Aurajoki

(lähde Tietosanakirja 1909)


Aurajoki, Varsinais-Suomen huomatuimpia jokia; sen laskupuolella sijaitsee Turun kaupunki. Joen vesialueen laajuus on 950 km2.


Itse joki saa alkunsa soista Oripään kappelin samannimisen kylän pohjoispuolelta. Sen pituus on n. 65 km, leveys taas paikoin 50 m. Kun maan nousu merestä sisämaahan on jyrkänlainen - yleisimmin 1,4 metriä 1 km kohti, Liedossa taas 3 metriä - muodostuu jokeen useita koskia, joista huomattavin on Halisten koski, 5-6- km:n päässä joen suulta, putous 5,6 m korkea.

Joki saa useita sivuhaaroja, joista huomattavimpia ovat Paattisten l. Maarianjoki, Liedonjoki ja Järvenoja.

1890 tehtyjen kokeiden mukaan joki kuljettaa korkean veden aikana 18,863 m3 ja matalan veden 16,846 m3 vettä sekunnissa.

Joen laskupuoli on vanhoista ajoista ollut tärkeä kauppasatama. Sen rantamilla ovat olleet tunnetut kauppapaikat Koroisten kaupunki, Kupittaa ja itse Turku. Aniniemelle, joen suulle, rakennettiin Turun linna.

Aurajoella on ennen muinoin ollut rajajoen merkitys. Siitä on aikanaan alkanut raja, joka jakoi maamme kahtia, nim. Pohjois-Suomeen ja Etelä-Suomeen; samaa jakoperustetta seurattiin sittemmin 1435 kun maamme jaettiin kahteen laamannikuntaan.

copyright K. J. Karlsson, "Undersökning af vatten- och slamförhållandena i Aura å sommaren 1890" (Geogr. föreningens Tidskrift 1891, n:o 5)

________________________________________

Tikkasen Savijoki - runoelma
alkusivulle


sivu laadittu 10.3.2000