Sisällysluettelo
1. JOHDANTO
    1.1. Tutkimuksen tarkoitus ja luonne
    1.2. Tutkimusaineisto ja raportointitapa
2. TIEDETTÄ KOSKEVA KIINNOSTUS JA INFORMAATIO
    2.1. Tiedeasioiden seuraaminen
           2.1.1. Tiede vs. muut aihepiirit
           2.1.2. Väestöryhmittäiset kiinnostuserot
    2.2. Tiedekiinnostuksen kohdentuminen
           2.2.1. Tieteenalojen vertailu
           2.2.2. Väestöryhmittäiset erot
    2.3. Tiedettä koskevan tiedon lähteet
           2.3.1. Yleiskuva tietolähteistä
           2.3.2. Väestöryhmittäiset erot tietolähteissä
    2.4. Kansalaisten tiedetietous - esimerkinomainen kurkistus
3. TIETEELLISEN TOIMINNAN KUVA
    3.1. Luottamus tieteeseen ja tutkimukseen
           3.1.1. Tiede vs. muut instituutiot ja toimijat
           3.1.2. Väestöryhmittäiset luottamuserot
    3.2. Tieteen tila - kuinka hyvin tai huonosti asiat ovat
           3.2.1. Yleiskuva arvioinneista
           3.2.2. Arviointien väestöryhmittäiset erot
    3.3. Tieteen kyky ratkaista ongelmia
           3.3.1. Yleiskuva odotuksista
           3.3.2. Väestöryhmittäiset erot odotuksissa
    3.4. Muut tiedekannanotot - konkretisointeja ja täydentäviä näkökulmia
           3.4.1. Tieteen arvostus, hyödyt ja hyvinvointimerkitys
           3.4.2. Tieteen rahoitus, voimavarojen kohdentaminen
           3.4.3. Tieteen riskit ja uhat
           3.4.4. Tiede ja maailmankuva
           3.4.5. Tieteen etiikka ja moraali
           3.4.6. Kvasi-/vaihtoehtotieteen asema
           3.4.7. Tiede, kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta
Liite 1. Kyselylomake
Liite 2. Aineiston rakennetiedot