Hanhipeltojen kevät 2010 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Kevätmuutto

Hanhipellot

Havainnot 2019
- Kristiina
- Kauhajoki

Havainnot 2001
Havainnot 2002
Havainnot 2003
Havainnot 2004
Havainnot 2005
Havainnot 2006
Havainnot 2007
Havainnot 2008
Havainnot 2009
Havainnot 2010
Havainnot 2011
Havainnot 2012
Havainnot 2013
Havainnot 2014
Havainnot 2015
Havainnot 2016
Havainnot 2017
Havainnot 2018

Ilmoita havaintosi

Havainnot

Ensimmäiset isot linnut ilmestyvät Suupohjan maisemiin jo lopputalvesta, mutta varsinaisesti muutto tapahtuu maalis-huhtikuussa. Voit verrata hanhikevään kehittymistä aiempien vuosien tilanteisiin (linkit eri vuosien havaintoihin vieressä vasemmalla).

Kevään ensimmäiset havainnot Suupohjasta 2010
- laulujoutsen (cyg cyg) 1 p, 7.3. Kristiinankaupunki, Skatan
- merihanhi (ans ans) 9 m, 20.3. Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni
- kurki (gru gru) 1 m, 26.3. Isojoki, Kortteenkylä
- kanadanhanhi (bra can) 2 p, 30.3. Kristiinankaupunki, Skatan
- metsähanhi (ans fab) 5 S, 31.3. Kristiinankaupunki, Tiukka
- tundrahanhi (ans alb) 1 m, 3.4. Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, 10.4. Kristiinankaupunki, Härkmeri
- valkoposkihanhi (bra leu) 1 p, 15.4. Kristiinankaupunki, Härkmeri
- pikkujoutsen (cyg col) 1 m, 15.4. Kauhajoki, Aninkujan lintutorni

Alla oleviin taulukkoihin on koottu isoille linnuille tärkeiden lepäilypaikkojen yksilömääriä lajeittain. Kristiinan ja Kainastonjokivarren pellot ovat isoille linnuille valtakunnallisesti merkittäviä lepäilypaikkoja. Kristiinassa viimeinen sarake ilmoittaa, miltä paikoilta linnut on laskettu. Muiden kuntien havainnot isoista linnuista löytyvät havaintosivulta.

Kristiinankaupunki, Härkmeri-Lålby-Perus (HLP), kevät 2010
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokka-
hanhi Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

Paikat
HLP
27.3. - 49 - - 3 - - H
29.3. - 91 - - 2 - - H
30.3. - 94 - - 4 - - H
31.3. - 14 - - 28 2 - L
1.4. - 177 - 3 70 16 - HL
2.4. 10 202 - 10 234 8 - HLP
3.4. 19 240 - 6 334 11 Ansalb 1 HL
4.4. 26 184 - 17 429 17 - HLP
5.4. 17 135 - 6 290 - - HLi
6.4. 12 146 - 2 254 12 - HLP
7.4. 17 339 - 8 327 29 - HLP
10.4. 38 178 1 21 321 29 - HL
12.4. 711 110 27 8 273 17 Ansalb2 HLP
13.4. 662 180 6 6 207 4 - HLP
15.4. 1112 120 16 5 163 10 Ansalb 2
Braleu 1
HLP
18.4. 698 34 8 6 41 - Braleu 4 HLP
20.4. 507 18 4 2 14 2 Ansalb 2
Braleu 1
HL
21.4. 612 24 - 3 7 3 Ansalb 1
Braleu 1
HL
- - - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi, Braleu - valkoposkihanhi

Kauhajoki, Kainastonjokivarsi, kevät 2010
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokkahanhi
Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

27.3. - - - - 2 - -
29.3. - - - - 2 1 -
31.3. - - - - 8 7 -
1.4. - - - - 12 7 -
2.4. - - - - 12 9 -
3.4. - - - - 14 - -
5.4. - - - - 18 20 -
6.4. - - - - 25 7 -
7.4. 3 - - - 26 - -
8.4. 79 4 - - 54 19 -
9.4. 113 6 - - 53 18 -
10.4. 121 6 - 7 76 29 -
11.4. 146 6 - 7 111 50 -
12.4. 618 5 29 6 144 89 -
13.4. 1058 13 29 7 263 28 -
14.4. 891 8 15 5 300 138 Ansalb 1
15.4. 1705 20 14 5 276 139 -
16.4. 1350 7 4 - 186 2 -
17.4. 1440 6 22 3 277 26 -
18.4. 1200 6 5 3 230 . -
19.4. 1025 6 9 4 211 229 Braleu 2
20.4. 981 9 5 2 165 203 Braleu 1
21.4. 767 2 7 - 166 79 Ansalb 2
Braleu 1
22.4. 450 2 5 - 105 21 Braleu 1
23.4. 310 2 - 1 81 - Braleu 1
24.4. 273 4 1 2 105 94 Braleu 1
25.4. 102 - 1 4 31 4 Ansalb 4
- - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi

Ilmoita omat havaintosi isoista linnuista...

Alkuun

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 4.2011 © Sply-in | Kommentit ja viestit inforetki@saunalahti.fi