Hanhipeltojen kevät 2013 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Kevätmuutto

Hanhipellot

Havainnot 2019
- Kristiina
- Kauhajoki

Havainnot 2001
Havainnot 2002
Havainnot 2003
Havainnot 2004
Havainnot 2005
Havainnot 2006
Havainnot 2007
Havainnot 2008
Havainnot 2009
Havainnot 2010
Havainnot 2011
Havainnot 2012
Havainnot 2013
Havainnot 2014
Havainnot 2015
Havainnot 2016
Havainnot 2017
Havainnot 2018

Ilmoita havaintosi

Havainnot

Ensimmäiset isot linnut ilmestyvät Suupohjan maisemiin jo lopputalvesta, mutta varsinaisesti muutto tapahtuu maalis-huhtikuussa. Voit verrata hanhikevään kehittymistä aiempien vuosien tilanteisiin (linkit eri vuosien havaintoihin vieressä vasemmalla).

Kevään ensimmäiset havainnot Suupohjasta 2013
- laulujoutsen (cyg cyg) 2 m, 7.3. Kauhajoki, Savikylä
- merihanhi (ans ans) 1 N, 27.3. Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni
- metsähanhi (ans fab) 3 p, 4.4. Närpiö, Bäckliden
- kurki (gru gru) 2 p, 5.4. Isojoki, Kodesjärvi
- kanadanhanhi (bra can) 1 p, 6.4. Kaskinen, MB:n altaat
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 23 p, 15.4.
      Kristiinankaupunki, Härkmeri+ Lålby+ Välikylä
- pikkujoutsen (cyg col) 1 p, 15.4. Kristiinankaupunki, Lålby
- tundrahanhi (ans alb) 2 p, 16.4. Kristiinankaupunki, Lålby
- valkoposkihanhi (bra leu) 1 p, 16.4. Närpiö, Piolahti

Alla oleviin taulukkoihin on koottu isoille linnuille tärkeiden lepäilypaikkojen yksilömääriä lajeittain. Laskentateknisistä syistä metsähanhisarake sisältää myös määrittämättä jääneet harmaahanhet (Anser sp). Kristiinan ja Kainastonjokivarren pellot ovat isoille linnuille valtakunnallisesti merkittäviä lepäilypaikkoja. Kristiinassa viimeinen sarake ilmoittaa, miltä paikoilta linnut on laskettu. Muiden kuntien havainnot isoista linnuista löytyvät havaintosivulta.

Kristiinankaupunki, Härkmeri-Lålby-Perus (HLP), kevät 2013
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokka-
hanhi Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

Paikat
HLP
30.3. - 4 - - 3 - - HL
31.3. - - - - 6 - - HL
3.4. - 1 - - 5 - - L
6.4. - 28 - - 58 - - HL
7.4. 2 24 - - 173 - - L
9.4. - 60 - - 223 - - HLP
10.4. - 113 - - 137 1 - HL
11.4. - 196 - 3 229 1 - HL
13.4. - 228 - 2 230 2 - HL
15.4. 352 422 21 49 699 7 Cygcol 1 HL
16.4. 238 180 10 8 270 14 Ansalb 2 HL
18.4. 210 45 10 15 28 3 Ansalb 2, Braleu 4 L
20.4. 425 50 6 15 64 4 Ansalb 2
Cygcol 1
HL
21.4. 469 26 4 5 75 - Ansalb 2
Cygcol 1
HL
- - - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi, Braleu - valkoposkihanhi, Cygcol - pikkujoutsen

Kauhajoki, Kainastonjokivarsi, kevät 2013
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokkahanhi
Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

28.3. - - - - 1 - -
30.3. - - - - - - -
3.4. - - - - 14 - -
4.4. - - - - 9 - -
6.4. - - - - 8 - -
8.4. 1 - - - 17 - -
9.4. - - - - 8 - -
10.4. - - - - 17 - -
13.4. - - - - 16 - -
14.4. 7 - - - 20 - -
15.4. 57 3 - - 52 - -
16.4. 118 6 - 4 81 13 -
18.4. 181 1 1 8 75 18 -
20.4. 522 10 - 5 104 55 -
21.4. 1305 17 26 3 96 39 -
23.4. 1290 1 25 3 90 187 -
25.4. 765 1 7 6 123 138 Braleu 1
28.4. 169 2 35 - 81 25 Braleu 1
- - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi, Braleu - valkoposkihanhi

Ilmoita omat havaintosi isoista linnuista...

Alkuun

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 4.2013 © Sply-in | Kommentit ja viestit inforetki@saunalahti.fi