Havaintojen ilmoittaminen Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
| Tiira | Aluerariteettikomitea (ark) | ARK-lajit |

Linnusta tehty havainto on lintuharrastuksen perusta. Suupohjassa lintuhavaintoja kerää ja arkistoi Suupohjan lintutieteellinen yhdistys. Havaintojen perusteella seurataan linnuston tilaa ja kehitystä. Havaintoja käytetään lintujen valtakunnallisiin seurantoihin ja niiden perustella laaditaan erialaisia yhteenvetoja ja katsauksia erilaisiin julkaisuihin. Yksi julkaisuista on yhdistyksen oma Hippiäinen-lehti.

Pääsääntönä on että, kaikki havainnoijan mielestä ilmoittamisen arvoiset havainnot ilmoitetaan. Erityisen arvokkaita ovat havainnot uhanalaisista ja vaarantuneista lajeista sekä yölaulajista, joista on syytä ilmoittaa kaikki havainnot.

Ristisorsa © Kari Korhonen Nykyisten tietojen valossa ei pysty esimerkiksi laskemaan Suupohjan sisämaan punajalkaviklon pesimäkantaa jänkäkurpasta tai riekosta puhumattakaan. Uuttukyyhky, kuikka ja kaakkuri pesivät varmuudella alueella, mutta missä?

Linnuston muutokset ovat yllättäviä, jolloin nyt tavalliselta tuntuvat havainnot voivat osoittautua tärkeiksi. Esimerkiksi metsätiaisten niukkuuden tai viherpeippokadon selvittäminen on vaikeaa, jos niiden esiintymisestä ei ole tarpeeksi taustatietoa. Yllättävästä muutoksesta käy esimerkiksi alkueläimen aiheuttaman taudin vuoksi kutistuneet viherpeippokannat syksyllä 2009.

Yhdistys on kiinnostunut kaikista linnuista kertyneistä havainnoista. Helpoiten lintuhavainnot päätyvät arkistoon, kun ilmoitus tehdään Tiira-järjestelmään.

Havainnot voi vaihtoehtoisesti ilmoittaa joko sähköpostitse tai kirjeellä aluevastaava Ilkka Iivoselle. Haukkojen ja pöllöjen pesintään liittyvät havainnot voi ilmoittaa Tiiran sijaan Ismo Nousiaiselle.

Havaintoja ei tarvitse järjestellä lajeittain, vaan lajit ilmoitetaan päiväkohtaisina ja paikkakohtaisina yhteissummina. Suuret parvet tai mielenkiintoiset sukupuolijakaumat kannattaa tietysti mainita erikseen. Tärkeää on mainita koskeeko havainto pesiviä vai mahdollisesti muuttavia lintuja.

Esimerkki havaintojen ilmoittamisesta

31.3-96 Kr/Siipyy klo 6.00-15.00
Havainnoitsijat: NN,MM,RR
sommol 4700/67a m, 300/280p
aytful 140/5am, 14/10p
jne.
...
15.6-96 Teuva/Suksenjärvi 10-14
Hav. NN,MM
mustakurkku-uikku 8p (4 paria)
pikku-uikku 1p, lähti klo 13.30 N
punajalkaviklo 3m, 3 paria reviireillä
jne.
...Harvinaisista lajeista (ARK-lajit) laaditaan erillinen ilmoitus havainnon tarkastusta varten aluerariteettikomitealle (ARK). Tarkistettavien lajien lista on varsin lyhyt ja tiukka, joten ilmoituksen vaativia havaintoja ei kerry kenellekään runsaasti. Listalta on jätetty pois helposti tunnettavia (mm. haikarat, liejukana) tai jossain päin Suomea yleisiä ja siten hyvin tunnettuja lajeja. Listalta on jätetty pois Suupohjassa säännöllisesti esiintyviä tai johonkin aikaan vuodesta jopa yleisiä pikkuharvinaisuuksia (kyhmyhaahka, isolokki, tundrahanhi, idänuunilintu).

Alueellisesti harvinaisten lajien lisäksi Suupohjan ARK käsittelee valtakunnallisen rariteettikomitean (rk) käsittelyyn jatkavat ilmoitukset harvinaisista linnuista.

Poikkeuksellisista havainnoista voidaan pyytää tarkempi ilmoitus (esim. lapinsirri joulukuussa, lapintiainen kesäkuussa). Jos et ole varma jostakin ARK-ilmoituksiin liittyvästä asiasta ota yhteys aluevastaavaan tai ARK:n sihteeriin. Samoin on hyvä saada tuoreeltaan tiedot harvinaisuuksista esimerkiksi linnun mahdollisen rengastamisen vuoksi.

Harvinaisuuksista on hyvä toimittaa tuoreeltaan ARK- tai RK-ilmoitus ARK:n sihteerille Teppo Lehtolalle.

Alla olevassa listassa on jokaisen lajin jälkeen merkinnät niistä havainnoista, jotka ovat aina ilmoittamisen arvoisia. Taulukko havainnollistaan, minkä tyyppiset havainnot ovat osoittautuneet kiinnostavaksi ja hyödyllisiksi. Tarkempi (ARK) ilmoitus tarvitaan vain muutamasta lajista.

