3kmp7a

Zusammenpassen/Matching exercise/Yhdistämistehtävä

Wähle das richtige Wort für jedes Bild/Choose the correct word for each picture/Valitse kullekin kuvalle oikea sana pariksi

toilette.gif
ausgang.gif
eingang.gif
info.gif
post.gif
autobahn.gif
parkplat.gif
halteste.gif
tankstel.gif
bahnhof.gif

Dein Resultat ist/Your score is/Tuloksesi on: