Hanhipeltojen kevät 2011 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Kevätmuutto

Hanhipellot

Havainnot 2019
- Kristiina
- Kauhajoki

Havainnot 2001
Havainnot 2002
Havainnot 2003
Havainnot 2004
Havainnot 2005
Havainnot 2006
Havainnot 2007
Havainnot 2008
Havainnot 2009
Havainnot 2010
Havainnot 2011
Havainnot 2012
Havainnot 2013
Havainnot 2014
Havainnot 2015
Havainnot 2016
Havainnot 2017
Havainnot 2018

Ilmoita havaintosi

Havainnot

Ensimmäiset isot linnut ilmestyvät Suupohjan maisemiin jo lopputalvesta, mutta varsinaisesti muutto tapahtuu maalis-huhtikuussa. Voit verrata hanhikevään kehittymistä aiempien vuosien tilanteisiin (linkit eri vuosien havaintoihin vieressä vasemmalla).

Kevään ensimmäiset havainnot Suupohjasta 2011
- laulujoutsen (cyg cyg) 3 p, 10.3. Kristiinankaupunki, Skatan
- merihanhi (ans ans) 2 p+W, 22.3. Kristiinankaupunki, Skatan+ Savilahti
- kanadanhanhi (bra can) 3 p, 27.3. Kristiinankaupunki, Lålby
- kurki (gru gru) 1 p, 31.3. Kristiinankaupunki, Pohjoislahti
- metsähanhi (ans fab) 27 p+ 14 m 4.4.
      Kristiinankaupunki, Lålby-Lillsund + Leppäsalmi
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 18+8 p, 5.4.
      Kristiinankaupunki, Lålby + Kauhajoki, Kainastonjokivarsi
- tundrahanhi (ans alb) 2 p, 5.4. Kauhajoki, Kainastonjokivarsi
- valkoposkihanhi (bra leu) 1 p, 6.4. Närpiö, Piolahti
- pikkujoutsen (cyg col) 1 p, 14.4. Kauhajoki, Aninkujan lintutorni

Alla oleviin taulukkoihin on koottu isoille linnuille tärkeiden lepäilypaikkojen yksilömääriä lajeittain. Kristiinan ja Kainastonjokivarren pellot ovat isoille linnuille valtakunnallisesti merkittäviä lepäilypaikkoja. Kristiinassa viimeinen sarake ilmoittaa, miltä paikoilta linnut on laskettu. Muiden kuntien havainnot isoista linnuista löytyvät havaintosivulta.

Kristiinankaupunki, Härkmeri-Lålby-Perus (HLP), kevät 2011
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokka-
hanhi Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

Paikat
HLP
2.4. - 2 - - 3 - - H
3.4. - 2 - - 2 - - H
4.4. 27 53 - - 67 - - HL
5.4. 602 257 18 4 130 - - HL
6.4. 588 60 36 4 .. 9 - L
7.4. 362 185 35 9 313 4 - HL
9.4. 1331 336 39 21 721 34 Ansalb 2 HLP
12.4. 574 181 3 16 206 13 - HLP
15.4. 773 141 - 6 145 6 Ansalb 1 HLP
- - - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi

Kauhajoki, Kainastonjokivarsi, kevät 2011
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokkahanhi
Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

29.3. - - - - 2 - -
2.4. - - - - 2 - -
5.4. 506 20 8 1 136 5 Ansalb 2
6.4. 435 19 8 12 144 34 -
8.4. 467 30 12 12 229 31 Ansalb 1
12.4. 602 30 8 6 198 14 -
13.4. 596 32 13 - 171 21 Ansalb 2
15.4. 1318 62 22 4 169 54 Ansalb 2
Cygcol 1
16.4. 771 4 4 8 157 11 Ansalb 3
Cygcol 1
17.4. 702 2 5 8 152 - Ansalb 21
Cygcol 1
19.4. 715 13 8 6 170 44 Ansalb 26
Cygcol 1
22.4. 447 13 5 - 157 31 Ansalb 26
23.4. 80 - - 1 .. .. Ansalb 30
Cygcol 1
- - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi, Cygcol - pikkujoutsen

Ilmoita omat havaintosi isoista linnuista...

Alkuun

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 4.2011 © Sply-in | Kommentit ja viestit inforetki@saunalahti.fi