Hanhipeltojen kevät 2015 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Kevätmuutto

Hanhipellot

Havainnot 2019
- Kristiina
- Kauhajoki

Havainnot 2001
Havainnot 2002
Havainnot 2003
Havainnot 2004
Havainnot 2005
Havainnot 2006
Havainnot 2007
Havainnot 2008
Havainnot 2009
Havainnot 2010
Havainnot 2011
Havainnot 2012
Havainnot 2013
Havainnot 2014
Havainnot 2015
Havainnot 2016
Havainnot 2017
Havainnot 2018

Ilmoita havaintosi

Havainnot

Ensimmäiset isot linnut ilmestyvät Suupohjan maisemiin jo lopputalvesta, mutta varsinaisesti muutto tapahtuu maalis-huhtikuussa. Voit verrata hanhikevään kehittymistä aiempien vuosien tilanteisiin (linkit eri vuosien havaintoihin vieressä vasemmalla).

Kevään ensimmäiset havainnot Suupohjasta 2015
- laulujoutsen 6 p, 25.2. Kristiinankaupunki, Härkmeri
- merihanhi 1 N, 27.2. Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni
- metsähanhi 11 NW, 8.3. Kristinankaupunki, Härkmeri
- kanadanhanhi 2 p, 8.3. Närpiö, Tjärlax
- tundrahanhi 3 p, 9.3. Kristiinankaupunki, Lålby
- kurki 1 p, 13.3. Kristiinankaupunki, Siipyy
- lyhytnokkahanhi 5 p, 16.3. Kristiinankaupunki, Lapväärtti
                + Närpiö, Västra Yttermark
- valkoposkihanhi 23 m, 29.3. Kristiinankaupunki, Ljusgrund
- pikkujoutsen 1 p, 14.4. Närpiö, Piolahti

Alla oleviin taulukkoihin on koottu isoille linnuille tärkeiden lepäilypaikkojen yksilömääriä lajeittain. Laskentateknisistä syistä metsähanhisarake sisältää myös määrittämättä jääneet harmaahanhet (Anser sp). Kristiinan ja Kainastonjokivarren pellot ovat isoille linnuille valtakunnallisesti merkittäviä lepäilypaikkoja. Kristiinassa viimeinen sarake ilmoittaa, miltä paikoilta linnut on laskettu. Muiden kuntien havainnot isoista linnuista löytyvät havaintosivulta.

Kristiinankaupunki, Härkmeri-Lålby-Perus (HLP), kevät 2015
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokka-
hanhi Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

Paikat
HLP
25.2. - - - - 6 - - H
27.2. - - - - 14 - - HP
28.2. - - - - 11 - - H
1.3. - - - - 12 - - H
3.3. - 1 - - 21 - - HL
5.3. - - - - 12 - - H
7.3. - 2 - - 51 - - HLP
8.3. - - - - 84 - - HL
9.3. 154 13 - 2 262 - Ansalb 3 HL
10.3. 365 13 - - 155 - Ansalb 4 LP
11.3. 350 - - 3 80 - Ansalb 2 HL
13.3. 1020 61 - 5 176 - Ansalb 2 HL
14.3. 496 84 - 8 626 - Ansalb 6 HL
15.3. 1090 51 - 10 479 - Ansalb 7 HLP
16.3. 1084 100 2 2 283 2 Ansalb 2 HL
17.3. 1205 76 18 7 478 2 Ansalb 8 HL
18.3. 1268 109 4 33 423 6 Ansalb 5 HL
20.3. 2621 343 52 19 468 - Ansalb 6 HLP
21.3. 2640 298 15 16 517 - Ansalb 9 HLP
21.3.     Lisäksi Dagsmark+Karijoen Alakuja: metsähanhi 1200 p, lyhytnokkahanhi 32 p
23.3. 2492 226 25 25 665 3 Ansalb 9 HLP
24.3. 2224 185 61 28 728 - Ansalb 11 HLP
24.3.     Lisäksi Dagsmark+Karijoen Alakuja: metsähanhi 1161 p, lyhytnokkahanhi 6 p
26.3. 2055 116 25 2 312 1 Ansalb 2 HLP
26.3.     Lisäksi Dagsmark+Karijoen Alakuja: metsähanhi 1134 p, lyhytnokkahanhi 4 p
27.3. 1208 182 32 16 407 6 Ansalb 11 HLP
27.3.     Lisäksi Dagsmark+Karijoen Alakuja: metsähanhi 1812 p, lyhytnokkahanhi 24 p
28.3. 2169 457 41 22 964 - Ansalb 5 HL
29.3. 2152 218 70 14 473 11 Ansalb 3 HLP
1.4. 2851 155 49 9 841 - Ansalb 2 HLP
1.4.     Lisäksi Dagsmark+Karijoen Alakylä: metsähanhi 1750 p, lyhytnokkahanhi 55 p
3.4. 1862 82 10 3 458 4 Ansaalb 3 HL
3.4.     Lisäksi Dagsmark+Karijoen Alakuja: metsähanhi 1900 p
    Iltalento 20.20-21.35 Lillsund: metsähanhi 4500 W
5.4. 795 22 4 1 22 - Ansalb 13 HLP
- - - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi

Kauhajoki, Kainastonjokivarsi, kevät 2015
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokkahanhi
Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

10.2. - - - - 1 - -
19.2. - - - - 1 - -
23.2. - - - - 1 - -
28.2. - - - - 1 - -
3.3. - - - - 1 - -
5.3. - - - - 2 - -
6.3. - - - - 4 - -
8.3. - - - - 4 - -
9.3. - 1 - 1 96 - -
10.3. 25 - - - 97 - -
11.3. 22 1 - - 226 - Cygolo 3
13.3. 51 - - - 280 - -
14.3. 52 - - - 364 - Ansalb 1
16.3. 166 1 - - 249 - -
19.3. 439 - 4 - 203 - Ansalb 3
22.3. 864 - 5 - 246 - Ansalb 1
25.4. 623 - - - 325 1 -
28.3. 810 - - - 285 8 Ansalb 2
30.3. 1500 - 26 10 366 5 Ansalb 2
1.4. 2043 - 16 4 313 16 Ansalb 4
4.4. 2211 - 30 2 203 14 Ansalb 4
5.4. 2281 - 56 - 85 19 Ansalb 10
6.4. 1790 2 15 - 48 20 Ansalb 16
7.4. 2040 8 44 1 52 20 Ansalb 15
8.4. 1315 - 8 - 49 10 Ansalb 4
9.4. 1122 4 17 5 29 5 Ansalb 18
10.4. 1195 1 15 - 34 37 Ansalb 8
12.4. 1090 1 28 1 8 80 Ansalb 3
13.4. 850 2 13 1 8 73 Ansalb 2
15.4. 1130 - 12 1 14 61 Ansalb 5
19.4. 500 - 6 2 - 3 Ansalb 2
20.4. 680 1 8 2 - 18 Ansalb 2
21.4. 411 - - 4 2 8 Ansalb 2
Braleu 2
- - - - - - - -
Cygolo - kyhmyjoutsen, Ansalb - tundrahanhi, Braleu - valkoposkihanhi

Ilmoita omat havaintosi isoista linnuista...

Alkuun

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 4.2015 © Sply-in | Kommentit ja viestit inforetki@saunalahti.fi