Ilmoitettavat havainnot, Lyhenteet

K = kaikki havainnot
P = pesimäaikaiset havainnot
PP = kannanarviot ja pesimäpaikat, alue- tai paikkakohtaisina
S = sisämaahavainnot
T = talvihavainnot (1.12.-28.2.)
M = muuttohavainnot (ensimmäiset, viimeiset, päämuutot, isot lepäilijämäärät jne., luonnollisesti myös talvihavainnot, erityisen arvokkaita ovat havaintosarjat lepäilijöistä)
KM = kaikki muuttohavainnot

Sivun alkuun • kaakkuri K
 • kuikka K
 • jääkuikka K (ARK/S)
 • pikku-uikku K
 • silkkiuikku M
 • härkälintu KM PP
 • mustakurkku-uikku KM PP
 • merimetso K
 • kaulushaikara K
 • kattohaikara K
 • mustahaikara K
 • harmaahaikara K
 • kyhmyjoutsen PP T S M
 • pikkujoutsen K
 • laulujoutsen PP M
 • metsähanhi K
 • lyhytnokkahanhi K
 • tundrahanhi K
 • kiljuhanhi K
 • merihanhi K
 • kanadanhanhi PP S M
 • valkoposkihanhi K
 • sepelhanhi K
 • ristisorsa K
 • haapana M
 • harmaasorsa K (ARK/S)
 • tavi M
 • sinisorsa M T
 • jouhisorsa PP M
 • heinätavi K
 • lapasorsa PP M
 • punasotka PP M
 • tukkasotka M
 • lapasotka P S PP KM
 • haahka S KM
 • kyhmyhaahka K
 • allihaahka K
 • alli P S KM T
 • mustalintu P S KM T
 • pilkkasiipi PP S KM T
 • telkkä M T
 • uivelo K
 • tukkakoskelo M
 • isokoskelo M T
 • mehiläishaukka PP KM
 • haarahaukka K
 • merikotka K
 • ruskosuohaukka P PP KM
 • sinisuohaukka PP KM
 • sirosuohaukka K (cir mac/pyg)
 • kanahaukka PP KM T
 • varpushaukka PP KM T
 • hiirihaukka PP KM T
 • piekana K
 • maakotka K
 • kalasääski PP KM
 • tuulihaukka PP KM T
 • ampuhaukka K
 • nuolihaukka K
 • muuttohaukka K
 • pyy M kannanarviot
 • riekko PP M
 • teeri kannanarviot
 • metso PP M T
 • peltopyy PP T M
 • viiriäinen K
 • fasaani PP M
 • luhtakana K
 • luhtahuitti K
 • ruisrääkkä K
 • liejukana K
 • nokikana PP KM
 • kurki PP KM
 • meriharakka S KM
 • pikkutylli PP KM
 • tylli PP KM
 • keräkurmitsa K
 • kapustarinta PP KM
 • tundrakurmitsa K
 • töyhtöhyyppä M
 • isosirri K
 • pulmussirri K
 • pikkusirri K
 • lapinsirri K
 • kuovisirri K
 • merisirri K
 • suosirri K
 • etelänsuosirri K
 • jänkäsirriäinen K
 • suokukko PP KM
 • jänkäkurppa PP KM
 • taivaanvuohi M
 • heinäkurppa K
 • lehtokurppa M
 • mustapyrstökuiri K
 • punakuiri K
 • pikkukuovi PP KM
 • isokuovi KM
 • mustaviklo K
 • punajalkaviklo S M
 • valkovilko PP KM
 • mustaviklo PP KM
 • metsäviklo KM
 • liro M
 • rantakurvi K
 • rantasipi M
 • karikukko S M
 • vesipääsky K
 • leveäpyrstökihu K
 • merikihu PP KM
 • tunturikihu K
 • pikkulokki PP KM
 • naurulokki M T
 • kalalokki M T
 • selkälokki PP M
 • harmaalokki M T (suopesinnät PP)
 • isolokki K
 • merilokki S M T
 • pikkukajava K
 • räyskä PP KM S
 • kalatiira M
 • lapintiira S M
 • pikkutiira K
 • mustatiira K
 • etelänkiisla K
 • ruokki K
 • riskilä PP S KM
 • kesykyyhky KM
 • uuttukyyhky PP KM
 • sepelkyyhky M
 • turkinkyyhky K
 • turturikyyhky K
 • käki KM
 • huuhkaja PP KM
 • tunturipöllö K
 • hiiripöllö PP KM T
 • varpuspöllö PP KM T
 • lehtopöllö K
 • viirupöllö PP KM
 • lapinpöllö K
 • sarvipöllö K
 • suopöllö K
 • helmipöllö PP KM
 • kehrääjä K
 • tervapääsky M
 • kuningaskalastaja K
 • harjalintu K
 • sininärhi K
 • käenpiika M
 • harmaapäätikka K
 • palokärki M
 • käpytikka M
 • valkoselkätikka K
 • pikkutikka K
 • pohjantikka K
 • kangaskiuru K
 • kiuru M
 • tunturikiuru K
 • törmäpääsky PP M
 • haarapääsky M
 • räystäspääsky M
 • metsäkirvinen M
 • niittykirvinen M
 • lapinkirvinen K
 • luotokirvinen K (ARK/S)
 • keltavästäräkki M
 • västäräkki M
 • tilhi K
 • koskikara K
 • peukaloinen K
 • rautiainen M
 • punarinta M
 • satakieli K
 • sinirinta K
 • mustaleppälintu K
 • leppälintu M
 • pensastasku M
 • kivitasku M
 • sepelrastas K
 • mustarastas M T
 • räkättirastas M T
 • laulurastas M
 • punakylkirastas M
 • kulorastas PP KM
 • pensassirkkalintu K
 • viitasirkkalintu K
 • ruokokerttunen M
 • viitakerttunen K
 • luhtakerttunen K
 • rytikerttunen K
 • rastaskerttunen K
 • kultarinta M
 • kirjokerttu K
 • hernekerttu M
 • pensaskerttu M
 • lehtokerttu M
 • mustapääkerttu M
 • idänuunilintu K
 • lapinuunilintu K
 • hippiäisuunilintu K
 • kirjosiipiuunilintu K
 • sirittäjä PP KM
 • tiltaltti M
 • pajulintu M
 • hippiäinen M
 • harmaasieppo M
 • pikkusieppo K
 • kirjosieppo M
 • pyrstötiainen K
 • viiksitimali K
 • hömötiainen M
 • lapintiainen K
 • töyhtötiainen M
 • kuusitiainen M
 • sinitiainen M
 • talitiainen M
 • pähkinänakkeli K
 • puukiipijä M
 • kuhankeittäjä K
 • pikkulepinkäinen M
 • isolepinkäinen P T KM
 • närhi M
 • kuukkeli PP T KM
 • harakka KM
 • pähkinähakki K
 • naakka M
 • mustavaris P KM T
 • varis M
 • korppi M
 • kottarainen M T
 • varpunen M
 • pikkuvarpunen K
 • peippo M T
 • järripeippo M T
 • keltahemppo K
 • viherpeippo M
 • tikli K
 • vihervarpunen M T
 • hemppo K
 • vuorihemppo K
 • urpiainen P M T
 • tundraurpiainen K
 • kirjosiipikäpylintu K
 • pikkukäpylintu M T
 • isokäpylintu K T
 • punavarpunen M
 • taviokuurna K
 • punatulkku M
 • nokkavarpunen K
 • lapinsirkku K
 • pulmunen M T
 • keltasirkku M (isot talviparvet)
 • peltosirkku M
 • pohjansirkku K
 • pikkusirkku K
 • kultasirkku K
 • pajusirkku M T
 • Sivun alkuun  ARK-lajit
  Harvinaiset ja vähälukuiset lajit, joista halutaan tarkempi ilmoitus ARK:lle.

