Hanhipeltojen kevät 2019 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Kevätmuutto

Hanhipellot

Havainnot 2019
- Kristiina
- Kauhajoki

Havainnot 2001
Havainnot 2002
Havainnot 2003
Havainnot 2004
Havainnot 2005
Havainnot 2006
Havainnot 2007
Havainnot 2008
Havainnot 2009
Havainnot 2010
Havainnot 2011
Havainnot 2012
Havainnot 2013
Havainnot 2014
Havainnot 2015
Havainnot 2016
Havainnot 2017
Havainnot 2018

Ilmoita havaintosi

Havainnot

Ensimmäiset isot linnut ilmestyvät Suupohjan maisemiin jo lopputalvesta, mutta varsinaisesti muutto tapahtuu maalis-huhtikuussa. Voit verrata hanhikevään kehittymistä aiempien vuosien tilanteisiin (linkit eri vuosien havaintoihin vieressä vasemmalla).

Yhteyshenkilö: Ismo Nousiainen

Kevään ensimmäiset havainnot Suupohjasta 2019
- laulujoutsen 1 m, 23.2. Kristiinankaupunki, Svisskäret
- merihanhi 10 p 1 m, 16.3. Närpiö, Piolahti, Kristiina, Härkmeri+ Lålby
- metsähanhi 17 m 3 p, 17.3. Kristiina, Siipyyn lintutorni, Närpiö, Piolahti
- kanadanhanhi 4 p, 17.3. Kristiina, Härkmeri+ Lålby
- lyhytnokkahanhi 19 p, 21.3. Kristiinankaupunki, Lålby+ Lapväärtti N
- tundrahanhi 11 p, 21.3. Kristiina, Lålby+ Lapväärtti N,
        +Kauhajoki, Kainaston jokivarsi
- pikkujoutsen 1 p, 22.3. Kristiinankaupunki, Lålby
- kurki 1 p, 22.3. Kristiinankaupunki, Lålby
- valkoposkihanhi 2 p, 23.3. Kristiinankaupunki, Lålby

Alla oleviin taulukkoihin on koottu isoille linnuille tärkeiden lepäilypaikkojen yksilömääriä lajeittain. Laskentateknisistä syistä metsähanhisarake sisältää myös määrittämättä jääneet harmaahanhet (Anser sp). Kristiinan ja Kainastonjokivarren pellot ovat isoille linnuille valtakunnallisesti merkittäviä lepäilypaikkoja. Kristiinassa viimeinen sarake ilmoittaa, miltä paikoilta linnut on laskettu. Muiden kuntien havainnot isoista linnuista löytyvät havaintosivulta.

Kristiinankaupunki, Härkmeri-Lålby-Perus (HLP), kevät 2019
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokka-
hanhi Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

Paikat
HLP
2.3. - - - - 19 - - L
15.3. - - - - 7 - - HL
16.3. - 8 - - 26 - - HLP
17.3. - 9 - 4 65 - - HL
18.3. 15 34 - 12 150 - - H(L)
19.3. 26 69 - 73 367 - - HL
21.3. 660 36 19 25 1694 - Ansalb 8 HLP
22.3. 1479 185 57 39 2259 1 Ansalb 15
Cygcol 1
HLP
24.3. 5530 88 55 92 3570 1 Ansalb 32
Braleu 4
Cygcol 4
HLP
- - - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi, Cygcol - pikkujoutsen

Kauhajoki, Kainastonjokivarsi, kevät 2019
Päivä
Metsähanhi
Ans fab
Merihanhi
Ans ans
Lyhytnokkahanhi
Ans bra
Kanadanhanhi
Bra can
Joutsen
Cyg cyg
Kurki
Gru gru
Muut

26.2. - - - - 5 - -
9.3. - - - - 6 - -
17.3. - - - - 2 - -
18.3. 2 - - - 21 - -
19.3. - - - - 18 - -
20.3. 24 - - - 39 - -
21.3. 177 - - 3 141 - Ansalb 3
22.3. 360 1 2 - 188 - Ansalb 3
23.3. 677 - 2 3 318 - Ansalb 4
24.3. 2120 1 4 - 356 2 Ansalb 34
26.3. 3250 - 55 - 317 12 Ansalb 58
30.3. 5500 .. 132 .. 328 14 Ansalb 124
- - - - - - - -
Ansalb - tundrahanhi

Ilmoita omat havaintosi isoista linnuista...

Alkuun

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 3.2019 © Sply-in | Kommentit ja viestit inforetki@saunalahti.fi