Hanhipeltojen kevät 2007 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Kevätmuutto

Hanhipellot

Havainnot 2019
- Kristiina
- Kauhajoki

Havainnot 2001
Havainnot 2002
Havainnot 2003
Havainnot 2004
Havainnot 2005
Havainnot 2006
Havainnot 2007
Havainnot 2008
Havainnot 2009
Havainnot 2010
Havainnot 2011
Havainnot 2012
Havainnot 2013
Havainnot 2014
Havainnot 2015
Havainnot 2016
Havainnot 2017
Havainnot 2018

Ilmoita havaintosi

Havainnot

Ensimmäiset isot linnut ilmestyvät Suupohjan maisemiin jo lopputalvesta, mutta varsinaisesti muutto tapahtuu maalis-huhtikuussa. Voit verrata hanhikevään kehittymistä aiempien vuosien tilanteisiin (linkit eri vuosien havaintoihin vieressä vasemmalla).

Kevään ensimmäiset havainnot Suupohjasta 2007
- merihanhi (ans ans) 1 S 1 N 2 p, 9.3. Närpiö
- laulujoutsen (cyg cyg) 13 m, 10.3. Kristiina+ Isojoki
- metsähanhi (ans fab) 7 p, 13.3. Kristiinankaupunki, Lillsund
- kanadanhanhi (bra can) 7 p, 13.3. Kristiinankaupunki, Härkmeri
- pikkujoutsen (cyg col) 1 p, 14.3. Kristiinankaupunki, Lålby
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 3 p, 16.3. Kristiinankaupunki, Lålby
- kurki (gru gru) 2 p, 17.3. Kristiinankaupunki, Härkmeri
- tundrahanhi (ans alb) 1 p, 18.3. Kristiinankaupunki, Lålby
- valkoposkihanhi (bra leu) 1 m>p, 14.4. Närpiö, Lilla Ledgrund

Alla oleviin taulukkoihin on koottu isoille linnuille tärkeiden lepäilypaikkojen yksilömääriä lajeittain. Kristiinan ja Kainastonjokivarren pellot ovat isoille linnuille valtakunnallisesti merkittäviä lepäilypaikkoja. Kristiinassa viimeinen sarake ilmoittaa, miltä paikoilta linnut on laskettu. Muiden kuntien havainnot isoista linnuista löytyvät havaintosivulta.

Kristiinankaupunki, Härkmeri-Lålby-Perus (HLP), kevät 2007
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokka-
hanhi Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

Paikat
HLP
11.3. - 1 - - 13 - - H
13.3. 7 5 - 7 47 - - HLP
14.3. 21 7 - - 245 - Cygcol 1 HLP
15.3. 15 13 - 6 240 - Cygcol 1 HL
16.3. 149 19 3 6 412 - - HL
17.3. 119 17 - 11 506 2 Cygcol 1 HL
18.3. 62 21 - 45 588 2 Ansalb 1 HL
20.3. 249 43 - 19 815 2 Ansalb 1 HLP
22.3. 317 50 - 38 823 - Cygcol 1 HLP
24.3. 668 138 5 11 578 1 Ansalb 1 HLP
26.3. 1643 173 3 23 716 3 Cygcol 2
Ansalb 2
HLP
28.3. 1118 156 4 4 456 16 Ansalb 2 HLP
29.3. 1771 129 9 14 88 16 Ansalb 3 HLP
31.3. 1878 275 18 27 59 4 Ansalb 7 HLP
3.4. 1946 208 5 14 12 16 Ansalb 2 HLP
6.4. 2215 110 30 - 20 - Ansalb 9 HLP
7.4. 1651 29 5 - - - Ansalb 7 HLP
8.4. 1994 4 29 - 13 2 Ansalb 12 HL
9.4. 1995 9 18 - 65 8 Ansalb 3 HLP
12.4. 1520 6 23 - 10 12 Ansalb 5 LP
15.4. 857 - 2 - 7 4 - LP
Ansalb - tundrahanhi, Cygcol - pikkujoutsen, Braleu - valkoposkihanhi

Kauhajoki, Kainastonjokivarsi, kevät 2007
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokkahanhi
Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

11.3. - - - - 1 - -
14.3. - - - - 14 - -
15.3. - - - 5 18 - -
16.3. 2 - - - 52 - -
17.3. - - - - 88 - -
18.3. - - - 6 114 - -
20.8. - - - - 77 - -
21.3. - - - - 105 - -
22.3. - - - - 108 - -
23.3. 14 - - - 127 - -
24.3. 113 - - 5 115 1 -
25.3. 228 - 3 - 145 3 -
26.3. 409 - 3 - 82 - -
27.3. 981 2 3 - 103 5 -
28.3. 705 - 4 - 131 - Ansalb 2
29.3. 685 - - - 27 5 -
30.3. 1294 1 3 - 7 18 Ansalb 1
31.3. 1500 - 4 - 30 35 Ansalb 1
1.4. 726 - 1 - 5 21 -
4.4. 705 11 - - 8 23 -
7.4. 414 - 2 - 3 45 Ansalb 1
8.4. 1058 - 1 - 6 34 Ansalb 1
10.4. 46 - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi, Braleu - valkoposkihanhi, Cygcol - pikkujoutsen, Cygolo - kyhmyjoutsen

Ilmoita omat havaintosi isoista linnuista...

Alkuun

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 3.2011 © Sply-in | Kommentit ja viestit inforetki@saunalahti.fi