuminen"

5.2.3. Bresson ja todellisen "näkeminen"

5.3. Fragmentaatio

5.3.1. Fragmentaatio ja elokuvallisen kirjoituksen prosessi

5.3.2. Fragmentaatio ja representaatio

5.4. "Uusi riippuvaisuus" ja transformaatio

5.5. Elokuvan totuus

5.6. "Impressioiden montaasi" 

6. Jälkisanat [40 kt] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

Lähteet [150 kt] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

1. Bressonin tekstit

Notes sur le cinématographen käytetyt laitokset ja käännökset

Muut Bressonin julkaistut kirjoitukset

Bressonin haastattelut

2. Muut lähteet

Kirjalliset lähteet

Www-lähteet 

Bressonin filmografia [30 kt]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211