Hanhipeltojen kevät 2008 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Kevätmuutto

Hanhipellot

Havainnot 2019
- Kristiina
- Kauhajoki

Havainnot 2001
Havainnot 2002
Havainnot 2003
Havainnot 2004
Havainnot 2005
Havainnot 2006
Havainnot 2007
Havainnot 2008
Havainnot 2009
Havainnot 2010
Havainnot 2011
Havainnot 2012
Havainnot 2013
Havainnot 2014
Havainnot 2015
Havainnot 2016
Havainnot 2017
Havainnot 2018

Ilmoita havaintosi

Havainnot

Ensimmäiset isot linnut ilmestyvät Suupohjan maisemiin jo lopputalvesta, mutta varsinaisesti muutto tapahtuu maalis-huhtikuussa. Voit verrata hanhikevään kehittymistä aiempien vuosien tilanteisiin (linkit eri vuosien havaintoihin vieressä vasemmalla).

Kevään ensimmäiset havainnot Suupohjasta 2008
- laulujoutsen (cyg cyg) 25 m, 24.2. Kristiina+ Kurikka
- merihanhi (ans ans) 1 N 1 p, 29.2. Kristiina+ Närpiö
- metsähanhi (ans fab) 6 SE/p, 9.3. Kristiinankaupunki, Tiukka/Lålby
- kanadanhanhi (bra can) 3 p, 10.3. Kristiinankaupunki, Härkmeri
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, 16.3. Kristiinankaupunki, Lillsund
- kurki (gru gru) 1 p, 19.3. Kristiinankaupunki, Lillsund
- tundrahanhi (ans alb) 1 p, 1.4. Kristiinankaupunki, Lålby
- tiibetinhanhi (ans ind) 1 p, 1.4. Kristiinankaupunki, Härkmeri
- pikkujoutsen (cyg col) 1 m, 5.4. Kristiinankaupunki, Siipyy
- valkoposkihanhi (bra leu) 2 p, 12.4. Närpiö, Västra Yttermark

Alla oleviin taulukkoihin on koottu isoille linnuille tärkeiden lepäilypaikkojen yksilömääriä lajeittain. Kristiinan ja Kainastonjokivarren pellot ovat isoille linnuille valtakunnallisesti merkittäviä lepäilypaikkoja. Kristiinassa viimeinen sarake ilmoittaa, miltä paikoilta linnut on laskettu. Muiden kuntien havainnot isoista linnuista löytyvät havaintosivulta.

Kristiinankaupunki, Härkmeri-Lålby-Perus (HLP), kevät 2008
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokka-
hanhi Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

Paikat
HLP
2.3. - - - - 52 - - L
5.3. - - - - 120 - - L
6.3. - - - - 157 - - L
7.3. - 1 - - 152 - - HLP
9.3. 6 1 - - 135 - - L
10.3. 6 2 - 3 150 - - HL
11.3. 6 12 - 3 175 - - HLP
12.3. 4 19 - 19 177 - - HL
13.3. 4 17 - 12 264 - - HL
14.3. 6 17 - - 239 - - L
15.3. 8 15 - 20 291 - - HL
16.3. 497 27 1 24 474 - - HL
17.3. 360 30 1 - 510 - - L
18.3. 713 26 - 49 968 - - HLP
19.3. 466 2 1 2 830 1 - L
20.3. 712 18 1 2 979 1 - HLP
21.3. 1175 30 1 33 1127 - - HL
22.3. 1170 3 4 - 637 - - L
24.3. 890 2 - - 891 - - L
25.3. 730 24 2 24 912 - - HLP
28.3. 710 33 1 15 656 - - HLP
30.3. 1500 100 1 28 842 1 - LP
31.3. 1000 158 52 48 364 6 - HL
1.4. 1933 178 52 9 410 6 Ansalb 1
Ansind 1
HLP
3.4. 1549 130 11 23 390 16 Ansind 1
Ansalb 1
HLP
5.4. 1824 149 17 32 440 9 Ansind 1 HLP
6.4. 995 24 3 21 159 - - HL
8.4. 1354 56 2 26 234 4 - HLP
10.4. 1916 27 7 4 240 6 - HLP
12.4. 2003 13 6 2 121 2 - HLP
15.4. 1813 105 13 12 111 12 - HLP
17.4. 1022 33 15 6 71 4 Ansalb 1 HLP
20.4. 152 2 1 - - - - L
22.4. 54 - - - 2 4 - HLP
- - - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi, Ansind - tiibetinhanhi

Kauhajoki, Kainastonjokivarsi, kevät 2008
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokkahanhi
Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

10.3. - - - - 13 - -
11.3. - - - - 21 - -
13.3. - - - - 16 - -
14.3. - - - - 23 - -
18.3. 5 - - - - - -
25.3. - - - - 2 - -
28.3. - - - - 2 - -
30.3. 41 - - - 17 6 -
31.3. 182 - - - 24 - -
1.4. 408 - 1 - 69 2 -
3.4. 595 - 5 2 173 23 -
4.4. 685 1 4 - 171 10 -
5.4. 527 - 1 - 76 7 -
6.4. 1010 - 8 - 104 2 -
8.4. 685 - 1 - 36 22 -
10.4. 800 1 4 - 20 31 -
12.4. 835 - - - 97 - -
14.4. 1100 71 3 - - - -
16.4. 981 15 1 - 12 - -
17.4. 800 - 1 - 7 - -
20.4. 109 8 - - 61 26 -
21.4. 41 - - - 3 31 -
23.4. 8 - - - 82 4 -
- - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi, Braleu - valkoposkihanhi, Cygcol - pikkujoutsen, Cygolo - kyhmyjoutsen

Ilmoita omat havaintosi isoista linnuista...

Alkuun

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 3.2011 © Sply-in | Kommentit ja viestit inforetki@saunalahti.fi