Hanhipeltojen kevät 2006 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Kevätmuutto

Hanhipellot

Havainnot 2019
- Kristiina
- Kauhajoki

Havainnot 2001
Havainnot 2002
Havainnot 2003
Havainnot 2004
Havainnot 2005
Havainnot 2006
Havainnot 2007
Havainnot 2008
Havainnot 2009
Havainnot 2010
Havainnot 2011
Havainnot 2012
Havainnot 2013
Havainnot 2014
Havainnot 2015
Havainnot 2016
Havainnot 2017
Havainnot 2018

Ilmoita havaintosi

Havainnot

Ensimmäiset isot linnut ilmestyvät Suupohjan maisemiin jo lopputalvesta, mutta varsinaisesti muutto tapahtuu maalis-huhtikuussa. Voit verrata hanhikevään kehittymistä aiempien vuosien tilanteisiin (linkit eri vuosien havaintoihin vieressä vasemmalla).

Kevään ensimmäiset havainnot Suupohjasta 2006
- laulujoutsen (cyg cyg) 2 p, 11.3. Kaskinen, MB:n altaat
- merihanhi (ans ans) 2 p, 23.3. Kristiinankaupunki, Siipyyn torni
- valkoposkihanhi (bra leu) 1 m, 25.3. Kristiinankaupunki, Siipyyn torni
- kurki (gru gru) 1 Ä, 30.3. Karijoki, Salonkylä
- kanadanhanhi (bra can) 1 p, 30.3. Kristiinankaupunki, Lapväärtti
- metsähanhi (ans fab) 1 m, 7.4. Teuva, Riippi
- tundrahanhi (ans alb) 5 S, 11.4. Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 4 p, 15.4. Kristiinankaupunki, Härkmeri+ Lålby
- pikkujoutsen (cyg col) 1 m, 16.4. Kristiinankaupunki, Storbådan

Alla oleviin taulukkoihin on koottu isoille linnuille tärkeiden lepäilypaikkojen yksilömääriä lajeittain. Kristiinassa viimeinen sarake ilmoittaa, miltä paikoilta linnut on laskettu.

Kristiinankaupunki, Härkmeri-Lålby-Perus (HLP), kevät 2006
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokka-
hanhi Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

Paikat
HLP
1.4. - - - 1 - - - H
6.4. - 64 - 4 7 1 - HL
7.4. - 100 - 15 22 18 - HLP
8.4. 8 226 - 29 86 - - HL
9.4. 12 304 - 50 35 194 - HL
10.4. 11 112 - 22 232 96 - L
11.4. 7 318 - 12 115 122 - H
12.4. - 320 - - 380 250 - HL
14.4. 5 435 - 52 594 111 - HL
15.4. 78 394 6 57 517 40 Ansalb 5 HL
17.4. 952 307 19 50 921 32 Braleu 5 HLP
18.4. 951 197 27 12 285 14 Ansalb 1 HL
19.4. 1150 5 9 2 333 18 Ansalb 2 HLP
20.4. 573 - 2 - 134 - Ansalb 1 HL
21.4. 280 250 18 20 100 - - H
24.4. 1011 23 27 22 107 4 Ansalb 1 HLP
26.4. 80 1 2 - - - - H
- - - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi, Cygcol - pikkujoutsen, Braleu - valkoposkihanhi

Kauhajoki, Kainastonjokivarsi, kevät 2006
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokkahanhi
Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

25.3. - - - - 2 - -
6.4. - - - - 3 - -
7.4. - - - - - 3 -
8.4. - - - - 6 5 -
9.4. - - - - - 10 -
11.4. - - - - 18 12 -
12.4. 34 - - 3 2 6 -
13.4. 46 - - - - 15 -
14.4. - - - - - 15 -
16.4. 190 2 2 2 40 26 -
17.4. 543 2 - - - 105 Ansalb 1
Braleu 1
18.4. 730 3 3 12 82 132 -
19.4. 1173 28 6 14 112 281 Braleu 1
21.4. 1234 15 5 7 213 463 Ansalb 1
24.4. 880 - - - 22 - Cygolo 3
Braleu 1
25.4. 700 - - - - 150 -
27.4. 450 1 - 1 52 - Cygolo 3
30.4. 51 2 1 3 88 35 -
- - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi, Braleu - valkoposkihanhi, Cygcol - pikkujoutsen, Cygolo - kyhmyjoutsen

Ilmoita omat havaintosi isoista linnuista...

Alkuun

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 3.2011 © Sply-in | Kommentit ja viestit inforetki@saunalahti.fi