Hanhipeltojen kevät 2012 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Kevätmuutto

Hanhipellot

Havainnot 2019
- Kristiina
- Kauhajoki

Havainnot 2001
Havainnot 2002
Havainnot 2003
Havainnot 2004
Havainnot 2005
Havainnot 2006
Havainnot 2007
Havainnot 2008
Havainnot 2009
Havainnot 2010
Havainnot 2011
Havainnot 2012
Havainnot 2013
Havainnot 2014
Havainnot 2015
Havainnot 2016
Havainnot 2017
Havainnot 2018

Ilmoita havaintosi

Havainnot

Ensimmäiset isot linnut ilmestyvät Suupohjan maisemiin jo lopputalvesta, mutta varsinaisesti muutto tapahtuu maalis-huhtikuussa. Voit verrata hanhikevään kehittymistä aiempien vuosien tilanteisiin (linkit eri vuosien havaintoihin vieressä vasemmalla).

Kevään ensimmäiset havainnot Suupohjasta 2012
- laulujoutsen (cyg cyg) 2 N, 27.2. Kauhajoki, Ratikylä
- metsähanhi (ans fab) 7 p, 15.3. Kristiinankaupunki, Lålby
- merihanhi (ans ans) 3+2+1 p, 17.3.
      Närpiö, Piolahti+ Kristiina, Lålby+ Härkmeri
- kanadanhanhi (bra can) 1 p, 17.3. Kristiinankaupunki, Härkmeri
- kurki (gru gru) 1 ä, 18.3. Kauhajoki, Aninkujan lintutorni
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 8 p, 20.3. Kristiinankaupunki, Lålby
- tundrahanhi (ans alb) 1 p, 23.3. Kristiinankaupunki, Lålby
- pikkujoutsen (cyg col) 2 p, 25.3. Kristiinankaupunki, Lålby
- valkoposkihanhi (bra leu) 2 p, 7.4. Kauhajoki, Aninkuja

Alla oleviin taulukkoihin on koottu isoille linnuille tärkeiden lepäilypaikkojen yksilömääriä lajeittain. Laskentateknisistä syistä metsähanhisarake sisältää myös määrittämättä jääneet harmaahanhet (Anser sp). Kristiinan ja Kainastonjokivarren pellot ovat isoille linnuille valtakunnallisesti merkittäviä lepäilypaikkoja. Kristiinassa viimeinen sarake ilmoittaa, miltä paikoilta linnut on laskettu. Muiden kuntien havainnot isoista linnuista löytyvät havaintosivulta.

Kristiinankaupunki, Härkmeri-Lålby-Perus (HLP), kevät 2012
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokka-
hanhi Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

Paikat
HLP
4.3. - - - - 4 - - H
15.3. 7 - - - 148 - - HLP
16.3. 25 - - - 210 - - HL
17.3. 204 3 - 1 477 - - HL
18.3. 261 1 - 3 355 - - HL
20.3. 902 14 8 5 1181 - - HLP
23.3. 1107 84 49 15 1547 - Ansalb 1 HLP
25.3. 1583 265 149 24 2865 1 Cygcol 2 HLP
27.3. 1162 98 20 29 1650 - Cygcol 1 HLP
29.3. 1441 214 62 27 1768 1 Ansalb 5 HLP
31.3. 1592 204 39 25 1327 8 Ansalb 1 HL
1.4. 2055 240 11 33 1910 2 Ansalb 2 HL
5.4. 3200 920 20 37 2327 11 - HLP
7.4. 2523 276 51 3 2472 31 Ansalb 1 HLP
8.4. 3150 410 154 .. 1900 5 Ansalb 1
Cygcol 1
(H)L
9.4. 3414 352 68 30 1276 15 Ansalb 2 HL
11.4. 2553 203 104 25 1384 18 Ansalb 2
Cygcol 1
HLP
12.4. 776 128 46 12 805 30 Braleu 1 HL
14.4. 1460 46 20 3 798 - - HL
17.4. 905 55 16 2 592 54 Ansalb 2
Cygcol 1
Braleu 5
HLP
19.4. 1336 18 39 - 350 20 Ansalb 5
Bra leu 14
HLP
22.4. 315 12 12 - 334 73 Braleu 59
Cygcol 1
HLP
24.4. 44 8 - - 187 2 Braleu 54
Cygcol 1
HLP
- - - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi, Braleu - valkoposkihanhi, Cygcol - pikkujoutsen

Kauhajoki, Kainastonjokivarsi, kevät 2012
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokkahanhi
Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

11.3. - - - - 1 - -
13.3. - - - - 4 - -
15.3. - - - - 5 - -
16.3. - - - - 76 - -
17.3. - - - - 66 - -
18.3. - - - - 10 - -
19.3. 15 - - - 13 - -
20.3. - - - - 83 - -
22.3. 26 10 - - 83 - -
23.3. 52 - - 1 184 - -
24.3. 92 - - 1 261 - -
25.3. 114 - - 1 191 - -
26.3. 234 3 6 1 288 - -
27.3. 364 4 - 1 326 2 -
28.3. 787 3 8 - 347 3 -
29.3. 819 7 25 - 301 1 -
31.3. 1098 6 27 6 454 12 -
2.4. 1708 13 35 6 472 18 -
4.4. 1730 15 10 5 281 25 -
6.4. 1198 6 8 5 304 53 -
9.4. 1152 1 4 1 247 6 -
11.4. 610 14 - 2 108 16 -
15.4. 408 10 1 - 3 3 -
16.4. 1736 3 3 - 51 152 Ansalb 3
19.4. 720 2 - - 29 115 -
22.4. 250 - 1 - 11 35 Ansalb 1
23.4. 200 - 1 2 10 14 Cygolo 2
24.4. 84 - 2 - 6 20 Ansalb 3
- - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi

Ilmoita omat havaintosi isoista linnuista...

Alkuun

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 4.2012 © Sply-in | Kommentit ja viestit inforetki@saunalahti.fi