9B
Was passt zusammen?/Matching exercise/Yhdistämistehtävä
 
Klicke auf das richtige Wort im Pull-Down-Menu-Box./Click on the correct word in the pull-down menu box. /Näpäytä oikeaa sanaa alasvetovalikossa.
 
badeanzu.gif
handschu.gif
hemd.gif
hut.gif
krawatte.gif
pullover.gif
socken.gif
regenman.gif
Dein Resultat ist: /Your score is:/Tuloksesi on: