Hanhipeltojen kevät 2014 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Kevätmuutto

Hanhipellot

Havainnot 2019
- Kristiina
- Kauhajoki

Havainnot 2001
Havainnot 2002
Havainnot 2003
Havainnot 2004
Havainnot 2005
Havainnot 2006
Havainnot 2007
Havainnot 2008
Havainnot 2009
Havainnot 2010
Havainnot 2011
Havainnot 2012
Havainnot 2013
Havainnot 2014
Havainnot 2015
Havainnot 2016
Havainnot 2017
Havainnot 2018

Ilmoita havaintosi

Havainnot

Ensimmäiset isot linnut ilmestyvät Suupohjan maisemiin jo lopputalvesta, mutta varsinaisesti muutto tapahtuu maalis-huhtikuussa. Voit verrata hanhikevään kehittymistä aiempien vuosien tilanteisiin (linkit eri vuosien havaintoihin vieressä vasemmalla).

Kevään ensimmäiset havainnot Suupohjasta 2014
- laulujoutsen (cyg cyg) 2 W, 13.2. Kristiinankaupunki, Siipyy
- metsähanhi (ans fab) 4 m+kiert, 5.3. Kristinankaupunki, Skaftung- Lålby
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 2 p, 8.3. Kristiinankaupunki, Lillsund
- merihanhi (ans ans) 2 m 2 p, 8.3. Kristiina, Siipyy+ Lålby + Närpiö, Piolahti
- pikkujoutsen (cyg col) 2 p, 9.3. Kristiinankaupunki, Härkmeri
- kanadanhanhi (bra can) 1 p, 9.3. Kauhajoki, Hangaskylä
- tundrahanhi (ans alb) 2 p, 10.3. Kristiinankaupunki, Lålby
- valkoposkihanhi (bra leu) 1 p, 15.3. Kristiinankaupunki, Lålby
- kurki (gru gru) 1 m, 15.3. Närpiö, Piolahti

Alla oleviin taulukkoihin on koottu isoille linnuille tärkeiden lepäilypaikkojen yksilömääriä lajeittain. Laskentateknisistä syistä metsähanhisarake sisältää myös määrittämättä jääneet harmaahanhet (Anser sp). Kristiinan ja Kainastonjokivarren pellot ovat isoille linnuille valtakunnallisesti merkittäviä lepäilypaikkoja. Kristiinassa viimeinen sarake ilmoittaa, miltä paikoilta linnut on laskettu. Muiden kuntien havainnot isoista linnuista löytyvät havaintosivulta.

Kristiinankaupunki, Härkmeri-Lålby-Perus (HLP), kevät 2014
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokka-
hanhi Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

Paikat
HLP
24.2. - - - - 5 - - H
26.2. - - - - 19 - - HP
1.3. - - - - 17 - - H
4.3. - - - - 24 - - HLP
5.3. 4 - - - 29 - - HL
6.3. 4 - - - 24 - - H
8.3. 102 2 2 - 330 - - HLP
10.3. 495 18 - 4 424 - Ansalb 2 HLP
13.3. 1328 29 37 - 239 - Ansalb 4 HLP
15.3. 2876 49 22 3 257 - Ansalb 2
Braleu 1
HLP
16.3. 2897 97 14 - 210 - Ansalb 3 HLP
18.3. 3440 45 64 - 349 2 Ansalb 5
Braleu 1
HLP
23.3. 1650 182 4 28 142 - - HLP
25.3. 1776 178 20 41 89 - Ansalb 18 Braleu 1 HLP
29.3. 905 271 - 8 38 - Ansalb 14 H
29.3.     7300 W, metsähanhet yöpymään merelle; Lillsund 19.40-20.05; ruokailupellot hukassa
12.4. 1195 44 14 2 46 69 Ansalb 9
Braleu 6
HLP
12.4.     2880 p, metsähanhea Kristiinassa (myös Dagsmark ja Välikylä)
    Ansalb 15 p, Ansbra 41 p ja Anscae x Braleu -risteymä
17.4. 85 46 2 4 36 15 Ansalb 10
Braleu 4
HLP
- - - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi, Braleu - valkoposkihanhi

Kauhajoki, Kainastonjokivarsi, kevät 2014
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokkahanhi
Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

21.2. - - - - 1 - -
24.2. - - - - 2 - -
26.2. - - - - 1 - -
5.3. - - - - 2 - -
7.3. - - - - 14 - -
8.3. - - - - 38 - -
9.3. 78 - - 1 284 - -
10.3. 334 - - 2 235 - -
11.3. 647 - - 2 109 - -
12.3. 845 - - 5 93 - -
13.3. 950 2 - 4 43 - -
14.3. 910 - - - 42 - -
17.3. 1170 - 4 - 58 - -
19.3. 464 - - - 9 - -
22.3. 786 - - - 7 - Ansalb 4
24.3. 530 - - - 16 1 Ansalb 2
27.3. 193 - - - 22 3 -
29.3. 740 - 1 - 57 6 Ansalb 2
2.4. 13 - - - 8 37 -
5.4. 190 - - - 65 66 -
9.4. 175 - - - 6 64 -
13.4. 128 - - - 5 8 -
- - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi

Ilmoita omat havaintosi isoista linnuista...

Alkuun

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 4.2014 © Sply-in | Kommentit ja viestit inforetki@saunalahti.fi