  lumihanhi
  kiljuhanhi
  sepelhanhi, hrota
  punakaulahanhi
  ruostesorsa
  mandariinisorsa
  amerikantavi
  punapäänarsku
  amerikanjääkuikka
  mustahaikara
  käärmekotka
  arosuohaukka, ei ad-koiraat
  niittysuohaukka, ei ad-koiraat
  tunturihaukka
  kiljukotka
  pikkukiljukotka
  pikkukiljukotka x kiljukotka
  pikkukiljukotka/kiljukotka/arokotka
  pikkukiljukotka/kiljukotka
  punajalkahaukka
  pikkuhuitti
  palsasirri
  lampiviklo
  rantakurvi
  isovesipääsky
  leveäpyrstökihu, ei ad-linnut
  tunturikihu, ad-lintuja ei tarkasteta 1.5.-31.8.
  aroharmaalokki
  pikkukajava
  valkosiipitiira
  riuttatiira
  pikkuruokki
  mehiläissyöjä
  sininärhi
  lyhytvarvaskiuru
  isokirvinen, koko alue: pelkät äänimääritykset, ilmoitus ark:lle ja mielellään äänite
  nummikirvinen
  sitruunavästäräkki
  virtavästäräkki
  sinipyrstö
  sepeltasku (Saxicola maurus)
  mustapäätasku (Saxicola rubicola)
  kirjokerttu
  ruokosirkkalintu
  viirusirkkalintu
  pikkukultarinta, ennen 1.8. havaitut
  lapinuunilintu
  hippiäisuunilintu, koko alue: pelkät äänimääritykset, ilmoitus ark:lle ja mielellään äänite
  taigauunilintu, koko alue: pelkät äänimääritykset, ilmoitus ark:lle ja mielellään äänite
  sepelsieppo
  lapintiainen
  pussitiainen
  mustaotsalepinkäinen
  punakottarainen
  keltahemppo
  pikkusirkku (vuodesta 2015-)

  Ohje on päivitetty tammikuussa 2015.

  Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
  Viimeksi muokattu 1.2015 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi