Tieteen tiedotus ry 

Tieteen tiedotus ry edistää tieteellisestä tutkimuksesta ja sen tuloksista tiedottamista. Yhdistys toimii Tiede-lehden sekä yhdessä Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin kanssa Hyvä Terveys –lehden julkaisijana. Yhdistys tukee myös muita sen tavoitteisiin soveltuvia tieteen tiedotuksen hankkeita.

Lisätietoja yhdistyksen sihteeriltä 
Annikki Väisänen
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta
PL 159
00171 Helsinki
annikki.vaisanen@finlit.fi
puhelin (09) 13123391