Hanhipeltojen kevät 2009 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Kevätmuutto

Hanhipellot

Havainnot 2019
- Kristiina
- Kauhajoki

Havainnot 2001
Havainnot 2002
Havainnot 2003
Havainnot 2004
Havainnot 2005
Havainnot 2006
Havainnot 2007
Havainnot 2008
Havainnot 2009
Havainnot 2010
Havainnot 2011
Havainnot 2012
Havainnot 2013
Havainnot 2014
Havainnot 2015
Havainnot 2016
Havainnot 2017
Havainnot 2018

Ilmoita havaintosi

Havainnot

Ensimmäiset isot linnut ilmestyvät Suupohjan maisemiin jo lopputalvesta, mutta varsinaisesti muutto tapahtuu maalis-huhtikuussa. Voit verrata hanhikevään kehittymistä aiempien vuosien tilanteisiin (linkit eri vuosien havaintoihin vieressä vasemmalla).

Kevään ensimmäiset havainnot Suupohjasta 2009
- laulujoutsen (cyg cyg) 2 m, 25.2. Kauhajoki, Vakkurinkylä
- merihanhi (ans ans) 1 p, 9.3. Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni
- kanadanhanhi (bra can) 5 p, 21.3. Kristiinankaupunki, Härkmeri
- metsähanhi (ans fab) 3 m, 27.3. Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni
- kurki (gru gru) 1 m, 30.3. Teuva, Kauppila
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 2 m, 30.3. Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni
- tundrahanhi (ans alb) 1 p, 3.4. Kristiinankaupunki, Lapväärtti
- valkoposkihanhi (bra leu) 1 p, 5.4. Kristiinankaupunki, Lapväärtti
- pikkujoutsen (cyg col) 1 p, 7.4. Kristiinankaupunki, Perus

Alla oleviin taulukkoihin on koottu isoille linnuille tärkeiden lepäilypaikkojen yksilömääriä lajeittain. Kristiinan ja Kainastonjokivarren pellot ovat isoille linnuille valtakunnallisesti merkittäviä lepäilypaikkoja. Kristiinassa viimeinen sarake ilmoittaa, miltä paikoilta linnut on laskettu. Muiden kuntien havainnot isoista linnuista löytyvät havaintosivulta.

Kristiinankaupunki, Härkmeri-Lålby-Perus (HLP), kevät 2009
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokka-
hanhi Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

Paikat
HLP
21.3. - 5 - 5 56 - - HL
22.3. - 6 - 5 49 - - HL
24.3. - 16 - 5 58 - - HLP
28.3. - 46 - 7 2 - - H
31.3. 6 121 - 29 241 - - HLP
1.4. 6 10 - - 56 - - L
2.4. 14 6 - 6 208 - - L+
3.4. 174 240 4 51 562 12 Ansalb 1 HLP
4.4. 184 173 10 38 472 - - HL
5.4. 185 265 27 55 141 37 Braleu 1 HLP
7.4. 462 428 7 59 792 12 Cygcol 1
Ansalb 1
HLP
10.4. 1204 89 13 11 98 2 Ansalb 1 HLP
12.4. 1533 20 25 1 162 2 Braleu 2 HP
14.4. 1333 106 13 18 179 31 Braleu 2 HLP
16.4. 1300 .. 4 .. .. .. Ansalb 1
Braleu 1
LP
17.4. 1314 53 12 10 55 5 Ansalb 3
Braleu 6
HLP
19.4. 1505 25 37 - .. .. Braleu 6 LP
21.4. 1353 24 36 4 6 6 Ansalb 3
Braleu 6
LP
25.4. 165 .. 15 .. .. .. Ansalb 1 L
- - - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi, Braleu - valkoposkihanhi, Cygcol - pikkujoutsen

Kauhajoki, Kainastonjokivarsi, kevät 2009
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokkahanhi
Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

20.3. - - - - 1 - -
21.3. - - - - 5 - -
30.3. - - - - 3 - -
31.3. - - - - 3 - -
2.4. 6 - - - 3 1 -
3.4. 3 - - - 2 8 -
4.4. - - - - - 10 -
5.4. 87 4 8 4 29 48 -
7.4. 157 7 10 1 49 26 Ansalb 2
8.4. 293 15 12 4 48 3 Ansalb 5
9.4. 420 6 11 - 103 60 -
10.4. 726 11 58 13 76 36 Ansalb 3
11.4. 1063 32 47 3 105 36 Ansalb 7
12.4. 2075 5 38 - 102 33 Ansalb 4
13.4. 1500 - 29 - 45 10 Ansalb 1
14.4. 1900 2 27 - 49 19 Ansalb 8
15.4. 1490 - 2 2 - - -
19.4. 1438 4 10 4 34 206 Ansalb 8
22.4. 730 - 2 - 14 - Ansalb 7
24.4. 64 - - - 3 23 -
- - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi, Braleu - valkoposkihanhi, Cygcol - pikkujoutsen, Cygolo - kyhmyjoutsen

Ilmoita omat havaintosi isoista linnuista...

Alkuun

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 3.2011 © Sply-in | Kommentit ja viestit inforetki@saunalahti.fi