Hanhipeltojen kevät 2017 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Kevätmuutto

Hanhipellot

Havainnot 2019
- Kristiina
- Kauhajoki

Havainnot 2001
Havainnot 2002
Havainnot 2003
Havainnot 2004
Havainnot 2005
Havainnot 2006
Havainnot 2007
Havainnot 2008
Havainnot 2009
Havainnot 2010
Havainnot 2011
Havainnot 2012
Havainnot 2013
Havainnot 2014
Havainnot 2015
Havainnot 2016
Havainnot 2017
Havainnot 2018

Ilmoita havaintosi

Havainnot

Ensimmäiset isot linnut ilmestyvät Suupohjan maisemiin jo lopputalvesta, mutta varsinaisesti muutto tapahtuu maalis-huhtikuussa. Voit verrata hanhikevään kehittymistä aiempien vuosien tilanteisiin (linkit eri vuosien havaintoihin vieressä vasemmalla).

Kevään ensimmäiset havainnot Suupohjasta 2017
- laulujoutsen 2 m, 25.2. Isojoki, keskusta
- metsähanhi 1 m, 3.3. Kristinankaupunki, Siipyyn lintutorni
- merihanhi 1 m, 11.3. Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi
    + merihanhi 1 p, 11.3. Närpiö, Nämpnäs, Kalasatama
- kanadanhanhi 5 p, 17.3. Kristinankaupunki, Lålby
- pikkujoutsen 2 p, 17.3. Kauhajoki, Kainastonjokilaakso
- kurki 1 m, 17.3. Teuva, Komsi
- lyhytnokkahanhi 5+9 p, 18.3. Kristiinankaupunki, Lillsund+ Perus
- tundrahanhi 1 p, 18.3. Kristiinankaupunki, Perus
- valkoposkihanhi 1 p, 22.3. Närpiö, Norrnäs

Alla oleviin taulukkoihin on koottu isoille linnuille tärkeiden lepäilypaikkojen yksilömääriä lajeittain. Laskentateknisistä syistä metsähanhisarake sisältää myös määrittämättä jääneet harmaahanhet (Anser sp). Kristiinan ja Kainastonjokivarren pellot ovat isoille linnuille valtakunnallisesti merkittäviä lepäilypaikkoja. Kristiinassa viimeinen sarake ilmoittaa, miltä paikoilta linnut on laskettu. Muiden kuntien havainnot isoista linnuista löytyvät havaintosivulta.

Kristiinankaupunki, Härkmeri-Lålby-Perus (HLP), kevät 2017
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokka-
hanhi Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

Paikat
HLP
1.3. - - - - 12 - - L
5.3. - - - - 7 - - HLP
11.3. - - - - 4 - - HL
12.3. 2 7 - - 19 - - HL
13.3. - 14 - - 122 - - HL
15.3. 18 22 - - 179 - - LP
17.3. 59 50 - 5 655 - - HL
18.3. 428 16 14 3 404 - Ansalb 1 HLP
20.3. 625 19 15 8 599 1 Ansalb 1 HLP
21.3. 665 28 9 5 590 3 Ansalb 2 LP
23.3. 947 161 28 28 567 1 Braleu 1 HLP
23.3.     Tiukka+Välikylä: pikkujoutsen 1 p, laulujoutsen 964 p, metsähanhi 468 p, lyhytnokkahanhi 4 p
27.3. 1138 20 28 14 343 - Ansalb 14 Braleu 2 LP
27.3.     Tiukka+Välikylä: lyhytnokkahanhi 57 p, metsähanhi 1070 p, tundrahanhi 4 p
    laulujoutsen 432 p, merihanhi 102 p
30.3. 1359 172 13 2 174 8 Ansalb 3
Braleu 1
HLP
3.4. 870 231 18 18 203 14 Braleu 1 HLP
3.4.     Tiukka+Välikylä: lyhytnokkahanhi 24 p, metsähanhi 1345 p, tundrahanhi 27 p
7.4. 491 66 10 1 8 40 Braleu 39 LP
10.4. 447 80 8 16 75 12 Braleu 30 HL
12.4. 715 6 14 - 38 98 Ansalb 10
Braleu 88
HLP
15.4. 904 150 19 15 - 80 Ansalb 28 Braleu 192 HLP
22.4. 850 35 12 - 46 16 Ansalb 6
Braleu 145
HLP
- - - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi, Braleu - valkoposkihanhi

Kauhajoki, Kainastonjokivarsi, kevät 2017
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokkahanhi
Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

1.3. - - - - 1 - -
2.3. - - - - 1 - -
13.3. - - - - 9 - -
14.3. - - - - 8 - -
15.3. - - - - 26 - -
16.3. - - - - 43 - -
17.3. 3 - - - 55 - Cygcol 2
18.3. 124 - - - 198 - Cygcol 2
19.3. 199 - - - 281 2 Cygcol 2
20.3. 170 - - - 225 - Cygcol 2
22.3. 265 - - - 194 5 -
23.3. 703 7 6 2 270 - -
24.3. 1830 - 35 3 218 6 Ansalb 4
25.3. 1975 - 40 1 160 9 Ansalb 7
26.3. 2120 2 33 1 176 5 Ansalb 12
28.3. 4460 7 20 2 241 9 Ansalb 9
Cygcol 2
30.3. 5783 - 41 6 448 23 Ansalb 36
31.3. 6500 6 100 4 425 28 Ansalb 30
3.4. 4850 2 140 - 340 25 Ansalb 44
Braleu 1
5.4. 5250 5 175 7 152 38 Ansalb 46
Braleu 1
9.4. 4666 2 66 2 145 47 Ansalb 36
13.4. 4300 - 55 - 75 45 Ansalb 24
17.4. 4540 - 92 2 57 80 Ansalb 28
20.4. 2200 - 70 - 33 10 Ansalb 22
Braleu 9
24.4. 708 - 22 - 6 66 Ansalb 12
27.4. 530 - 18 - - 3 Ansalb 14
29.4. 82 - 4 - 5 34 Ansalb 2
- - - - - - - -
Braleu - valkoposkihanhi, Ansalb - tundrahanhi, Cygcol - pikkujoutsen

Ilmoita omat havaintosi isoista linnuista...

Alkuun

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 4.2017 © Sply-in | Kommentit ja viestit inforetki@saunalahti.fi