Hanhipeltojen kevät 2016 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Kevätmuutto

Hanhipellot

Havainnot 2019
- Kristiina
- Kauhajoki

Havainnot 2001
Havainnot 2002
Havainnot 2003
Havainnot 2004
Havainnot 2005
Havainnot 2006
Havainnot 2007
Havainnot 2008
Havainnot 2009
Havainnot 2010
Havainnot 2011
Havainnot 2012
Havainnot 2013
Havainnot 2014
Havainnot 2015
Havainnot 2016
Havainnot 2017
Havainnot 2018

Ilmoita havaintosi

Havainnot

Ensimmäiset isot linnut ilmestyvät Suupohjan maisemiin jo lopputalvesta, mutta varsinaisesti muutto tapahtuu maalis-huhtikuussa. Voit verrata hanhikevään kehittymistä aiempien vuosien tilanteisiin (linkit eri vuosien havaintoihin vieressä vasemmalla).

Kevään ensimmäiset havainnot Suupohjasta 2016
- laulujoutsen 4 S, 19.2. Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi
- merihanhi 2 N, 10.3. Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni
    + merihanhi 2 p, 10.3. Närpiö, Blacksögrundet
- metsähanhi 1 m, 16.3. Kristinankaupunki, Siipyyn lintutorni
    + metsähanhi 1 ä,m, 16.3. Kauhajoki, Vakkurinkylä
- kanadanhanhi 1 m, 16.3. Kristinankaupunki, Siipyyn lintutorni
- tundrahanhi 2 p, 24.3. Närpiö, Piolahti
- lyhytnokkahanhi 5 p, 24.3. Kristiinankaupunki, Lålby
- kurki 1 m, 24.3. Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni
- valkoposkihanhi 2 m, 27.3. Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni
- pikkujoutsen 3 m, 27.3. Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni
    + pikkujoutsen 1 p, Lillsund

Alla oleviin taulukkoihin on koottu isoille linnuille tärkeiden lepäilypaikkojen yksilömääriä lajeittain. Laskentateknisistä syistä metsähanhisarake sisältää myös määrittämättä jääneet harmaahanhet (Anser sp). Kristiinan ja Kainastonjokivarren pellot ovat isoille linnuille valtakunnallisesti merkittäviä lepäilypaikkoja. Kristiinassa viimeinen sarake ilmoittaa, miltä paikoilta linnut on laskettu. Muiden kuntien havainnot isoista linnuista löytyvät havaintosivulta.

Kristiinankaupunki, Härkmeri-Lålby-Perus (HLP), kevät 2016
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokka-
hanhi Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

Paikat
HLP
16.3. - - - - 24 - - HLP
19.3. - 4 - - 92 - - HLP
21.3. - 24 - 8 274 - - HLP
25.3. 260 46 5 8 605 4 Ansalb 1 HLP
26.3. 1197 149 43 36 1407 9 Ansalb 1 HLP
28.3. 1598 146 44 37 1483 13 Ansalb 14
Braleu 1
Cygcol 2
HLP
30.3. 794 212 46 50 1081 22 Braleu 5
Cygcol 1
HLP
30.3.     Lisäksi Tiukka+Välikylä: metsähanhi 895 p, lyhytnokkahanhi 23 p
1.4. 651 334 41 21 380 8 Ansalb 2
Braleu 1
HLP
3.4. 861 187 6 26 139 14 Ansalb 2 HL
7.4. 1132 91 30 38 66 24 Ansalb 4 Braleu 17 HLP
11.4. 1253 11 2 2 21 12 Ansalb 3 Braleu 2 HLP
13.4. 1146 10 - - 10 4 Braleu 4 LP
15.4. 1443 30 16 2 2 - Ansalb 5
Braleu 47
HLP
16.4. 1312 39 15 6 11 14 Ansalb 4
Braleu 49
HLP
18.4. 1086 - 2 1 9 4 Braleu 19 LP
22.4. 670 12 8 2 17 8 Ansalb 4
Braleu 80
HLP
23.4. 590 - 7 3 7 4 Ansalb 2
Braleu 120
HL
27.4. 404 10 10 - 9 11 Ansalb 3
Braleu 115
LP
29.4. 95 - - - - - Ansalb 5
Braleu 127
L
- - - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi, Braleu - valkoposkihanhi, Cygcol - pikkujoutsen

Kauhajoki, Kainastonjokivarsi, kevät 2016
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokkahanhi
Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

15.3. - - - - 2 - -
16.3. - - - - 5 - -
25.3. - - - - 9 - -
26.3. - - - - 11 - -
27.3. 151 - - 3 7 - -
28.3. 363 2 1 16 30 9 -
29.3. 818 2 4 8 97 16 Ansalb 2
30.3. 1224 1 21 14 154 14 Ansalb 10
Cygcol 1
31.3. 1839 - 19 16 204 22 Ansalb 8
Cygcol 2
1.4. 1100 2 4 16 269 4 Ansalb 1
Cygcol 2
2.4. 3700 - 55 7 278 17 Ansalb 2
3.4. 4850 - 50 - 305 22 Ansalb 6
4.4. 5060 4 99 4 286 30 Ansalb 19
6.4. 4300 - 94 - 231 35 Ansalb 16
7.4. 5750 2 128 3 139 61 Ansalb 10 Cygcol 2
9.4. 4850 - 105 3 110 44 Ansalb 18
Cygcol 2
11.4. 2900 - 32 - 131 46 Ansalb 10
Cygcol 1
12.4. 1690 - - 1 46 63 Ansalb 16
14.4. 1110 - - - 13 77 Ansalb 14
16.4. 920 - 1 - 24 106 Ansalb 10
19.4. 415 - 15 - 16 103 Ansalb 2
20.4. 427 - 5 - 59 109 -
24.4. 250 - - 4 18 107 -
26.4. 297 - 3 - 17 135 -
29.4. 124 - - - 45 52 -
- - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi, Cygcol - pikkujoutsen

Ilmoita omat havaintosi isoista linnuista...

Alkuun

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 4.2016 © Sply-in | Kommentit ja viestit inforetki@saunalahti.fi