Hanhipeltojen kevät 2005 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Kevätmuutto

Hanhipellot

Havainnot 2019
- Kristiina
- Kauhajoki

Havainnot 2001
Havainnot 2002
Havainnot 2003
Havainnot 2004
Havainnot 2005
Havainnot 2006
Havainnot 2007
Havainnot 2008
Havainnot 2009
Havainnot 2010
Havainnot 2011
Havainnot 2012
Havainnot 2013
Havainnot 2014
Havainnot 2015
Havainnot 2016
Havainnot 2017
Havainnot 2018

Ilmoita havaintosi

Havainnot

Ensimmäiset isot linnut ilmestyvät Suupohjan maisemiin jo lopputalvesta, mutta varsinaisesti muutto tapahtuu maalis-huhtikuussa. Voit verrata hanhikevään kehittymistä aiempien vuosien tilanteisiin (linkit eri vuosien havaintoihin vieressä vasemmalla).

Kevään ensimmäiset havainnot Suupohjasta 2005
- laulujoutsen (cyg cyg) 22.2. Kauhajoki, Savikylä
- merihanhi (ans ans) 23.3. Kristiinankupunki, Kanuunakallio+ Yttergrund
- kurki (gru gru) 24.3. Kauhajoki, Vakkurinkylä
- tundrahanhi (ans alb) 25.3. Kristiinanakaupunki, Siipyyn lintutorni
- kanadanhanhi (bra can) 28.3. Kristiinankaupunki, Härkmeri+ Närpiö, Piolahti
- metsähanhi (ans fab) 1.4. Kristiinankaupunki, Lillsund
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 9.4. Kristiinankaupunki, Lillsund
- pikkujoutsen (cyg col) 9.4. Kauhajoki, Hangaskylä
- valkoposkihanhi (bra leu) 10.4. Kristiinankaupunki, Härkmeri

Alla oleviin taulukkoihin on koottu isoille linnuille tärkeiden lepäilypaikkojen yksilömääriä lajeittain. Kristiinassa viimeinen sarake ilmoittaa, miltä paikoilta linnut on laskettu.

Kristiinankaupunki, Härkmeri-Lålby-Perus (HLP), kevät 2005
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokka-
hanhi Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

Paikat
HLP
25.3. - 5 - - 29 - - HL
26.3. - 11 - - 34 - - L
28.3. - 9 - 1 32 - - HL
30.3. - 9 - 2 38 - - HL
1.4. 14 12 - 3 164 - - HL
2.4. 33 43 - 42 319 9 - HL
3.4. - 71 - 48 383 5 - HL
5.4. 82 112 - 54 438 - - LP
9.4. 250 146 1 52 463 - Ansalb 1 HLP
10.4. 1219 127 2 32 304 2 Braleu 1 HLP
12.4. 1663 53 5 42 433 13 Braleu 1 HLP
13.4. 1380 . 9 . 210 . - LP
16.4. 900 12 1 . 170 84 Ansalb 1 P
18.4. 978 9 2 6 106 54 Cygcol 1 HLP
21.4. 1060 22 6 4 82 62 Ansalb 1 HLP
22.4. 920 . 5 . 110 60 - P
23.4. 451 . 2 . 178 20 - LP
24.4. 22 2 - . 77 23 - LP
- - - - - - - - -
Ansalb - Tundrahanhi, Cygcol - Pikkujoutsen, Braleu - Valkoposkihanhi

Kauhajoki, Kainastonjokivarsi, kevät 2005
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokkahanhi
Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

26.3. - - - - 2 - -
27.3. - - - - 5 - -
31.3. - - - - 7 - -
1.4. - - - - 8 - -
2.4. 9 2 - 1 58 - -
4.4 33 2 - - 16 2 -
5.4. 102 2 - 4 62 3 -
6.4. 148 1 - 2 144 5 -
7.4. 155 1 - 8 156 17 -
8.4. 246 2 - 10 188 26 -
10.4. 1351 5 2 8 218 12 Ansalb 1
Cygcol 1
12.4. 2260 24 12 2 234 28 Ansalb 1
13.4. 2220 4 - 4 117 56 Ansalb 1
14.4. 2140 64 2 19 135 10 Ansalb 1
15.4 1930 1 3 4 92 15 Ansalb 1
17.4. 462 11 4 3 64 51 -
18.4. 479 2 - - 71 19 -
20.4. 360 - 3 - 53 98 Cygcol 1
22.4. 960 5 5 1 50 123 Cygcol 1
26.4. 37 - - - 42 9 Cygcol 1
27.4. 23 - 1 - 38 12 Cygcol 1
Ansalb 1
- - - - - - - -
Ansalb - Tundrahanhi, Cygcol - pikkujoutsen

Ilmoita omat havaintosi isoista linnuista...

Alkuun

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 3.2011 © Sply-in | Kommentit ja viestit inforetki@saunalahti.fi