Hanhipeltojen kevät Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Kevätmuutto

Hanhipellot

Havainnot 2019
- Kristiina
- Kauhajoki

Havainnot 2001
Havainnot 2002
Havainnot 2003
Havainnot 2004
Havainnot 2005
Havainnot 2006
Havainnot 2007
Havainnot 2008
Havainnot 2009
Havainnot 2010
Havainnot 2011
Havainnot 2012
Havainnot 2013
Havainnot 2014
Havainnot 2015
Havainnot 2016
Havainnot 2017
Havainnot 2018

Ilmoita havaintosi

Suupohjan hanhipellot

Kristiinankaupunki, Lålbyn pellot
Lålbyn hanhipellot sijaitsevat Lapväärtin taajaman ja valtatie 8:n länsipuolella. Hanhet ruokailevat ajoittain aivan valtatien reunapelloilla. Pelloilla levähtää runsaasti metsähanhia, merihanhia ja kanadanhanhia sekä joutsenia ja kurkia. Kevään parhaina päivinä pelloilla voi olla pitkästi toista tuhatta isoa lintua.

Merihanhi Kristiinankaupunki, Härkmeren pellot
Valtakunnallisesti arvokas Härkmeren maisema-alue houkuttelee myös hanhia. Hanhien lisäksi peltojen antimista nauttivat joutsenet ja kurjet. Kevään parhaina päivinä pelloilla voi olla pitkästi toista tuhatta isoa lintua.

Lisäksi hanhia ruokailee säännöllisesti Lapväärtin Peruksen pelloilla Kristiinasta Isojoelle johtavan tien tuntumassa.

Kauhajoki, Kainastonjokivarsi
Sisämaan paras hanhipaikka on Kainastonjokivarren laajat pellot. Isot linnut ruokailevat Teuvan ja Kauhajoen rajoilta Kokonkylään ulottuvalla alueella. Rauhalliset peltoalueet ovat lintujen mieliin ja linnut näkyvät hyvin alueen teille. Parhaina päivinä pelloilla voi nähdä toista tuhatta hanhea ja useampi sata joutsenta ja kurkea. Hanhipeltojen sesonki on kuitenkin rannikon peltoja lyhyempi. Eniten lintuja on paikalla päämuuton aikaan.

Isoja lintuja löytyy muiltakin kauhajokisilta peltoalueilta. Havaintoja on kertynyt mukavasti esimerkiksi Jokimaan tulvapelloilta ja Hyypän Kolttokylän maisemista.

Muuallakin Suupohjassa isoja lintuja levähtää ja ruokailee, mutta määrät jäävät pienimmiksi ja lintuja on paikoilla epäsäännöllisemmin. Parhaina päivinä lintuja voi kuitenkin nähdä satoja.

Närpiössä hyvä retkikohde on Piolahti. Isoja lintuja löytyy merenlahteen rajoittuvilta pelloilta, kantatie 67:n pohjoispuolelta ja edelleen Bäcklidenin puolelta valtatie 8:n tuntumasta. Tästä retkeä voi jatkaa luontevasti Kalaxin (Vargholmsvägen) pelloille. Parhaina päivinä pelloilta voi löytyä muutamia satoja isoja lintuja. Lisäksi merihanhia ja joutsenia ruokailee usein muillakin pelloilla erikokoisissa parvissa.

Teuvalla isoja lintuja levähtää säännöllisesti riittävän rauhan tarjoavilla pelloilla ja soilla. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi Perälän Tattari ja Rääsy, Kauppilan Pontus ja Suksenjärvi. Jurvassa isoja lintuja voi etsiä Jurvanjärven pelloilta sekä Kivi- ja Levalammen allasalueelta. Kurikassa parhaita paikkoja lienevät jokivarren peltoalueet.

Lisää kohteista voi lukea lintupaikkojen esittelystä.

Alkuun

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 3.2013 © Sply-in | Kommentit ja viestit inforetki@saunalahti.fi